Exhortatie over Amazonesynode komt er binnen de maand en zal zelfde titel dragen als het ketterse werkdocument

Foto: Patheos.com

Bergoglio wil zijn Apostolische Exhortatie over de Amazonesynode tegen eind deze maand, of begin volgende maand gepubliceerd krijgen. Het zal dezelfde titel dragen als het ketterse werkdocument: ‘Nieuwe Wegen voor de Kerk en voor een Integrale Ecologie.’ Dat staat in een naar de katholieke pers gelekte brief van Kardinaal Hummes aan de bisschoppen.

De brief die werd gelekt aan LifeSiteNews en werd bevestigd als zijnde authentiek, werd ondertekend door Kardinaal Claudio Hummes, de Algemene Verslaggever van de Amazonesynode.

Deel van de brief van Kardinaal Hummes aan de bisschoppen. Bron: Gloria News.

De bisschoppen krijgen te weten dat ze over 10 dagen nog een andere brief zullen ontvangen met meer instructies, en dat ze eveneens een exemplaar van de exhortatie zullen ontvangen, nog voordat het officieel wordt vrijgegeven, zodat ze het reeds kunnen lezen en bestuderen.

De kardinaal zegt in de brief dat Bergoglio hoopt de exhortatie te publiceren tegen eind deze maand, of begin volgende maand, en dat ze “veel interesse” zal wekken, en “veel verschillende antwoorden.” Op de dag van de vrijgave van het document zal er een feestelijk evenement plaatsvinden in de Synodehal.

Kardinaal Hummes geeft hinten naar de inhoud van de exhortatie door leesvoer te voorzien als voorbereiding voor de presentatie van het document. Hij beveelt de bisschoppen aan om het finale document van de Amazonesynode te lezen; alsook de toespraak van Bergoglio aan het eind van de Amazonesynode; de toespraak tijdens de ontmoeting met de inheemsen van de Amazone in januari 2018; het introductieverslag van Kardinaal Hummes aan het begin van de Amazonesynode; de toespraak van Bergoglio aan het begin van de werksessies van de Amazonesynode, en tot slot ook hoofdstuk 5 en 6 van Bergoglio’s encycliek Laudato Si‘ over het milieu.

Hummes zegt in zijn brief eveneens dat de plaatselijke bisschop een persconferentie zou moeten houden met o.a. een “inheemse woordvoerder”  – indien dit relevant is in het gebied van de bisschop – , een ervaren pastorale leider en een expert over klimaat en ecologie en een jongere.

Het feit dat de exhortatie dezelfde naam zal dragen als het werkdocument van de Amazondeynode dat door Kardinaal Brandmüller als ketters werd bestempeld, en door Kardinaal Burke als een “aanval” op Christus werd gezien, spreekt boekdelen.

Kardinaal Brandmülle zei namelijk op 27 juni vorig jaar:

 “Het Instrumentum Laboris voor de Amazonesynode vormt een aanval op de fundamenten van het Geloof, en op een wijze die tot nu toe nog niet voor mogelijk werd geacht. Daarom moet het verworpen worden met de grootste daadkracht.

Kardinaal Burke zei op 9 oktober vorig jaar:

“Het werkdocument van de Pan-Amazonesynode is een directe aanval op de Heerschappij van Christus. Het zegt tegen de mensen: ‘Jullie hebben reeds de antwoorden, en Christus is gewoon één van de vele bronnen van antwoorden.’ Dit is apostasie!

De exortatie zal wellicht een radicale breuk inluiden met de katholieke traditie. Kardinaal Brandmüller zei daarover in juli 2019 dat “discontinuïteit na de Amazonesynode” het “einde van de Kerk” zou betekenen, of met andere woorden een schisma zal inluiden, iets waar Bergoglio naar eigen zeggen “niet bang van” is.

De exhortatie over de Amazonesynode zal zich uiteraard niet beperken tot het Amazonegebied en Latijns-Amerika. De brief werd namelijk verstuurd naar álle bisschoppen (of bisschoppenconferenties). Herinner u dat Bergoglio in allerijl in september 2018 de nieuwe Apostolische Constitutie Episcopalis Communio in het leven heeft geroepen, waarin hij stelt dat het einddocument van gelijk welke toekomstige synode automatisch aan het Leergezag of Magisterium (van Bergoglio) wordt toegevoegd, of met andere woorden: het is automatisch van toepassing op de hele Kerk. En denken we ook maar aan de brief die hij aan de Bisschoppen van Argentinië zond, waarin hij hun heterodoxe interpretatie over Amoris Laetitia bevestigde, en die hij een paar maanden later in de Officiële Akten van de Apostolische Stoel publiceerde en aldus opnam in het Magisterium. Die ene brief en de tekst van de Argentijnse bisschoppen werd in één klap van toepassing op de hele Kerk… Daarom ook dat de Oostenrijkse bisschoppen reeds in juli 2019 verklaarden dat ze de besluiten van de Amazoneysnode in hun land willen ten uitvoer brengen. De Belgische bisschoppen zullen wellicht snel volgen…

De scheiding van de schapen en de bokken is bezig. Aan welke kant willen wij staan? Laten wij, en vooral de geestelijken die ijveren voor de waarheid, niet bang zijn om zogezegd “geëxcommuniceerd” te worden. Vader Minutella zei in 2018 dat hij zijn dubbele excommunicatie – omdat hij geen trouw wilde zweren aan het ‘Magisterium van Bergoglio’ – beschouwt als eremedailles.

“Onze trouw moet aan God zijn, en niet aan een man die zijn positie gebruikt om de Kerk te misleiden.” – Don Minutella

Bron: LifeSite, Gloria News