Schisma

Kardinaal Müller “Geen paus of concilie zou vrouwelijke diakens toelaten; Kardinaal Brandmüller: “Discontinuïteit na Amazonesynode zou einde van de Kerk betekenen”

Het oude spreekwoord: “Gods molens draaien langzaam maar zeker” wordt recht aangedaan wanneer kardinalen Müller en Brandmüller (beide namen bevat: molenaar) dezer dagen spreken. Beide kardinalen steken het niet onder stoelen of banken dat ze het niet bepaald begrepen hebben op Bergoglio’s plannen voor de aanstaande “Amazonesynode.”

Kardinaal Gerhard Müller, de voormalige Prefect van de Congregatie van de Geloofsleer, concentreerde zich in een tweede gedetailleerde kritiek op de Amazonesynode, op de kwestie van het priesterschap en de onmogelijkheid voor vrouwen om deel te hebben aan een kerkelijk ambt.

“Het Magisterium van de paus en de bisschoppen heeft geen autoriteit op het gebied van de Sacramenten. Vandaar kan geen enkele synode – met of zonder de Paus – en ook geen oecumenisch Concilie (Vat. II), of de Paus alleen, indien hij ex cathedra sprak, de wijding van vrouwen tot bisschop, priester of diaken mogelijk maken. Ze zouden in tegenstrijd zijn met de vastgestelde Leer van de Kerk. Het zou ongeldig zijn,” aldus een duidelijke Kardinaal Müller.

Müller noemde de komende Synode een “sloopkogel” die een “herstructurering van de Universele Kerk” tot doel heeft.” De tekst van de Kardinaal werd tegelijkertijd in vier talen gepubliceerd. Vorige week gaf Kardinaal Müller, die zijn taak als “waakhond van de Geloofsleer” lijkt verder te zetten, een eerste kritiek op het werkdocument van de Amazonesynode. Hij bekritiseerde het voor diens radicale “u-bocht in de katholieke theologie” en diens “valse leer.”

Kardinaal Müller legt zijn hele theologische gewicht in de schaal, om het Katholieke priesterschap te verdedigen. Hij herinnert er ons aan dat het “drievoudig ambt” – zoals het historisch groeide uit het apostolaat in de vroege Kerk, zoals ingesteld door Christus – bestaat door middel van een Goddelijke Instelling. Dit ambt wordt uitgeoefend door bisschoppen, priesters en diakens. Kardinaal Müller citeert het Concilie van Trente om te stellen dat “bisschoppen, priesters en diakens slechts graden zijn van het ene Sacrament van de Heilige Wijding.” “Niemand mag eraan twijfelen dat de Heilige Wijding waarlijk en in z’n essentie één van de zeven Sacramenten van de Katholieke Kerk is – unum ex septem sacramentis (Trente, Decreet over het Sacrament van de H. Wijding: DH 1766; 1773).” Hij wijst het idee van “vrouwelijke niet-sacramentele diakonessen” dan ook volledig af. Kardinaal Müller bekritiseerde ook de suggestie om leken de homilie te laten geven.

Amazonesynode: einde van de Kerk?

Kardinaal Walter Brandmüller bekritiseerde dan weer Bisschop Franz-Josef Overbeck, die zei dat de Amazonesnode een discontinuïteit zal brengen, waarna niets meer zal zijn zoals het voordien was. Brandmüller zei tegen Die-Tagepost.de dat hij “donkere wolken” ziet over de fameuze “synodale weg” die men in Duitsland heeft voorgesteld, alsook over de Amazonesynde. Hij zei ook dat indien er een breuk komt met de traditie en de aloude Leer van de Kerk, dit het “einde van de Kerk” zou betekenen. Wellicht bedoelt hij dat er dan een schisma zal plaatsvinden: het ketters geworden Rome, en diens volgelingen, los van de ware Kerk.

Bronnen: LifeSiteNews; Gloria.tv

8 antwoorden »

 1. Voor wie het nog niet weet, Bergoglio en zijn team zijn professionele slopers. Als iets stuk gaat of totaal vernietigd wordt is dat geen onbedoelde schade, maar met opzet. Vervolgens wordt op de puinhoop een nieuwe kerk gebouwd, die echter niets van doen heeft met Christus in wien alle heil verborgen ligt.

 2. Ik heb alle beschikbare e-mailadressen van alle Bisdommen in Antwerpen (priesters,diakens en dekens )aangeschreven met als bijvoegsel een kritisch schrijven over de komende Amazone Synode van Priester Peter Klos .Het wordt mij niet dank afgenomen !Ze WILLEN HET NIET HOREN

  • |
   @Lunsius,
   de “nieuwe kerk”, het (multi)-CHRISTENDOM versie 2.0 … vereist zelfs dat : vrouwen daar de baas zullen zijn !! — binnen de besloten samenkomsten van de hotemetoten wicca`vieringen te Voorthuizen, is dat reeds zo -(( maar gelukkig, mogen wij allen, NA de grote & aanstaande kerk`splitsing, zelf kiezen waar we bij willen behoren !?

 3. Sorry ,alle Bisdommen dus ….Antwerpen ,Mechelen-Brussel ,Gent,Brugge en Hasselt

 4. Heel goed verwoord Lunsius, professionele bedriegers en verraders van Heilige Roomse Katholieke Kerk zijn het. Deze die werd opgericht door Jezus/God zelf, dat al de bisdommen hier mede achterstaan wist ik al langer beste Magda.
  U weet toch wat ze met verraders doen, ik ben alvast bedroeft voor hen.
  Met deze wetenschap moeten wij beseffen, dat wij geen rechtsgeldige bisschoppen en geen aartsbisschop meer hebben. Het zijn één voor één allemaal Godverraders – Judassen.
  De priesters en bisschoppen die trouw zijn aan het woord Gods en aan zijn wetten en gebeden zijn heel karig, ze zullen de RestKerk trouw blijven.
  Mij lijkt ook normaal dat het Vaticaan in vrij gewilde val is door Bergoglio, die de naam zal krijgen van de alles vernietigde antipaus Franciscus.
  Waarschijnlijk met dit te weten neemt de echte Paus de Heilige Vader en Papa begint er een nieuw hoofdstuk in zijn leven, zo lang hij leeft kan hij voor (ons) zijn schaapjes nog wat zorgen.
  Maar weet dat de tijd stilaan begint te korten beste broeder en zusters, wees sterk luister naar de Heilige Geest U ingeeft en bid bijzonder veel de Rozenkrans – maar ook het Kroontje van de barmhartige Jezus voor hen.

 5. Voor vrouwelijke diakens is de weg nog niet vrij, in de Anglicaanse kerk is dat wel zo, maar of je daarmee een betere kerk zal worden is totaal iets anders.

 6. De weg voor vrouwelijke diakens is niet bestaand.
  Het Wijdingssacrament is onverdeeld één: bisschop, priester en diaken.
  Wanneer men vrouwen tot de diakenwijding toelaat hebben zij ook toegang tot de priesterwijding.