Kardinaal Müller “Geen paus of concilie zou vrouwelijke diakens toelaten; Kardinaal Brandmüller: “Discontinuïteit na Amazonesynode zou einde van de Kerk betekenen”

Het oude spreekwoord: “Gods molens draaien langzaam maar zeker” wordt recht aangedaan wanneer kardinalen Müller en Brandmüller (beide namen bevat: molenaar) dezer dagen spreken. Beide kardinalen steken het niet onder stoelen of banken dat ze het niet bepaald begrepen hebben op Bergoglio’s plannen voor de aanstaande “Amazonesynode.”

Kardinaal Gerhard Müller, de voormalige Prefect van de Congregatie van de Geloofsleer, concentreerde zich in een tweede gedetailleerde kritiek op de Amazonesynode, op de kwestie van het priesterschap en de onmogelijkheid voor vrouwen om deel te hebben aan een kerkelijk ambt.

“Het Magisterium van de paus en de bisschoppen heeft geen autoriteit op het gebied van de Sacramenten. Vandaar kan geen enkele synode – met of zonder de Paus – en ook geen oecumenisch Concilie (Vat. II), of de Paus alleen, indien hij ex cathedra sprak, de wijding van vrouwen tot bisschop, priester of diaken mogelijk maken. Ze zouden in tegenstrijd zijn met de vastgestelde Leer van de Kerk. Het zou ongeldig zijn,” aldus een duidelijke Kardinaal Müller.

Müller noemde de komende Synode een “sloopkogel” die een “herstructurering van de Universele Kerk” tot doel heeft.” De tekst van de Kardinaal werd tegelijkertijd in vier talen gepubliceerd. Vorige week gaf Kardinaal Müller, die zijn taak als “waakhond van de Geloofsleer” lijkt verder te zetten, een eerste kritiek op het werkdocument van de Amazonesynode. Hij bekritiseerde het voor diens radicale “u-bocht in de katholieke theologie” en diens “valse leer.”

Kardinaal Müller legt zijn hele theologische gewicht in de schaal, om het Katholieke priesterschap te verdedigen. Hij herinnert er ons aan dat het “drievoudig ambt” – zoals het historisch groeide uit het apostolaat in de vroege Kerk, zoals ingesteld door Christus – bestaat door middel van een Goddelijke Instelling. Dit ambt wordt uitgeoefend door bisschoppen, priesters en diakens. Kardinaal Müller citeert het Concilie van Trente om te stellen dat “bisschoppen, priesters en diakens slechts graden zijn van het ene Sacrament van de Heilige Wijding.” “Niemand mag eraan twijfelen dat de Heilige Wijding waarlijk en in z’n essentie één van de zeven Sacramenten van de Katholieke Kerk is – unum ex septem sacramentis (Trente, Decreet over het Sacrament van de H. Wijding: DH 1766; 1773).” Hij wijst het idee van “vrouwelijke niet-sacramentele diakonessen” dan ook volledig af. Kardinaal Müller bekritiseerde ook de suggestie om leken de homilie te laten geven.

Amazonesynode: einde van de Kerk?

Kardinaal Walter Brandmüller bekritiseerde dan weer Bisschop Franz-Josef Overbeck, die zei dat de Amazonesnode een discontinuïteit zal brengen, waarna niets meer zal zijn zoals het voordien was. Brandmüller zei tegen Die-Tagepost.de dat hij “donkere wolken” ziet over de fameuze “synodale weg” die men in Duitsland heeft voorgesteld, alsook over de Amazonesynde. Hij zei ook dat indien er een breuk komt met de traditie en de aloude Leer van de Kerk, dit het “einde van de Kerk” zou betekenen. Wellicht bedoelt hij dat er dan een schisma zal plaatsvinden: het ketters geworden Rome, en diens volgelingen, los van de ware Kerk.

Bronnen: LifeSiteNews; Gloria.tv