‘Gebedsvideo van de paus’: sprak Bergoglio in naam van de Chinese Communistische Partij?

In de gebedsvideo voor de maand maart roept Bergoglio de katholieken op te bidden voor de Kerk in China. Hij moedigt de Chinese katholieken aan om “goede burgers” te zijn en zich niet in te laten met “bekeringsijver” De boodschap die hij bracht lijkt naadloos aan te sluiten bij de wens van de Chinese Communistische Partij.

De gebedsintentie luidt:

“Laat ons samen bidden dat de Kerk in China mag volharden in haar trouw aan het Evangelie en mag groeien in eenheid.”

Hij begon zijn  boodschap aldus: “Vandaag kijkt de Kerk in China hoopvol naar de toekomst.” Maar in werkelijkheid is de toestand zeer somber: de Chinese autoriteiten blijven Katholieke kerken sluiten (en met de grond gelijk maken) die het leiderschap van de Patriottistische Associatie niet aanvaarden en priesters en bisschoppen opjagen en dwingen lid te worden van de PA. Sinds de sluiting van de geheime China-Vaticaan deal is de situatie voor Chinese Katholieken zwaar verergerd.

Bergoglio vervolgde zijn boodschap: “Ze zouden het evangelie moeten promoten, maar zonder zich in te laten met bekeringsijver.”

Dit zijn typische woorden voor Bergoglio: reeds vanaf het begin heeft hij zijn afkeer voor bekeringsijver niet onder stoelen of banken gestoken. In september vorig jaar zei hij nog, toen iemand hem twee bekeerlingen toonde, dat hij “bitterheid” voelde.

En hij zei ook nog: “De Kerk wil dat de Chinese Christenen waarlijk Christen zijn, en goede burgers. Ze moeten de eenheid nastreven van de verdeelde Katholieke gemeenschap.”

Natuurlijk zouden Christenen goede burgers moeten zijn, en natuurlijk zouden Katholieken moeten streven naar eenheid in de Kerk. Maar in de context van de huidige situatie in China is de boodschap van Bergoglio ronduit schandalig: want zijn gebedsintentie is net een uiting van de boodschap die de autoriteiten in Peking willen overbrengen.

In het perspectief van Peking is een “goede burger” iemand die het ideologische leiderschap van de Communistische Partij aanvaardt – en in dit geval z’n kerkelijke arm, de Chinese Katholieke Patriottistische Associatie (kortweg de PA). Wanneer Bergoglio de Chinese Katholieken dus aanmoedigt om “goede burgers” te zijn, lijkt Bergoglio te zeggen dat Katholieken het leiderschap van de PA zouden moeten volgen. Men kan op z’n minst zeker zijn dat het regime in Peking die boodschap zal overbrengen, en zal beweren dat Bergoglio deze boodschap bekrachtigd heeft.

Bergoglio zei uiteraard niet dat Katholieken de PA zouden moeten accepteren, maar het is een absolute zekerheid dat de Communistische autoriteiten zijn woorden zo zullen interpreteren. Waarom gebruikt hij dan deze woorden? Waarom het voor Peking zo gemakkelijk maken om deze gebedsvideo in een propagandamiddel te veranderen?

Het antwoord weten we uiteraard. Lees daarom ons artikel: “Bergoglio’s communistische geschiedenis in een notendop.”

De vuile China-Vaticaan deal

In september 2018 werd de China-Vaticaan deal ondertekend. Het was reeds in februari 2018 bekend dat Bergoglio heel wat toegevingen had gedaan aan China, waarvoor hij in ruil door Peking zal erkend worden als het “hoofd” van de Chinese katholieken.

Reeds in februari schreef de Chinese staatskrant:

Westerse mediakanalen hebben intensief de vooruitgang in de China-Vaticaan onderhandelingen gecoverd, met Paus Franciscus die substantiële toegevingen doet aan China, op gebied van bisschopsbenoemingen.

Peking wilde een “Chinees model”, waarbij enkel de Communistische overheid een potentiële kandidaat voor het bisschoppelijk ambt kiest. Dan moet de “paus” die kandidaat goedkeuren of afkeuren. Indien hij de eerste kandidaat afkeurt, zal Peking een andere kiezen. Dit kan zo een paar keer, en indien Bergoglio geen kandidaat geschikt vindt, zal Peking er zelf één uitkiezen en tot bisschop benoemen zonder goedkeuring van het Vaticaan.

Het Vaticaan deed ook andere toegevingen. De belangrijkste is dat Bergoglio formeel zeven bisschoppen heeft “gewijd” die in de afgelopen 10 jaar tot bisschop “benoemd” werden door de Communistische autoriteiten. Al deze individuen werden door het Vaticaan als bisschopskandidaat afgewezen voor verschillende redenen, variërend van persoonlijke afwijkende moraliteit tot bepaalde publieke wandaden. Bovendien werden ze geëxcommuniceerd onder Paus Benedictus XVI. Bergoglio hief de excommunicatie op.

Dan heeft Bergoglio twee geldige bisschoppen van de ondergrondse Kerk, die tientallen jaren onder intense vervolging trouw gediend hebben, bevolen om hun bisdommen af te staan aan de voormalig geëxcommuniceerde bisschoppen die aangeduid werden door de communistische autoriteiten.

De bisschop van Shantou, Zhuan Jianjian, kreeg het bevel om met pensioen te gaan, wat enorme pijn, verontwaardiging en verwarring veroorzaakte, terwijl de bisschop van Mindong, Guo Xijin, – die inmiddels op de vlucht is en ondergedoken leeft – verteld werd dat hij “hulpbisschop” van het bisdom Shantou moest worden. In oktober 2017 eiste het Vaticaan tweemaal het ontslag van Mgr. Zhuang Jianjian. Op een bijeenkomst in Peking vroeg een Vaticaanse delegatie Mgr. Zhuang op op te stappen om plaats te maken voor Mgr. Bingzhang, die geëxcommuniceerd was. De 88-jarige Zhuang hoorde dit, barstte uit in tranen en weigerde dit te aanvaarden. Hij zei dat hij liever het “kruis voor ongehoorzaamheid zou dragen.” Het lot van de ca 40 andere ondergrondse bisschoppen is onbekend.

Het leed dat Bergoglio bij de Chinese katholieken heeft veroorzaakt is onuitsprekelijk.

Laatste reactie van Kardinaal Zen

In een interview in december 2019 met New Bloom Magazine stelde Kardinaal Zen onomwonden dat Bergoglio “weinig respect heeft voor zijn voorgangers”, dat hij al het “goede werk van vorige pausen teniet doet” en “een schisma aanmoedigt” in China. Eerder had hij de China-Vaticaan deal ook al een “enorm verraad” genoemd.

Zen vertelde in het interview hoe pogingen om het Vaticaan te bereiken en ermee samen te werken voor het goed van de Chinese Katholieken, “gewoonweg desastreus” geweest zijn onder Bergoglio, in vergelijking met de open en verwelkomende omstandigheden onder voorgaande pausen. Hij beschuldigde Bergoglio van het “stopzetten” van het goede werk m.b.t. China, verwezenlijkt door Johannes Paulus II en Benedictus XVI.

Zen beschuldigde Bergoglio er ook van een schisma aan te moedigen. “Onlangs kwam ik te weten dat de heilige vader, op een vlucht terug van ik weet niet waar, zei: ‘Ik wil zeker geen schisma. Maar ik ben niet bang van schisma’s.‘ En ik ga hem zeggen: ‘u bent en schisma aan het aanmoedigen. U bent de schismatieke kerk in China aan het legitimeren.’ Ongelofelijk,” aldus nog Kardinaal Zen.

En de gebedsvideo van deze maand is nog ongelofelijker!

Bron: LifeSiteNews (1) (2)