Kardinaal Zen over Bergoglio: “Hij heeft weinig respect voor zijn voorgangers”

In een nieuw interview met New Bloom Magazine, dat op 3 december werd gepubliceerd, stelde Kardinaal Zen onomwonden dat Bergoglio “weinig respect heeft voor zijn voorgangers”, dat hij al het “goede werk van vorige pausen teniet doet” en “een schisma aanmoedigt” in China. 

Zen vertelt in het interview hoe pogingen om het Vaticaan te bereiken en ermee samen te werken voor het goed van de Chinese Katholieken, “gewoonweg desastreus” geweest is onder Bergoglio, in vergelijking met de open en verwelkomende omstandigheden onder voorgaande pausen. Hij beschuldigde Bergoglio van het “stopzetten” van het goede werk m.b.t. China, verwezenlijkt door Johannes Paulus II en Benedictus XVI.

“Maar wat gebeurt er nu? Franciscus kwam. Nu, het spijt me om te zeggen dat ik denk dat je ermee kan instemmen dat hij weinig respect heeft voor zijn voorgangers. Hij zet alles stop dat verwezenlijkt werd door Johannes Paulus II en Paus Benedictus. En uiteraard bewijzen ze steeds lippendienst, ze zeggen altijd ‘in de continuïteit…’, maar dat is een belediging! [en Kardinaal Zen slaat op tafel] Niet in de continuïteit!”

In 2018 beklonk Bergoglio de China-Vaticaan-deal waardoor de excommunicatie van de schismatieke, communistische bisschoppen werd opgeheven, en de ondergrondse Katholieke Kerk door het Vaticaan de facto ongewenst en illegaal werd verklaard. Bergoglio maakte een diepe knieval voor de Communistische Partij, en diens leider Xi Jinping. De gevolgen waren gruwelijk: China trad sindsdien steeds hardhandiger op tegen Katholieken; zelfs goedgekeurde heiligdommen gingen tegen de vlakte,… Allemaal onder het mom van het ‘akkoord met het Vaticaan’. Kardinaal Zen noemde de deal toen een “ongelofelijk verraad.

Toen men Kardinaal Zen vroeg over zijn persoonlijke relatie met Bergoglio, zei Zen dat deze goed was, en dat hij nog werd uitgenodigd op een diner in juli, maar hij voegde er onmiddellijk aan toe dat Bergoglio “mijn brieven niet beantwoordt; en alles wat gebeurde (betreffende de China-Vaticaan deal) is tegen wat ik heb voorgesteld.”

Zen noemde drie gevolgen van Bergoglio die zijn advies niet volgde: “Er zijn drie dingen. Een geheim akkoord, dat zo geheim is dat je niets kunt zeggen. We weten niet wat er in staat. Dan de legitimering van zeven geëxcommuniceerde bisschoppen. Dat is ongelofelijk, gewoonweg ongelofelijk. Maar zelfs nog ongelofelijker is de laatste daad: het vermoorden van de ondergrondse Kerk.”

Zen had ook zware kritiek op de Vaticaanse Staatssecretaris Kardinaal Parolon. Hij zei dat het enige motief voor de deal “diplomatisch succes” en “ijdelheid” was. Zen zei dat de “Pastorale richtlijnen” die in juli dit jaar werden gepubliceerd door het Vaticaan, en die toestaan dat geestelijken zich bij de Chinese overheid registreren “vreselijk zijn.”

“Nu, deze laatste daad is gewoonweg ongelofelijk. Het document zegt: ‘Om openlijk het ambt uit te oefenen, moet u zich registreren bij de overheid.'” Zen vervolgt: “Het document bevat iets tegen onze orthodoxie, en ze worden aangemoedigd om het te ondertekenen. Je kunt jezelf niet bedriegen. Je kunt de Communisten niet bedriegen. Je bedriegt de hele wereld. Je bedriegt de gelovigen. Het document ondertekenen is geen verklaring ondertekenen. Indien je tekent, ga je akkoord om een lid van die kerk te zijn onder het leiderschap van de Communistische Partij. Zo verschrikkelijk, verschrikkelijk!”

Zen beschuldigde Bergoglio er ook van een schisma aan te moedigen. “Onlangs kwam ik te weten dat de heilige vader, op een vlucht terug van ik weet niet waar, zei: ‘Ik wil zeker geen schisma. Maar ik ben niet bang van schisma’s.‘ En ik ga hem zeggen: ‘u bent en schisma aan het aanmoedigen. U bent de schismatieke kerk in China aan het legitimeren.’ Ongelofelijk,” aldus nog Kardinaal Zen.

Bron: LifeSiteNews


Advertentie