Chinese katholieken gaan de ergste vervolging tegemoet die de wereld ooit heeft gezien – ‘dankzij’ de China-Vaticaan deal

Xi Jinping, de president van China, is een dictator van het ergste soort aan het worden. Hij heeft zichzelf nog niet zo lang geleden alle macht toegeëigend, zich tot een soort nieuwe Mao Zedong uitgeroepen, en kan nu ‘regeren’ voor de rest van zijn leven. Bovendien is iedere Chinees verplicht een Xi-app te installeren op zijn smartphone, en dagelijks een halfuur te besteden aan het bestuderen van de leer van Xi en een quiz te beantwoorden. Wie dat niet doet, ziet zijn sociale credietscore naar beneden gaan. Bovendien wordt almaar hardhandiger opgetreden tegen katholieken, worden zelfs in huizen religieuze spullen en Bijbels in beslag genomen, en is de overheid bezig met het schrijven van een nieuwe, aan de ideeën van de Communistische Partij aangepaste “bijbel”, die onder de christenen zal worden uitgedeeld. 

China-expert en sociale wetenschapper Steven Mosher waarschuwde dat de vervolging van Christenen, in het bijzonder Katholieken in China zich momenteel aan het ontvouwen is op een manier “die de wereld nog nooit heeft gezien.” Mosher, president van het Populatie Onderzoeksinstituut, die in 1979 de eerste Amerikaanse sociale wetenschapper was die China bezocht, begon zijn lezing op het Rome Life Forum met te zeggen dat hij wenste dat hij vrolijker nieuws te melden had.

Mgr. Schneider had gesproken over de Stad van God versus de Stad van de Mens. “In China heeft die mens in feite een naam. Zijn naam is Xi Jinping en hij is een even wreed en genadeloos persoon zoals we Mao Zedong China hebben zien regeren in de jaren 1950 en ’60.” De Chinese president “eist totale onderwerping van het Chinese volk, inclusief de Chinese katholieken, die de eerste lijken op het hakblok.” Mosher zei dat er honderdduizenden in China in de gevangenis zitten omdat ze zich niet voldoende hebben onderworpen aan zijn wil. Gebruik makend van het meer dan 2000-jaar oude Chinese systeem van bureaucratisch totalitarisme, gekoppeld aan een geavanceerde technologie, tracht Xi dit probleem op te lossen.

“Xi heeft verklaard, wijlen Jozef Stalin citerend, dat de Chinese Communistische Partij en hij in het bijzonder ‘ingenieurs van de Chinese ziel’ zullen zijn.” zo vertelde Mosher. “Denk eens na over die zin. Hij wil echt de Chinese ziel reconstrueren. Hij wil het uiteen halen in kleine stukjes, alles dat in de weg van totale onderwerping en gehoorzaamheid aan de Partij staat, verwijderen en dan de stukjes terug aaneen zetten om gehoorzame klonen te produceren, volgelingen.”

Zelfs goedgekeurde kerken en heiligdommen gaan tegen de vlakte

“Tegen nu zou het voor iedereen duidelijk moeten zijn, zelfs voor vermoedelijke Vaticaanse diplomaten, dat het van kwaad naar erger gaat in China,” zei Mosher. Vanwege de geheime China-Vaticaan deal die in 2018 werd bekrachtigd, is de religieuze vrijheid meer dan ooit in gevaar. Deels omdat de voorwaarden van het akkoord geheim zijn, hebben de Communisten het zowel aan de Ondergrondse Katholieke Kerk als aan de zogenaamde Katholieke Patriottistische Associatie gepresenteerd als een onderwerping van het Vaticaan aan de Chinese Communistische Partij, op gebied van controle over de kerk in China.

Mosher zei dat de communistische autoriteiten nu de ondergrondse bisschoppen en geestelijken vertellen dat de China-Vaticaan deal nu vereist dat zij zich laten registreren bij de overheid en de Katholieke Patriottistische Associatie vervoegen. Bijna iedereen weigert dit de toen, omdat ze weten dat die Associatie niet in eenheid is met Rome. De Chinese Katholieke Patriottistische Associatie werd gesticht in 1958 door Mao Zedong als een “instrument van controle.” De straffen voor het niet vervoegen van de Associatie omvat arrestatie en het vernielen van kerken en heiligdommen. Echter, zelfs goedgekeurde kerken en heiligdommen, die toebehoren aan de Katholiek Patriottistische Associatie worden vernield.

“Lokale autoriteiten kregen de opdracht door de centrale overheid dat ze verantwoordelijk zijn voor de verzekering dat er geen publieke uitingen van religieuze gevoelens is in de provincie, steden of dorpen die zij controleren,” zo vertelde Mosher. Net zoals met het twee-kindbeleid zullen lokale autoriteiten worden beboet of hun positie verliezen indien ze hun burgers niet dwingen om de regels te volgen. Mosher gaf zelfs aan dat naast het verwijderen van kerken en kruisen, deze lokale autoriteiten zelfs in private woningen binnengedrongen zijn en daar religieuze voorwerpen in beslag hebben genomen, inclusief Bijbels.

Er zal een nieuwe, herschreven bijbel worden uitgegeven

Over de Bijbel kon Mosher het volgende zeggen: “De staat is z’n eigen bijbel aan het schrijven. We hebben nu Communistische-Partij-ideologen die nu de Schrift herschrijven, en ze zullen aan iedereen een nieuwe bijbel geven.”

De Amerikaanse Commissie over Internationale Religieuze Vrijheid beweert dat China “op zichzelf een categorie is in termen van schendingen van religieuze vrijheid”, en dat “het Vaticaan een morele en legale verantwoordelijkheid” heeft om de problemen die hun akkoord met China heeft veroorzaakt, op te lossen.

Xi-Jinping-app

Mosher beschreef ook in detail hoe de Chinese overheid smartphones, camerabewaking, sociale media en andere technologie gebruikt om de Chinese burgers in het oog te houden en hen te belonen of te straffen via een sociaal credietsysteem. Iedereen is bijvoorbeeld verplicht om een Xi-Jinping app op zijn smartphone te installeren. Het heet “Bestudeer Xi Sterk China” en iedereen is verplicht om Xi te bestuderen op zijn smartphone voor minstens een half uur per dag, en een dagelijkse vragenlijst te beantwoorden. Indien iemand één sessie mist, gaat zijn sociale credietscore omlaag.

De Xi-app kan gezien worden als een moderne variant van het “Rode boekje” met de citaten van Mao, dat tijdens de “Culturele Revolutie” in de jaren 1960 werd verondersteld door iedere Chinees te worden gelezen en bestudeerd.

“Als je in China de big data en de artificiële intelligentie combineert met de macht van de overheid, die in principe ongelimiteerd is, dan heb je wat we zouden kunnen noemen een hoogtechnologische digitale dictatuur”, aldus Mosher.

Om terug te keren naar de China-Vaticaan deal, zei Mosher dat het leven voor Katholieken, en Christenen in het algemeen in China moeilijker is geworden. Kardinaal Zen van Hong Kong noemde de deal een “ongelooflijk verraad” en “een complete overgave voor de Ondergrondse Chinese Katholieke Kerk.” Ook bijzonder te noemen is de overname van de Katholieke Patriottistisch Associatie door het Verenigde Front Departement. Voorheen werd het bestuurd door het Minsterie van Burgerlijke Zaken. Het Verenigde Front neemt groepen over die niet rechtstreeks gecontroleerd worden door de Communistische Partij, en maakt hen vervolgens tot gewillige slaven.

Mosher citeerde “bisschop” Fong van de Katholieke Patriottistische Associatie, die zei dat “we allemaal eerst trouw zouden moeten zijn aan de Partij, en daarna kunnen we goede Katholieken zijn.”

Ongeziene vervolging

“Wat we in China hebben is een zich ontvouwende vervolging waarvan de wereld z’n gelijke niet gezien heeft. Het is geen vervolging waar Christenen gearresteerd worden en aan de leeuwen gevoederd worden, maar het is een vervolging waar Christenen gearresteerd worden voor hun gedachten.”

Doorheen het gebruik van technologie, big data, artificiële intelligentie en bewakingstechnieken, is de Communistische Partij in staat om te achterhalen wat die gedachten zijn. “De vervolging is een vervolging die bedoeld is om hun zielen te reconstrueren en hen te veranderen in goede, gehoorzame en handelbare volgelingen van de Communistische Partij.”

Mosher maande aan om te bidden voor de Katholieken in China en besloot dat hij graag de toewijding van China aan het Onbevlekt Hart van Maria zou zien.

Bron: LifeSiteNews