Bergoglio: altijd anders

Bergoglio, toen men hem in Mozambique twee bekeerlingen toonde: “Ik voelde bitterheid”

In een vraag- en antwoordsessie met Jezuïeten in Mozambique, onderstreepte Bergoglio zijn afkeer voor “zieltjeswinnerij” door de daden van een Katholieke vrouw te veroordelen die hij eerder die dag had ontmoet.

“Vandaag voelde ik een zekere bitterheid nadat ik een ontmoeting had met jonge mensen,” zo vertelde Bergoglio aan de vergaderde Jezuïeten. “Een vrouw benaderde mij met een jonge man en een jonge vrouw. Mij werd verteld dat ze lid waren van een licht fundamentalistische [lees: traditionele] beweging. Ze zei tegen mij in het perfect Spaans: ‘Uwe heiligheid, ik ben an Zuid-Afrika. Deze jongen was een Hindoe en bekeerde zich tot het Katholicisme. Dit meisje was een Anglicaanse en bekeerde zich tot het Katholicisme.’ Maar ze zei mij dit op een triomfantelijke manier, alsof ze haar jachttrofeeën toonde. Ik voelde mij ongemakkelijk, en ik zei tegen haar: “Mevrouw, evangelisatie ja, zieltjeswinnerij, nee.” Bergoglio voegde eraan toe dat “evangelisatie vrij is”, en dat “zieltjeswinnerij je je vrijheid ontneemt.”

Echter, wij Katholieken zijn net geroepen zielen te winnen voor Christus. Een echte Paus was blij geweest dat deze twee mensen tot het ware geloof zijn gekomen, zonder te gaan klagen hoe “bitter” hij zich wel voelde. Met de “evangelisatie” op Bergoglio’s wijze – “alle religies zijn door God gewild” – zullen echter géén zielen voor Christus gewonnen worden.

LifeSiteNews

5 antwoorden »

 1. |
  in mijn opvatting, gaat evangelisatie, juist om het behoud van zielen, terwille van het_Koninkrijk — want Jezus zegt : “maak de heidenen tot mijn volgelingen” !!

  • Evangelisatie kan ook op de manier zoals deze “paus” doet. Een godsdienst door alle godsdiensten samen te voegen. De zogenaamde Ene wereldgodsdienst. De ondergrondse Katholieke Kerk verraden, Priesters, bisschoppen e.d. weer in hun ambt terugzetten, Deze evangelisatie wil ik niet, dat is niet te zielen behouden voor het eeuwige leven, maar voor de eeuwige straf,

 2. Judas Bergoglio! Valse Profeet!

  Wat een bitterheid van OLH om deze man. Brrrrrrrrrrrrrrrr.

 3. Bergoglio werkt op mijn zenuwen, dit is gewoon een linkse rat !

 4. @DG,
  Laat u niet vangen door de heerschappij van de antipaus Bergoglio.
  Door zijn houding tegenover zijn almachtige schepper Heer en GOD, heeft hij al heel veel steken laten vallen.
  Die totaal niet te rijmen zijn met Katholieke leer en wetten van GOD. Een man die doet dat hij de heilige vader is en GODS wetten en gebruiken aan zijn laars lapt, kunnen wij helaas niet erkennen. Ik denk wat Franciscus doet, de voeten van islam elites kussen. Dat dat niet ander mogen zien, dat de zogezegde hoogste persoon die GOD zou moeten vertegenwoordigen zich gewoon totaal aan de islam onderwerpt.
  Dat noemen wij een verrader van de Heer, dit ongezien in heel de geschiedenis vanaf het oprichten van de Heilige Katholieke KERK van Jezus – Christus de oprichter en het lichaam van de KERK.
  Deze Bergoglio alias Franciscus de valse profeet en antipaus de grootste verrader na Judas Ikarios.
  Ja hij overtreft de leerling van Heer Jezus, die zijn Meester maar één zoen gaf.
  Voor Franciscus zijn er geen woorden voor, hij ontmanteld nu met de amazone synode de ganse KERK VAN GOD mijn Meester.
  Franciscus is een tien maal ergere bedrieger leugenaar dan Jezus leerling Judas.
  Daardoor gaan er heel veel zielen verloren, laten wij voor deze zielen bidden. Voor God kan er maar één echte Vicaris zijn en dat nog altijd zijn geliefde ECHTE PAUS BENEDICTUS XVI de HEILIGE VADER EN PAPA.
  Door wat Franciscus allemaal verandert heeft zonder dat rekening houd, dat mensen geen GODDELIJKE zomaar kunnen verander.
  De mens is gewoon niet bevoegd Gods wetten en gebeden aan te passen.
  Ik kan dit niet anders zien dat Bergoglio Franciscus door dit alles zichzelf en bij God, maar ook voor vele miljoenen echte Christenen
  Geëxcommuniceerd is.
  Heel veel echte Christenen die traditie in ere willen houden van voor tweede Vaticaans concilie , is Franciscus geen paus van GOD meer, men wil niet weten wat ze over hem schrijven.
  Voor hen is Bergoglio Franciscus Persona non grata, echte Christenen willen zijn heidense hervorming niet.
  Het zal niet meer lang duren voor de waarschuwing er aankomt,
  dan zullen wij onze ware aard moeten laten zien aan onze Heer en Schepper en daar is geen ontkomen aan voorzien.
  Shalom,