Bergoglio, toen men hem in Mozambique twee bekeerlingen toonde: “Ik voelde bitterheid”

In een vraag- en antwoordsessie met Jezuïeten in Mozambique, onderstreepte Bergoglio zijn afkeer voor “zieltjeswinnerij” door de daden van een Katholieke vrouw te veroordelen die hij eerder die dag had ontmoet.

“Vandaag voelde ik een zekere bitterheid nadat ik een ontmoeting had met jonge mensen,” zo vertelde Bergoglio aan de vergaderde Jezuïeten. “Een vrouw benaderde mij met een jonge man en een jonge vrouw. Mij werd verteld dat ze lid waren van een licht fundamentalistische [lees: traditionele] beweging. Ze zei tegen mij in het perfect Spaans: ‘Uwe heiligheid, ik ben an Zuid-Afrika. Deze jongen was een Hindoe en bekeerde zich tot het Katholicisme. Dit meisje was een Anglicaanse en bekeerde zich tot het Katholicisme.’ Maar ze zei mij dit op een triomfantelijke manier, alsof ze haar jachttrofeeën toonde. Ik voelde mij ongemakkelijk, en ik zei tegen haar: “Mevrouw, evangelisatie ja, zieltjeswinnerij, nee.” Bergoglio voegde eraan toe dat “evangelisatie vrij is”, en dat “zieltjeswinnerij je je vrijheid ontneemt.”

Echter, wij Katholieken zijn net geroepen zielen te winnen voor Christus. Een echte Paus was blij geweest dat deze twee mensen tot het ware geloof zijn gekomen, zonder te gaan klagen hoe “bitter” hij zich wel voelde. Met de “evangelisatie” op Bergoglio’s wijze – “alle religies zijn door God gewild” – zullen echter géén zielen voor Christus gewonnen worden.

LifeSiteNews