Vandaag, reeds 7 jaar geleden…

Vandaag is het – dag op dag – uur op uur (iets voor 12 uur in de middag) precies 7 jaar geleden dat Paus Benedictus zijn aftreden aankondigde. In de avond brak er een zwaar onweer uit, waarbij een bliksem de koepel van de Sint-Pietersbasiliek trof.

Nu, 7 jaar later, is Benedictus nog steeds in leven. Velen konden toen gedacht hebben dat, gezien zijn wankele gezondheid, hij misschien nog een paar maanden of hoogstens nog een jaar of twee zou leven.

Maar, het aftreden van Benedictus was in geen geval geldig. Hij wees enkel het ‘ministerium’ af, de actieve uitoefening van het Petrusambt, maar nooit het ambt zelf (de munus), waarmee God hem bekleed had.

Toen men hem in 2016 vroeg of hij misschien de laatste paus is (terwijl Bergoglio reeds 3 jaar aan de macht was), antwoordde hij: “Alles is mogelijk.” Hij ontkende dus niet!

Zodoende zit Paus Benedictus XVI 7 jaar later nog steeds als een soort gevangene in het Vaticaan. Onlangs publiceerde hij nog een boek ter verdediging van het celibaat. En weer werd hij in de liberale media keihard aangevallen, net zoals toen hij zijn Petrusambt actief uitoefende (van 2005-2013), hij evenzeer werd bekritiseerd en aangepakt nadat hij een bepaalde uitspraak deed ter verdediging van de katholieke leer.

Benedictus waarschuwde overigens al in 2007 voor wat nu, onder leiding van Bergoglio, komen gaat.

Morgen wordt de publicatie verwacht van Bergoglio’s Amazone-exhortatie. We weten alvast dat het dezelfde naam draagt als het ketterse werkdocument. Zal het even radicaal zijn? Zal het een definitieve breuk inluiden met de Katholieke Leer en Traditie? Zal opnieuw een bliksemflits de koepel van Sint-Pieter treffen?

Of zal de Grote Waarschuwing weldra komen na de publicatie van de exhortatie? De voorwaarden zijn alvast in oktober vorig jaar in vervulling gegaan.

  1. De Ware Paus houdt zich schuil in het klooster van Mater Ecclesiae.
  2. Het Communisme is binnengedrongen in het Vaticaan.
  3. Er zal een belangrijke Synode hebben plaatsgevonden.