De belangrijke Synode uit de profetie van Garabandal

 

In Garabandal werd gezegd dat na de vierde paus na Johannes XXIII de Eindtijd zou aanbreken. De vierde paus is Benedictus. We zitten er dus middenin. En de Grote Waarschuwing zou komen na een belangrijke synode. Momenteel is de enige synode die in het Vaticaan gepland is, de Amazonesynode. Wat tot voor enkele jaren een onbelangrijke synode bleek, blijkt nu wel degelijk een belangrijke synode te zijn, zo belangrijk dat ze zelfs een schisma dreigt te veroorzaken in de Kerk.

Het is dus niet de Familiesynode, noch de Jongerensynode, maar de Amazonesynode die voldoet aan deze omschrijving. Het is slechts van deze op handen zijnde synode dat het werkdocument zo extreem is dat ze door bepaalde kardinalen als ronduit ketters werd omschreven, een afval van het geloof. Kardinaal Brandmüller zei over het document: “Het moet nu met nadruk gezegd worden dat het Instrumentum Laboris de bindende leer van de Kerk tegenspreekt op beslissende punten en dus als ketters moet betiteld worden;” en Kardinaal  Müller noemde de komende Synode een “sloopkogel” die een “herstructurering van de Universele Kerk” tot doel heeft.” De modernistische Mgr. Overbeck zei dat na deze synode “niets meer zal zijn zoals het was” in de Kerk.

Onze Lieve Vrouw vertelde Conchita in 1961 dat na een belangrijke Synode spoedig de Waarschuwing zou komen. Toen Conchita dit aan haar tante vertelde vroeg ze of ze het had over het Vaticaans Concilie (dat toen bezig was). Ze zei: “Nee, de Maagd sprak niet van een Concilie,  maar van een Synode en ik denk dat de Synode een klein concilie is.” Het is onmogelijk voor een 12-jarig meisje om zomaar zonder kennis over een Synode te spreken, dat toen niet bestond (er was geen Synode bezig noch gepland, en algemene bisschoppensynodes in het Vaticaan werden pas geherintroduceerd door Paus Paulus VI, dus ná de verschijningen in Garabandal). Moeder Garcia voegde eraan toe dat ze deze informatie verkreeg van vader Rafinel die het hoorde van vader Pesquera, die de sommige van de eerste boeken over Garabandal schreef.

Pausen

De H. Maagd verscheen te Garabandal van 1961 t.e.m. 1965 aan 4 jonge meisjes. Daar voorspelde Maria o.a. de Waarschuwing of de Verlichting van het geweten, het Groot Wonder en de Kastijding. O.a. de Heilige Pater Pio heeft dit Groot Wonder vlak voor zijn dood gezien in een visioen.

De H. Maagd vertelde de zienertjes ook over de pausen. Conchita, één van de zieners, zei dat na de dood van Johannes XXIII in 1963 er nog drie pausen komen voor het Einde der Tijden. Eigenlijk waren het er vier, maar één zou een heel korte regeerperiode hebben, zodus werd deze eigenlijk niet meegeteld door de H. Maagd.

Deze profetie is vervuld, want na Johannes XXIII kwam

  1. Paus Paulus VI
  2. Paus Johannes Paulus I
  3. Paus Johannes Paulus II
  4. Paus Benedictus XVI

Jorge Bergoglio is reeds 6,5 jaar aan de macht, maar Paus Benedictus XVI is nog steeds in leven, en resideert in Mater Ecclesiae (Moeder de Kerk), een klooster in het Vaticaan.

Communisme

De Heilige Maagd sprak in Garabandal ook over de dreiging van het Communisme. Ze zei dat als de Grote Waarschuwing – de Gewetensverlichting zou aanbreken, het Communisme de Kerk zou vervolgen. Deze profetie is ook vervuld. Jorge Bergoglio en zijn entourage zijn bevrijdingstheologen – dat zijn “kerkelijke communisten”. Jorge Bergoglio die de Chinese katholieken uitlevert aan de Communisten in Peking en Communistische bisschoppen gaat wijden. Jorge die bevrijdingstheologen zalig en heilig verklaart?… En Bergoglio die aan de lopende band traditionele bisschoppen ontslaat en congregaties ontmantelt. Bovendien zei de H. Maagd dat op het ogenblik van de Waarschuwing de Paus niet in het openbaar zou zijn, hij zou zich moeten schuil houden (Paus Benedictus leeft in het klooster).

Alle elementen van de profetie met betrekking tot de Grote Waarschuwing zullen eind oktober zijn vervuld

  1. De Ware Paus houdt zich schuil in het klooster van Mater Ecclesiae (nu reeds).
  2. Het Communisme is binnengedrongen in het Vaticaan (nu reeds).
  3. Er zal een belangrijke Synode hebben plaatsgevonden (vanaf 27 oktober).