Ketterse synode

Paus Benedictus sprak reeds in 2007 tegen de dwalingen die nu opnieuw de kop opsteken omtrent de Amazone

Paus Benedictus in Brazilië in 2007. Foto: latimes.

Tijdens zijn trip naar Aparecida, Brazilië, in 2007, verwierp Paus Benedictus XVI in onomwonden termen bepaalde aspecten van de Bevrijdingstheologie, in het bijzonder de bewering dat de kolonisatie van Zuid-Amerika een tijd van ongerechtigheid was, dat ongedaan moet worden gemaakt, en dat het belangrijker is om de armen te dienen dan om hen te bekeren tot het Katholiek Geloof. Op zijn terugvlucht verwees hij ook naar zijn eigen document uit 1984 aangaande de Bevrijdingstheologie.

In het licht van de komende Amazonesynode die zwaar beïnvloed wordt door aspecten van de Bevrijdingstheologie en die ook terug verwijst naar de Vijfde Algemene Bisschoppenconferentie van Latijns-Amerika en de Caraïben in Aparecida in 2007, is het de moeite waard om de woorden die Benedictus toen sprak tijdens zijn bezoek aan Brazilië te herhalen.

Er circuleerden toen dezelfde ideeën als nu, namelijk dat de Kerk het verdedigen van de armen en de inheemse bevolking tot een prioriteit zou maken, ten koste van bekering en catechese. Paus Benedictus trachtte de gesprekken van de Latijns-Amerikaanse bisschoppen te beïnvloeden door zijn toespraak op de vergadering van de bisschoppen in Aparecida op 13 mei 2007. In tegenstelling tot de bevrijdingstheologen – die de kolonisatie van Amerika door Katholieke landen sterk bekritiseren – schetste Benedictus een positief beeld van dit historische proces. Hij stelde dat “geloof in God het leven en de cultuur van deze naties voor meer dan vijf eeuwen heeft verlevendigd,” en dat van “deze ontmoeting tussen dat geloof en de inheemse bevolking er de rijke Christelijke cultuur van dit continent is ontstaan – geuit in kunst, muziek, en literatuur.”

De onbekende God waar ze naar zochten

Volgens Benedictus aanvaardden de naties van Latijns Amerika het Katholiek Geloof, en dat betekende “het leren kennen en verwelkomen van Christus, de onbekende God waar hun voorouders naar zochten in hun rijke religieuze tradities, zonder dat ze zich dit realiseerden.” Christus is de Redder naar wie ze stilletjes verlangden.” Doorheen het Doopsel ontvingen deze mensen “het goddelijk leven dat hen kinderen van God maakte door aanname; met de hulp van de H. Geest maakten ze hun culturen “vruchtbaar” en “zuiverden” ze deze.

Het is hier duidelijk dat Paus Benedictus het bovennatuurlijke aspect van het Katholiek Geloof benadrukte, en niet haar politieke of sociale dimensies. En hij ging verder door te benadrukken dat deze bekering naar het ware Geloof “geen oplegging van een buitenlandse cultuur was.”

Benedictus zei dat het “enkel de waarheid is” die “eenheid kan brengen, en het bewijs hiervan is liefde.” Verder zei hij dat de “utopie van het terugkeren om opnieuw leven te blazen in de pre-Columbiaanse (heidense) religies, en hen af te scheiden van Christus en van de universele Kerk, geen stap voorwaarts zou zijn: het zou een stap terug zijn. In werkelijkheid zou het een terugkeer zijn naar een stadium in de geschiedenis dat verankerd ligt in het verleden.”

Verslapping van het Christelijk leven

Ook laakte Benedictus het feit dat er een zekere “verslapping van het Christelijk leven” is in de Latijns-Amerikaanse landen, wat te wijten is aan “secularisme, hedonisme, onverschilligheid en verkondiging door talloze sekten, animistische religies en pseudo-religieuze fenomenen.”

Wat Benedictus toen zei gaat regelrecht in tegen wat in het werkdocument van de komende Amazonesynode geschreven staat. Paus Benedictus riep de gelovigen van deze regio op om missionarissen van Christus te zijn. Hij ging regelrecht in tegen de bevrijdingstheologen door te stellen dat het zich enkel focussen op materiële goederen, sociale, economische en politieke problemen een grote dwaling is, de grote dwaling van de dominante tendensen van de laatste eeuw – men koppelt de realiteit namelijk los van de fundamentele en beslissende realiteit die God is. “Ieder die God uitsluit van zijn horizonten, vervalst de notie van ‘realiteit’ en, als gevolg, kan men enkel eindigen in doodlopende steegjes of met recepten voor vernietiging.”

Pamfletten

Tijdens de vergadering in Aparecida verspreidde een groep, Amerindia genaamd (bestaande uit enkele van de meest extreme bevrijdingstheologen), pamfletten aan de bisschoppen waarin o.a. werd opgeroepen voor basisgemeenschappen, vrouwelijke priesters, afschaffing van het celibaat en de democratische verkiezing van bisschoppen. De tekst riep ook op tot steun voor de communistische dictator Fidel Castro.

De inhoud van deze pamfletten is nu min of meer teruggekeerd in de vorm van een werkdocument voor een synode over de Amazone. Wat toen door de Kerk veroordeeld werd, wordt nu door het Vaticaan als agendapunt gemaakt.

Geloofsvorming

Benedictus benadrukte verder dat het helpen van de armen moet voortvloeien uit een diep Katholiek Geloof, en dat het erdoor moet geleid worden. Hij riep ook op tot het verdiepen van de kennis van het Woord van God, en hij de geestelijkheid eraan dat het noodzakelijk is om “de catechese en de geloofsvorming te intensifiëren, niet enkel voor kinderen, maar ook jongeren en volwassenen.”

LifeSiteNews

Categorieën:Ketterse synode

Getagd als:,

2 antwoorden »

 1. De Kerk is geen charitatieve organisatie maar een geloofsgemeenschap en vanuit het geloof volgen daden van het geloof. Om de sociale functie van de Kerk voorop te plaatsen, zoals Bergoglio doet, is het paard achter de wagen spannen. Degenen die het verkeerde hiervan niet inzien bevinden zich op een dwaalspoor. Onze liefhebbende God verdwijnt in de remise en wordt steeds meer symbool. En de jeugd? die kan daar niet door bekoord worden. Blijven over die uit zijn op macht en aanzien in deze zich “kerk” noemende organisatie.

  • Lieve Lunsius,
   Al wat Bergoglio = Franciscus doet, is zuiver gebaseerd op vraag van zijn ware Meester Lucifer /de Duivel.
   U moet eens zien hoe goed dat de ware levende Vicaris van God, Paus Benedictus de Heilige Vader en Papa er uit ziet.
   Benedictus ziet er beter uit dan ooit, dit is toch wel een indicatie om over na te denken.
   Vasulla heeft dit ook, bijden worden beschermd door de hemel dat is toch over duidelijk.

   Ik heb met heel gelovigen over de gehele wereld gesproken over de Antipaus, velen zijn al ingelicht en geven het door.
   Bergoglio weet dat hij in Argentinië niet welkom is met zijn marxistische houding.

   Heer Jezus is geen marxist, daarentegen het beest is dat wel en wil alle touwtjes in handen krijgen.
   God zal dit nooit toelaten en Lucifer = Satan = de Duivel = Allah zijn oorlogsafgoden.
   Ze mogen van God maar zover gaan de hij de almachtige God dat wil, God test de mens hoe trouw hij/zij wel is.
   De duivel hangt immers aan de les en mag maar blaffen met Gods akkoord/deal.
   Met andere woorden de heer van het kwaad is eigelijk maar een Poesie, nog maar eens dat God Heer Jezus de teugels heel goed en strak in handen heeft.
   Dat er niets gebeurd zonder de goedkeuring van de Almachtige God.
   Laat ons vooral heel veel het weesgegroet bidden.
   De Duivel is er zo stapel van, zeker als het gezongen word door vrouwen en jonge meisjes.
   Dan word hij horendol van, satan, de Duiven en Allah verachten vrouwen/ meisjes, ze vinden ze maar niets.
   God houd van de mens en van vrouwen, waarom heeft hij anders de vrouw leven geroepen.
   Van de vrouw komt alle leven voort, ze bezitten een baarmoeder/ de Heilige Graal van het leven.
   Geen moeders geen kinderen en ook geen jongens/ mannen, dus mannen worden geboren uit vrouwen.
   Voor Heer Jezus is zijn geliefde moeder en vrouw, die haar schoonheid lichamelijk heeft maar vooral het innerlijk mooiheid nog steedsbezit.
   Maar haar nederigheid aan God haar schepper heeft haar koninklijke tittel opgeleverd van moeder Gods.
   Zij is het voorbeeld voor ons en de vrouwen, de schoonheid zit in onze ziel.
   🐑🐑🐑❤️❤️❤️🙏🙏🙏🌹🥰