Bergoglio is ons aan het klaarstomen voor zijn Amazone-synode en zijn eco-kerk: “Kerk moet leren oude tradities te laten varen”

Bergoglio omhelst het opperhoofd Metukire, welke een schijf in zijn onderlip heeft laten steken. Foto: LifeSite

In een toespraak voor de 21ste Algemene Vergadering van Caritas Internationalis, de liefdadigheidsorganisatie van de Kerk, sprak Bergoglio over het “loslaten van tradities” en dat “Christus zijn leerlingen weinig vertelde” over het concept ‘Kerk’ “om af te zien van het verlangen naar duidelijkheid en orde”. En op 27 mei ontmoette Bergoglio het opperhoofd van een Indiaanse stam, Raoni Metukire, een bekende verdediger van ecosysteem van het Amazonewoud. Hij is momenteel in Europa om geld in te zamelen voor de bescherming van het Xingu-reservaat. Zijn bezoek aan het Vaticaan wordt gezien als deel van Bergoglio’s inzet om een “inheemse spiritualiteit” en een “integrale ecologie” te promoten voor de Pan-Amazonesynode komende oktober. 

Het is een vergissing voor de Kerk om te trachten vast te houden aan oude tradities of om op alles duidelijke antwoorden te hebben,” zo zei Bergoglio afgelopen donderdag in een toespraak voor de Algemene Vergadering van Caritas. “Jezus vertelde zijn leerlingen opzettelijk veel dingen niet, zodat de Kerk zou leren om het verlangen naar duidelijkheid en orde af te wijzen,” zo ging hij verder. Bergoglio rechtvaardigt hier kennelijk zijn eigen dubbelzinnige en vage, onduidelijke en verwarring scheppende ‘beleid’. “Toen de heidenen voor het eerst het Christelijk geloof omarmden, rees de vraag of ze zich moesten houden aan alle voorschriften van de Joodse wet, iets waar Jezus nooit over sprak.” Echter, Jezus sprak hier wel over, want hij zei dat Hij de Wet kwam vervullen en gaf een nieuwe Wet tijdens de Bergrede.

Nu, Bergoglio vertelde vervolgens dat door niet altijd “duidelijke regels te geven”, die snel problemen zouden oplossen, “Jezus de Kerk beschermde van de verleiding van ‘efficientisme’ (een woord dat niet bestaat, nvdr), wat het verlangen is voor de Kerk om alles onder controle te hebben, verrassingen te vermijden, met de agenda altijd op orde.”

“Jezus wil niet dat de Kerk een perfect model is, tevreden met haar eigen organisatie en in staat om haar goede naam te verdedigen.” Jezus leefde zo niet volgens Bergoglio, en leven als Jezus eist de “moed van het afwijzen”, een “bereidheid tot het afwijzen van tradities die ons dierbaar zijn.” Op het einde hadden de eerste Christenen “geen stapel doctrines en tradities nodig, maar de eenvoudige aankondiging dat God liefde is”, en, zo ging Bergoglio verder, “met deze waarheid voor ogen, kunnen en moeten zelfs overtuigingen en menselijke tradities achterwege gelaten worden, omdat ze meer een obstakel zijn dan een hulp.” En: “God zuivert, vereenvoudigt, en doet ons groeien door weg te nemen, niet door toe te voegen, zoals wij kunnen doen.”

Vereenvoudiging en loslaten van tradities:

Het is traditie in de Kerk dat men een Miskelk gebruikt uit veredeld metaal, verguld of verzilverd, uit eerbied voor het Heilig Bloed van Christus. Heden zijn er priesters die kelken gebruiken uit onedel metaal, of zelfs aardewerk.
Het is traditie in de Kerk om de Mis met alle nodige eerbied te op te dragen uit liefde voor de Zaligmaker die zich in het heilig Misoffer geheel opoffert voor ons, en zich aan ons geeft om onze armzalige zielen te voeden. Heden worden veel Missen “gevierd” als een leuke bijeenkomst.

Bij zijn openingstoespraak voor de Jeugdsynode vorig jaar, riep Bergoglio ook al op tot creativiteit, dynamisme en het vluchten van “het-is-altijd-op-deze-manier-gedaan-geweest-mentaliteiten” om oplossingen te vinden die jonge mensen helpt om zich “opnieuw af te stemmen” op de Kerk.

Eco-Kerk met Amazonegezicht

In zijn meest recente poging om een “Kerk te vormen met een Amazonegezicht”, ontmoette Bergoglio afgelopen maandag de internationaal gerenommeerde verdediger van het ecosysteem van de Amazone: het opperhoofd Raoni Metukire, leider van het Kayapò-volk. Hij heeft reeds de erkenning ontvangen van figuren zoals Arnold Schwarzenegger en de Franse ex-president Jacques Chirac. Het Vaticaan publiceerde verschillende foto’s van de ontmoeting, en de Vaticaanse woordvoerder Gisotti zei dat de ontmoeting kadert binnen “de bezorgdheid van paus Franciscus voor het Amazonevolk en het milieu, alsook zijn toewijding om onze Gezamelijke Woning te beschermen.” Gisotti voegde eraan toe dat deze audiëntie “ook deel is van de voorbereiding van de Speciale Vergadering voor de Amazonesynode van de Bisschoppen dat zal plaatsvinden deze komende 6-27 oktober, over het thema ‘Amazonië: Nieuwe wegen voor de Kerk en voor een Integrale Ecologie.”

Voortkomend uit zijn milieu-encycliek ‘Laudato Si’ kondigde Bergoglio op 15 oktober 2017 aan dat hij een Amazonesynode zou organiseren. Drie maanden later organiseerde hij de eerste pre-synodale raadsvergadering tijdens zijn bezoek aan Peru. Daar vertelde hij aan de aanwezigen dat hij het van essentieel belang vindt dat er “institutionele uitingen van respect, erkenning en dialoog met de inheemse mensen worden gecreëerd, waarbij hun inheemse culturen, talen, tradities, rechten en spiritualiteit worden erkend.” Hij riep de inheemse indianen ook op om de “cultuur van de lokale kerken te helpen vormen,” om aldus via inclusieve dialoog een “Kerk te vormen met een Amazonegezicht, een Kerk met een inheemse façade.”

Een jaar later, vertelde Bergoglio aan een VN-agentschap in Rome, bij de 4de Vergadering van het Forum van de Inheemse Mensen: “De aarde lijdt, en de inheemse mensen zijn familiair met de dialoog met de aarde; ze weten wat het betekent om te luisteren naar de aarde, om de aarde te zien, om de aarde aan te raken. Ze kennen de kunst van het leven goed, in harmonie met de aarde. En wij moeten dit leren.”

De Taoïstische geneeskunde, die werkt via “energiestromen uit de natuur”, is alvast niet onbekend voor Bergoglio.

Een duw richting het vooropstellen van de inheemse spiritualiteit wordt ook weerspiegeld in een gelekte kladversie van Bergoglio’s document over diens aanstaande hervorming van de Romeinse Curie. Nummer 130 van het kladdocument (dat onlangs door LifeSiteNews werd bekomen) geeft een nieuw voorgestelde Dicasterie van Educatie en Cultuur de opdracht om te verzekeren dat “bisschoppenconferenties inheemse culturen met hun patrimonium van wijsheid en hun kosmische en spirituele balans als rijkdommen voor de hele mensheid, in aanwezigheid van de invloed van de dominante cultuur van globalisering, waarderen en beschermen.

Bergoglio heeft reeds heel wat controverse veroorzaakt met zijn Abu Dhabi Document, waarin hij benadrukt dat God een diversiteit van religies heeft gewild.

“Vrijheid is een recht van ieder persoon: ieder individu geniet de vrijheid van geloof, gedachte, uiting en daden. Het pluralisme en de diversiteit van religies, kleur, geslacht, ras en taal werd gewild door God, in Zijn wijsheid, waarmee Hij menselijke wezens creëerde. Deze goddelijke wijsheid is de bron waarvan het recht tot vrijheid van geloof en de vrijheid om anders te zijn van afstamt.”

Jorge Bergoglio en Ahmed el-Tayeb, Abu Dhabi, 4 februari 2019

De voorbereidingen voor de Pan-Amazonesynode zijn volop aan de gang, en vele katholieken zijn bezorgd dat de komende synode een Trojaans paard is voor de introductie van vrouwelijke geestelijke, gehuwde priesters en verdere uitholling van de traditie en de sacramenten. Bijna alle geestelijken die Bergoglio heeft aangeduid voor deze synode zijn per definitie anti-celibaat.

Van de afschaffing van het celibaat, waarover de H. Birgitta van Zweden de boodschap ontving dat diegene die dat introduceert in de Kerk, door God zo zal geslagen worden dat hij van alle geestelijke leiding wordt beroofd en vervolgens in de Hel wordt geworpen, is het bekend dat Jorge Bergoglio hier reeds mee bezig was in Buenos Aires. In 2015 vertelde een oude jeugdvriend van Bergoglio, Oscar Crespo, aan Mail Online, dat Bergoglio “het celibaat wil afschaffen en de Communie voor hertrouwde gescheidenen wil introduceren.” Dat laatste is hem reeds gelukt, met Amoris Laetitia. En in 2013 zei een andere oude vriendin van Bergoglio, Clelia Luro, dat “Franciscus het celibaat zou willen afschaffen.” Luro, een oude boezemvriendin van Bergoglio, was de leidster van een beweging van gehuwde priesters in Argentinië. Bergoglio was ook de enige die de man van Luro aan zijn sterfbed bezocht, de geëxcommuniceerde bisschop Jeronimo Podesta. Opvallend was dat Bergoglio haar aan de telefoon soms al grappend zei: “Je bent een heks!”

Bronnen: Breitbart, LifeSiteNews