Ketterse synode

Openingsspeech van Bergoglio op de Jeugdsynode: “Laat de ‘het-is-altijd-op-deze-manier-gedaan-geweest-mentaliteit’ varen”

Bij de openingmis van de Synode gisteren, gaf Bergoglio een korte homilie. In de namiddag ging de synode van start, waarbij Bergoglio nogmaals een openingsspeech hield. Hij riep vooral op om klerikalisme te vermijden, en om niet egoïstisch te zijn, maar om creatief en dynamisch te zijn en te vluchten van de mentaliteit van “het is altijd zo geweest.”

Volgens Bergoglio zal deze synode over de jeugd de mogelijkheid testen van de bisschoppen om generaties en mentaliteiten te verenigen. Bergoglio vroeg de aanwezige synodevaders twee dingen.

Ten eerste vroeg hij hen om hun egoïsme te laten varen om te luisteren: “Dit afleggen [van het egoïsme] beschermt ons van de verleiding om te vallen in moralistische of elitaire posities, en beschermt ons van de verlokking van abstracte ideologieën die nooit de realiteit van de mensen raakt.

Vervolgens riep hij op tot creativiteit, dynamisme en het vluchten van “het-is-altijd-op-deze-manier-gedaan-geweest-mentaliteiten” om oplossingen te vinden die jonge mensen helpt om zich “opnieuw af te stemmen” op de Kerk.

“Zich baserend” op het oud Testament, zei Bergoglio dat de mogelijkheid van jonge mensen om te dromen grotendeels afhangt van hun ouderen. Bergoglio zei ook dat de jonge mensen “in staat zullen zijn tot profetie en visioen tot waar wij, die reeds volwassen of ouder zijn, van kunnen dromen en dus besmettelijk zijn in het delen van die dromen en hopen dat we ze in onze harten dragen.”

Toespraak in de synodehal

Bij de aanvang van de Synode, in de synodehal, gaf Bergoglio nog een toespraak. Daar zei hij o.a. dat jongens en meisjes “zich in hun originaliteit vaak niet begrepen voelen door de Kerk en daarom niet aanvaard worden voor wie ze echt zijn, en soms zelfs afgewezen worden.”

Volgens Bergoglio heeft de synode de “gelegenheid, de taak en de plicht om een teken te zijn van een Kerk die werkelijk luistert, die toestaat dat ze in vraag wordt gesteld door de ervaringen van diegenen die ze ontmoet, en die niet altijd een klaargemaakt antwoord heeft. Een Kerk die niet luistert toont zich gesloten tegenover nieuwigheid, gesloten voor Gods verrassingen, en kan niet geloofwaardig zijn, in het bijzonder voor de jongeren die onvermijdelijk zullen weglopen in plaats van dichter te komen.”

Tijdens deze synode (op 14 oktober) zal Bergoglio o.a. Paus Paulus VI en Bisschop (en bevrijdingstheoloog) Oscar Romero heilig verklaren.

Bron: Romereports en Vatican Insider


Advertentie

Categorieën:Ketterse synode

4 antwoorden »

 1. Niet toegeven aan de mentaliteit “het is altijd zo geweest”… Tja, vreemde uitspraak, want hij voegt niet toe dat sommige dingen nooit veranderen. God bijvoorbeeld is onveranderlijk in zijn wezen en daarom zijn de leringen, zoals de godmens Christus ons heeft voorgehouden toen Hij op aarde liep, ook onveranderlijk. Die kunnen met diepere inzichten verrijkt worden maar nooit worden veranderd, een zéker niet aangepast worden aan de grollen en grillen van onze tijd. En als jonge mensen zich daardoor slecht begrepen voelen is dat jammer voor ze, maar daar moeten we niet over gaan zeuren. Het is trouwens opvallend dat Paus Johannes-Paulus de Grote, die van weinig toegeven wist en de traditionele kerkleer verkondigde, enorme jeugdbijeenkomsten wist te verzamelen en te enthousiasmeren.

 2. De waarheid is altijd de waarheid geweest, de leugen is altijd leugenachtig geweest, laat de doen hun doden begraven. Deze paus heeft alle strijd voor de waarheid en het leven allang opgegeven, hij begeleid en bevestigd de doden naar hun verdoemde plaats

 3. @Beste Lunsius,
  Ben helemaal met u eens, laat ons alles bij het oude houden zoals Heer Jezus het aan zijn leerlingen geleerd heeft.
  Waarom zouden wij het veranderen als iets goed is?
  Onze broeders de Joden veranderen het toch ook niet, ten meer niet alles wat nieuw is is per definitie goed.
  Laten wij vooral heel veel bidden dat alles bij het oude mag blijven en gelovigen de kracht zullen hebben, om het te durven zeggen in het openbaar.
  Als gelovigen openlijk critiek geven op bv, de hostie in de hand ondvangen een doodzonde is.
  Zal er wel even kritiek zijn, maar mensen zijn als schapen en hebben een vastberaden leider nodig die zegd wat juist is.
  Dit is iets voor durvers, een goede herder moet tegen kritiek kunnen als hij fout is.
  Anders is hij geen volgeling van de Heer, maar een volgeling van het kwaad het beest de duivel dat mogen wij in geen geval toestaan.

  In Christo per Mariam,
  Br. Jacob… .

 4. als de kerk in vraag wordt gesteld, dan wordt ook God in vraag gesteld, en dan is de kerk een sociale beweging geworden!