Openingsspeech van Bergoglio op de Jeugdsynode: “Laat de ‘het-is-altijd-op-deze-manier-gedaan-geweest-mentaliteit’ varen”

Bij de openingmis van de Synode gisteren, gaf Bergoglio een korte homilie. In de namiddag ging de synode van start, waarbij Bergoglio nogmaals een openingsspeech hield. Hij riep vooral op om klerikalisme te vermijden, en om niet egoïstisch te zijn, maar om creatief en dynamisch te zijn en te vluchten van de mentaliteit van “het is altijd zo geweest.”

Volgens Bergoglio zal deze synode over de jeugd de mogelijkheid testen van de bisschoppen om generaties en mentaliteiten te verenigen. Bergoglio vroeg de aanwezige synodevaders twee dingen.

Ten eerste vroeg hij hen om hun egoïsme te laten varen om te luisteren: “Dit afleggen [van het egoïsme] beschermt ons van de verleiding om te vallen in moralistische of elitaire posities, en beschermt ons van de verlokking van abstracte ideologieën die nooit de realiteit van de mensen raakt.

Vervolgens riep hij op tot creativiteit, dynamisme en het vluchten van “het-is-altijd-op-deze-manier-gedaan-geweest-mentaliteiten” om oplossingen te vinden die jonge mensen helpt om zich “opnieuw af te stemmen” op de Kerk.

“Zich baserend” op het oud Testament, zei Bergoglio dat de mogelijkheid van jonge mensen om te dromen grotendeels afhangt van hun ouderen. Bergoglio zei ook dat de jonge mensen “in staat zullen zijn tot profetie en visioen tot waar wij, die reeds volwassen of ouder zijn, van kunnen dromen en dus besmettelijk zijn in het delen van die dromen en hopen dat we ze in onze harten dragen.”

Toespraak in de synodehal

Bij de aanvang van de Synode, in de synodehal, gaf Bergoglio nog een toespraak. Daar zei hij o.a. dat jongens en meisjes “zich in hun originaliteit vaak niet begrepen voelen door de Kerk en daarom niet aanvaard worden voor wie ze echt zijn, en soms zelfs afgewezen worden.”

Volgens Bergoglio heeft de synode de “gelegenheid, de taak en de plicht om een teken te zijn van een Kerk die werkelijk luistert, die toestaat dat ze in vraag wordt gesteld door de ervaringen van diegenen die ze ontmoet, en die niet altijd een klaargemaakt antwoord heeft. Een Kerk die niet luistert toont zich gesloten tegenover nieuwigheid, gesloten voor Gods verrassingen, en kan niet geloofwaardig zijn, in het bijzonder voor de jongeren die onvermijdelijk zullen weglopen in plaats van dichter te komen.”

Tijdens deze synode (op 14 oktober) zal Bergoglio o.a. Paus Paulus VI en Bisschop (en bevrijdingstheoloog) Oscar Romero heilig verklaren.

Bron: Romereports en Vatican Insider


Advertentie