Bergoglio gebruikte vrijmetselaarsterminologie bij een toespraak in het stadhuis van Rome gisteren

Bergoglio’s affiniteit voor de (ideeën van de) Vrijmetselarij begint mettertijd almaar duidelijker te worden. In februari 2019 zei Dr. De Mattei nog dat Bergoglio’s paragraaf over de religies in het Menselijke Broederlijkheidsdocument op één lijn staat met de ideeën van de Vrijmetselarij. Kort na de Kerstperiode van 2018 zei de Grootloge van Spanje dat ze de oproep van Bergoglio vervoegen voor “broederlijkheid” tussen mensen van alle religies. In juni 2018 zei de voormalige Grootmeester van de Italiaanse Vrijmetselarij dat Bergoglio het voorbeeld is van een “verlichte tiran”; begin 2015 wilde de Grootloge van Italië zich nog verenigen met Bergoglio, en bij zijn aantreden in het Vaticaan kreeg Bergoglio lof toegezwaaid van de Grootloges van Italië, Argentinië en vele andere landen – wat dan op de koop toe nog een vervulling was van een profetie. Nu heeft Bergoglio, in een toespraak in Rome, opnieuw opvallende vrijmetselaarsterminologie gebruikt. 

In de eerste van twee begroetingen vooraleer hij het kantoor van de burgemeester verliet, op de Capitolijnheuvel van Rome, sprak Bergoglio tot de vergaderde jongeren uit de stad, en vertelde hen om “zorg te dragen voor elkaar, om elkaar nabij te zijn en elkaar te respecteren.” Hij ging verder: “Op deze manier, bedden jullie in jezelf de mooiste waarden van deze stad, dat is: een verenigde gemeenschap, die leeft in harmonie, die niet enkel werkt aan rechtvaardigheid, maar in een geest van rechtvaardigheid.” Bergoglio sprak kort over de Capitolijnheuvel, of de Campidoglio, als het kloppende hart van Rome, en hij zei dat het de taak van de bisschop van Rome en alle christenen is om concreet te werken om het gezicht van de Kerk altijd helder te houden.

Hij vertelde de aanwezigen op het plein dat ook “diegenen die ons geloof niet delen” ook in zijn hart zijn. En dan zei hij: “Ze zijn broeders, aan wie ik mijn spirituele nabijheid en bemoediging aanbied, om elke dag ‘ambachtslieden’ van broederlijkheid en solidariteit te zijn. Dit is de taak van een burger.” Dan zei hij nog kort iets over het feit dat de burgers van Rome bezorgd zijn over de educatie van hun kinderen en de toekomst van de planeet….

“Ambachtslieden van broederlijkheid en solidariteit” zijn termen die recht uit de vrijmetselarij komen, net zoals de stelling in het Menselijk Broederlijkheidsdocument dat “alle religies door God zijn gewild.”

Vrijmetselaars beschouwen het namelijk als een “ambacht” om aan zichzelf en aan de samenleving “te werken”. Heel bijzonder dat Bergoglio nét die terminologie kiest.

Zal het ons dan ook verbazen, dat Dr. Lucrecia Rego De Planas (die Bergoglio in Buenos Aires jarenlang heeft gekend) in 2013, in een open klachtbrief aan Bergoglio schreef:

“Zoals uit vele dingen blijkt, houdt hij ervan door iedereen geliefd te worden en iedereen te bevallen. En zo kan men verstaan dat hij op de ene dag op TV tegen abortus opkomt en de volgende dag de feministen die abortus propageren, op het Mayoplein kan zegenen. Hij kan eveneens een wonderbare redevoering houden tegen de vrijmetselaars, en enige uren later met hen in hun club zitten eten en drinken.”

Dr. Michael Hesemann, een Duitse historicus van de Katholieke Kerk, gaf begin 2017 een interview met het magazine Inside the Vatican. In dit interview, dat gaat over de 100ste verjaardag van de Verschijningen van Fatima, zei hij het volgende: “In 1917 vierde de Vrijmetselarij de 200ste verjaardag van de stichting van de eerste Grootloge In Londen in 1717. De Maçonnieke ideologie is niet enkel gebaseerd op deïsme, maar ook op de gnostische ketterij van zelf-verlossing en “verlichting”, en heeft een besliste anti-katholieke agenda. Net in 1917, aanschouwde Maximiliaan Kolbe, één van de grootste heiligen van de 20ste eeuw, een Maçonnieke processie in Rome, waar ze banners droegen met de sloganSatan moet regeren in het Vaticaan. De Paus zal zijn slaaf zijn. Inderdaad, ze stonden toen te manifesteren tot op het St-Pietersplein en verspreidden ook pamfletten die de Kerk en de H. Vader aanvielen. Hun basisprincipe was: “we zullen de Katholieke Kerk niet veroveren door argumentatie, maar eerder door morele corruptie!”.

Bron: Vaticannews;