De Grootloge van Italië wil zich verenigen met Bergoglio en de Kerk

DSC0619

De Grootmeester van de Italiaanse Grootloge ‘Grande Oriente d’ Italia’, Gian Franco Pilloni (foto midden), schreef in september 2013 een brief naar Bergoglio waarin hij zijn wens uitte om zich met hem te verenigen.

Hieronder het persbericht van het “Internationaal Vrijmetselaarsnieuws” (zie ook link onderaan).

De Meest Serene Grootmeester van de Grootloge van Italië en de Vrijmetselaarsvereniging van de Strikte Initiatie Inachtneming (UMSOI), Gian Franco Pilloni, schrijft een brief naar Paus Franciscus.

De brief is in feite een historisch feit want het is de eerste keer dat een Grootmeester naar een Paus heeft geschreven om een verzachting te creëren in de relaties tussen twee organisaties, Katholieken en Vrijmetselaars, wiens relaties niet warm zijn geweest. De Grootmeester onderlijnt het feit dat de twee organisaties niet antagonistisch zijn, aan tegenovergestelde zijden, maar dat ze op vele vlakken hetzelfde denken, zoals over de meerderheid van de sociale problemen in de hedendaagse wereld.

Het is de eerste keer dat een Grootmeester naar een paus heeft geschreven!

Aan Zijne Heiligheid Paus Franciscus, in zijn Stoel in Rome.

Zeer geraakt en met vreugde schrijf ik Uwe Heiligheid om een nederige verzoeking te maken om een einde te maken aan de verdeeldheid in de relatie tussen de Katholieke Kerk en de Vrijmetselarij, in de hoop dat er eindelijk gewoon vrede mag regeren tussen de twee organisaties, en de verschillen wegwerken die nog steeds een muur vormen tussen onze betrekking.

Ik zou u graag vertellen, Uwe Heiligheid, dat we niet een organisatie zijn tegengesteld aan de Katholieke Kerk, waardig gerepresenteerd door u, maar eerder het tegenovergestelde. Onze wegen zijn parallel: in feite denken we zoals u betreffende alle problemen die onze gelijktijdige samenleving aangaan; net zoals u verlangen we naar een wereld van vrede met respect voor elk menselijk wezen zonder onderscheid van enige aard en absoluut respect voor alle religies.

Uwe Heiligheid, het standpunt dat de Kerk heeft genomen, en nog steeds neemt, straft de Maçonnieke broeders van het Katholieke geloof, en verhindert hen om hun geloof te beleven terwijl ze gemarginaliseerd worden in de Kerk en ze zich als indringers of minder gewenste gelovigen voelen.

Ik doe een beroep op u, Uwe Heiligheid, een man van uitzonderlijke menselijke kwaliteiten, om een einde te maken aan deze onrechtvaardigheid dat eeuwenlang miljoenen Vrijmetselaars over de hele wereld heeft bestraft. Sta me toe om u te herinneren dat de Vrijmetselaars een eed afleggen op de Bijbel en dat we in onze Tempels werken voor de verheffing van de geest en de verbetering van het individu.

Persoonlijk beschouw ik mezelf als een goede Christen. Ik onderhoud een uitstekende relatie met de Christelijke gemeenschap in de streek waar ik ben geboren (Jerzu) en in hetzelfde bisdom van Ogliastra, en ik help hartelijk de Heilige Katholieke Kerk, de enige verlossing.

Ik geloof in het goed van de “Schepping” door de weg, de waarheid en het leven geleerd door Jezus in het Evangelie, omdat dit wijde concept, als het werd toegepast, de parel van de creatie zou zijn. Ik heb geprobeerd om met het broederschap van de mensen om een “opus caritate” (werk van liefde) te bouwen, daarbij focussend op bovenal Christelijke lering, gegeven de rol waarmee ik vereerd ben om die te hebben (de Grootmeester van de Vrijmetselarij). Ik heb veel mensen ontmoet met analoge Christelijke kenmerken en echte waarden van subsidiariteit gekeerd naar het sociale welzijn van de wereld, wereldvrede, liefdadigheid. Na zorgvuldige studies en workshops, vond ik deze schat gescheiden van de wereld en opzettelijk goed verborgen, genaamd de Vrijmetselarij, de Grootloge van Italië UMSOI (gesticht door Armando Corona) en erkend door de Grand Oriënt van de Amerikaanse Loges, waar ik ook lid van ben. Als Grootmeester wens ik een gouden sleutel te zijn om het kanaal te openen voor een echte en tastbare samenwerking met de Heilige Katholieke Apostolische Roomse Kerk.

Ik vraag van Uwe Heiligheid een inspanning om volledig de achterhaalde intolerantie publiek tegenover ons te elimineren, door mij te aanvaarden in antwoord tot deze wens: Transformeer onze tempels in Tempels van Vrede, ontmoetingshuizen, plaatsen van getuigenis van de hoogste en meest verheven sentimenten van solidariteit en broederlijkheid van de mens, en een bewonderenswaardig voorbeeld van uitzonderlijke zelfverloochening voor jullie: met selecte en bewezen burgerlijke, religieuze, spirituele en culturele waarden die beoefend worden door het Katholieke Apostolische en Roomse geloof en (door ons doopsel) door ons allen.

Ik hoop en wacht af op een ontmoeting met u. Het zou voor mij niet enkel een eer zijn, maar een grote sensatie zijn om in staat te zijn om met u persoonlijk te spreken over de onderwerpen die ik hier heb aangehaald. Hiertoe stel ik mijzelf volledig aan u beschikbaar voor gelijk welke gebeurtenis.

Magistrale Zetel van Cagliari, 9 September 2013

De Grootmeester van de Grootloge van Italië, u.m.s.o.i.

De Meest Serene Gian Franco Pilloni

http://notiziariomassonicointernazionale.blog.tiscali.it/2013/11/04/il-gran-maestro-della-gran-loggia-ditalia-umsoi-scrive-una-lettera-a-papa-francesco/

Jezus Christus zei ons op 13 februari 2013:

Zij, de verdorven groepering, zijn begonnen met hun campagne om de aarde te ontdoen van de waarheid over Mijn Leer. Mijn Heilige Plaatsbekleder werd tot deze daad gedwongen (het aftreden) en zal hierdoor enorm lijden. De vrijmetselarij is Mijn Kerk op aarde binnengedrongen en weldra zal het schisma, zoals voorzegd, verdeeldheid en onrust teweegbrengen onder Mijn getrouwe dienaren. Velen hebben geen idee van de misleiding die hen voorgehouden wordt. Zij weten ook niet dat het fundament van Mijn Kerk, de Katholieke Kerk, tot stof verbrijzeld werd. In de plaats daarvan zal de gruwel opkomen en Ik zal ingrijpen en tekenen sturen om elke ziel opmerkzaam te maken op het belang van het bidden, zodat zij de waarheid van de fictie kunnen onderscheiden. Het is niet de ineenstorting van de Katholieke Kerk – die weldra duidelijk zal worden – die de wereld zal verdelen. Het zal hun betrokkenheid zijn bij de creatie van een nieuwe wereldkerk, een ene-wereldreligie die het heidendom en de afgoderij zal invoeren. De Valse Profeet heeft zich goed voorbereid en zijn tijd komt eraan. Samenwerkend met de Antichrist, zullen zij de wereld op de knieën brengen. Het zal niet aan God zijn dat zij hulde zullen brengen, het zal aan het Beest zijn.