De leuze van een vrijmetslaarsmars in Rome in 1917 “Satan moet regeren in het Vaticaan, de Paus zal zijn slaaf zijn!” is werkelijkheid geworden

Het is dit jaar niet enkel de 100ste verjaardag van de Verschijningen te Fatima, maar ook de 300ste verjaardag van de stichting van de eerste Vrijmetselaarsloge in Londen.

Dr. Michael Hesemann, een Duitse historicus van de Katholieke Kerk, gaf recent een interview met het magazine Inside the Vatican. In dit interview, dat gaat over de 100ste verjaardag van de Verschijningen van Fatima, zegt hij het volgende: “In 1917 vierde de Vrijmetselarij de 200ste verjaardag van de stichting van de eerste Grootloge In Londen in 1717. De Maçonnieke ideologie is niet enkel gebaseerd op deïsme, maar ook op de gnostische ketterij van zelf-verlossing en “verlichting”, en heeft een besliste anti-katholieke agenda. Net in 1917, aanschouwde Maximiliaan Kolbe, één van de grootste heiligen van de 20ste eeuw, een Maçonnieke processie in Rome, waar ze banners droegen met de sloganSatan moet regeren in het Vaticaan. De Paus zal zijn slaaf zijn. Inderdaad, ze stonden toen te manifesteren tot op het St-Pietersplein en verspreidden ook pamfletten die de Kerk en de H. Vader aanvielen. Hun basisprincipe was: “we zullen de Katholieke Kerk niet veroveren door argumentatie, maar eerder door morele corruptie!” (cf: Amoris Laetitia!). Dat gaf de aanleiding voor Maximiliaan om zijn levenswerk ‘Militia Immaculata’ op te richten.

Eén jaar later, werd de Duitse Keizer Wilhem II gewaarschuwd door de Duitse Vrijmetselaars dat de Groot Oriënt van plan was om alle soevereine monarchieën te dwingen zich over te geven, wat inderdaad gebeurde in 1918 – en ook dat ze de Katholieke Kerk wilden vernietigen en Europa onder controle van het Amerikaanse Big Business wilden brengen. Dit staat in een document dat werd gevonden in de geheime archieven van het Vaticaan. Het Bolsjevisme (Communisme) zou het instrument van de Vrijmetselarij zijn om dit doel te bereiken.

Inderdaad, 1917 was het jaar van de Russische (Bolsjevistische) Revolutie, die eindigde in een massale vervolging van de Kerk. 1917 was ook het jaar dat de VS betrokken raakte bij WOI, het jaar waarin de twee supermachten werden geboren, die de geschiedenis van de 20ste eeuw voor de volgende 74 jaar zouden bepalen.

Dr. Hesemann denkt dat de boodschap van Fatima nog steeds van toepassing is op onze tijd, en dat een bepaalde vorm van zware kastijding nog steeds nakend is. En deze kastijding kan verbonden zijn met de vernietiging van veel Europese monarchieën, samen met de verzwakking en ondermijning van de Katholieke Kerk. Veel historische naties zullen daardoor vernietigd worden (zoals O.L.Vrouw te verstaan gaf in het Geheim).

Het document dat Dr. Hasemann vond in de Vaticaanse Archieven van de Apostolische Nuntiatuur van München, is een handgeschreven brief van 8 november 1918 door Kardinaal Felix von Hartmann, Aartsbisschop van Keulen, en gericht aan de Apostolische Nuntius van Duitsland, Aartsbisschop Eugenio Pacelli (die later Paus Pius XII zou worden). In die brief, informeerde Kardinaal von Hartmann Aartsbisschop Pacelli over informatie die hij had ontvangen van Keizer Wilhelm II, die hij op zijn beurt net had ontvangen en wilde doorgeven aan de paus. Enkele uittreksels:

Uwe Excellentie,

Zijne Majesteit de Keizer heeft mij juist laten weten dat “volgens het nieuws dat hem gisteren bereikte, de Groot Oriënt net heeft beslist om alle Soeveine monarchen op te heffen – eerst en vooral hem, de keizer, en dan de Katholieke Kerk te vernietigen, de paus gevangen te nemen etc, en uiteindelijk op de ruïnen van de vroegere burgerlijke samenleving een wereldrepubliek op te richten onder het leiderschap van het Amerikaans Grootkapitaal. De Duitse Vrijmetselaars zijn ogenschijnlijk trouw aan de Duitse Keizer (wat te betwijfelen is) en ze informeerden hem daarover. Engeland wil ook de huidige maatschappij behouden. Frankrijk en Amerika echter, schijnen onder invloed van de Groot-Oriënt te zijn. Bolsjevisme zou het uitwendige middel zijn om de gewenste condities tot stand te brengen. In het zicht van zo’n groot gevaar, die naast de Monarchie ook de Katholieke Kerk bedreigt, is het dus belangrijk dat het Duitse episcopaat hiervan op de hoogte wordt gebracht, en dat ook de paus wordt gewaarschuwd.” Tot dusver de boodschap van Zijn Majesteit. Ik vond het mijn plicht om dit naar Uwe Excellentie door te zenden, en ik laat het aan uw oordeel over, of u deze boodschap aan Rome wenst door te geven. […] Moge God ons en Zijn Heilige Kerk beschermen in deze vreselijke chaos! […] Met de uiterste devotie en tot beschikking zijnde van Zijne Excellentie,

+ Kardinaal Felix von Hartmann.

(Bron: A.S.V., Arch. Nunz. Monaco d.B. 342, fasc. 13, p. 95-96)

Reeds één dag later brak de Novemberrevolutie uit in Duitsland, en moest Keizer Wilhelm II aftreden. De waarschuwing was werkelijkheid geworden. De Vrijmetselaars hebben inderdaad het Bolsjevisme, of het Communisme gebruikt om ook de Kerk te gronde te richten. Heden is het Communisme diep geïnfiltreerd in het Vaticaan, een staat het, weliswaar onder een andere noemer, bovenaan de agenda van Bergoglio. Daarmee is ook die waarschuwing werkelijkheid geworden, alsook de leuze van de Vrijmetselaars tijdens hun manifestatie op het Sint-Pietersplein in 1917: “Satan moet regeren in het Vaticaan. De paus zal zijn slaaf zijn!”

De bewuste brief van Kardinaal von Hartmann aan Aartsbisschop Pacelli. Foto: OnePeterFive.

 

Bron: OnePeterFive