Vrijmetselarij

De leuze van een vrijmetslaarsmars in Rome in 1917 “Satan moet regeren in het Vaticaan, de Paus zal zijn slaaf zijn!” is werkelijkheid geworden

Het is dit jaar niet enkel de 100ste verjaardag van de Verschijningen te Fatima, maar ook de 300ste verjaardag van de stichting van de eerste Vrijmetselaarsloge in Londen.

Dr. Michael Hesemann, een Duitse historicus van de Katholieke Kerk, gaf recent een interview met het magazine Inside the Vatican. In dit interview, dat gaat over de 100ste verjaardag van de Verschijningen van Fatima, zegt hij het volgende: “In 1917 vierde de Vrijmetselarij de 200ste verjaardag van de stichting van de eerste Grootloge In Londen in 1717. De Maçonnieke ideologie is niet enkel gebaseerd op deïsme, maar ook op de gnostische ketterij van zelf-verlossing en “verlichting”, en heeft een besliste anti-katholieke agenda. Net in 1917, aanschouwde Maximiliaan Kolbe, één van de grootste heiligen van de 20ste eeuw, een Maçonnieke processie in Rome, waar ze banners droegen met de sloganSatan moet regeren in het Vaticaan. De Paus zal zijn slaaf zijn. Inderdaad, ze stonden toen te manifesteren tot op het St-Pietersplein en verspreidden ook pamfletten die de Kerk en de H. Vader aanvielen. Hun basisprincipe was: “we zullen de Katholieke Kerk niet veroveren door argumentatie, maar eerder door morele corruptie!” (cf: Amoris Laetitia!). Dat gaf de aanleiding voor Maximiliaan om zijn levenswerk ‘Militia Immaculata’ op te richten.

Eén jaar later, werd de Duitse Keizer Wilhem II gewaarschuwd door de Duitse Vrijmetselaars dat de Groot Oriënt van plan was om alle soevereine monarchieën te dwingen zich over te geven, wat inderdaad gebeurde in 1918 – en ook dat ze de Katholieke Kerk wilden vernietigen en Europa onder controle van het Amerikaanse Big Business wilden brengen. Dit staat in een document dat werd gevonden in de geheime archieven van het Vaticaan. Het Bolsjevisme (Communisme) zou het instrument van de Vrijmetselarij zijn om dit doel te bereiken.

Inderdaad, 1917 was het jaar van de Russische (Bolsjevistische) Revolutie, die eindigde in een massale vervolging van de Kerk. 1917 was ook het jaar dat de VS betrokken raakte bij WOI, het jaar waarin de twee supermachten werden geboren, die de geschiedenis van de 20ste eeuw voor de volgende 74 jaar zouden bepalen.

Dr. Hesemann denkt dat de boodschap van Fatima nog steeds van toepassing is op onze tijd, en dat een bepaalde vorm van zware kastijding nog steeds nakend is. En deze kastijding kan verbonden zijn met de vernietiging van veel Europese monarchieën, samen met de verzwakking en ondermijning van de Katholieke Kerk. Veel historische naties zullen daardoor vernietigd worden (zoals O.L.Vrouw te verstaan gaf in het Geheim).

Het document dat Dr. Hasemann vond in de Vaticaanse Archieven van de Apostolische Nuntiatuur van München, is een handgeschreven brief van 8 november 1918 door Kardinaal Felix von Hartmann, Aartsbisschop van Keulen, en gericht aan de Apostolische Nuntius van Duitsland, Aartsbisschop Eugenio Pacelli (die later Paus Pius XII zou worden). In die brief, informeerde Kardinaal von Hartmann Aartsbisschop Pacelli over informatie die hij had ontvangen van Keizer Wilhelm II, die hij op zijn beurt net had ontvangen en wilde doorgeven aan de paus. Enkele uittreksels:

Uwe Excellentie,

Zijne Majesteit de Keizer heeft mij juist laten weten dat “volgens het nieuws dat hem gisteren bereikte, de Groot Oriënt net heeft beslist om alle Soeveine monarchen op te heffen – eerst en vooral hem, de keizer, en dan de Katholieke Kerk te vernietigen, de paus gevangen te nemen etc, en uiteindelijk op de ruïnen van de vroegere burgerlijke samenleving een wereldrepubliek op te richten onder het leiderschap van het Amerikaans Grootkapitaal. De Duitse Vrijmetselaars zijn ogenschijnlijk trouw aan de Duitse Keizer (wat te betwijfelen is) en ze informeerden hem daarover. Engeland wil ook de huidige maatschappij behouden. Frankrijk en Amerika echter, schijnen onder invloed van de Groot-Oriënt te zijn. Bolsjevisme zou het uitwendige middel zijn om de gewenste condities tot stand te brengen. In het zicht van zo’n groot gevaar, die naast de Monarchie ook de Katholieke Kerk bedreigt, is het dus belangrijk dat het Duitse episcopaat hiervan op de hoogte wordt gebracht, en dat ook de paus wordt gewaarschuwd.” Tot dusver de boodschap van Zijn Majesteit. Ik vond het mijn plicht om dit naar Uwe Excellentie door te zenden, en ik laat het aan uw oordeel over, of u deze boodschap aan Rome wenst door te geven. […] Moge God ons en Zijn Heilige Kerk beschermen in deze vreselijke chaos! […] Met de uiterste devotie en tot beschikking zijnde van Zijne Excellentie,

+ Kardinaal Felix von Hartmann.

(Bron: A.S.V., Arch. Nunz. Monaco d.B. 342, fasc. 13, p. 95-96)

Reeds één dag later brak de Novemberrevolutie uit in Duitsland, en moest Keizer Wilhelm II aftreden. De waarschuwing was werkelijkheid geworden. De Vrijmetselaars hebben inderdaad het Bolsjevisme, of het Communisme gebruikt om ook de Kerk te gronde te richten. Heden is het Communisme diep geïnfiltreerd in het Vaticaan, een staat het, weliswaar onder een andere noemer, bovenaan de agenda van Bergoglio. Daarmee is ook die waarschuwing werkelijkheid geworden, alsook de leuze van de Vrijmetselaars tijdens hun manifestatie op het Sint-Pietersplein in 1917: “Satan moet regeren in het Vaticaan. De paus zal zijn slaaf zijn!”

De bewuste brief van Kardinaal von Hartmann aan Aartsbisschop Pacelli. Foto: OnePeterFive.

 

Bron: OnePeterFive

Categorieën:Vrijmetselarij

11 antwoorden »

 1. Een zeer goed artikel! Laat ook zien dat de verschijningen in Fatima niet toevallig waren en ik denk dat de satan nog steeds niet van plan is veranderd ! Hij wil nog steeds het Vaticaan en de Paus in handen krijgen als het al niet een gebeuren is. Het is verder een heel schokkende artikel dat een heel nieuw licht werpt op de gebeurtenissen in en om het Vaticaan en de Paus !

 2. Het Bolsjevisme werd vanaf het begin der Russische revolutie door het westers grootkapitaal gesteund. Zie o.a. het bekende boek van professor Antony C. Sutton: “Wall Street and the Bolshevik Revolution” – Arlington House, New Rochelle, NY # 1974. Daarin staat op pagina 25: “(De Amerikaanse) President Woodrow Wilson was de sprookjesfee die Trotsky een paspoort gaf om naar Rusland terug te keren om de revolutie ‘verder vorm te geven’… Tezelfdertijd waren beambten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in de weer met strengere paspoort procedures om dat soort revolutionairen te beletten Rusland binnen te komen, vanuit hun angst dat zulke revolutionairen Rusland zouden binnenkomen.”

 3. De bisschoppelijke commissie belast met het onderzoek naar de authenticiteit van de verschijningen en boodschappen van de H. Maagd onder de titel ” Vrouwe van alle Volkeren ” heeft een oordeel uitgesproken waarin staat dat er geen minste grond is van bovennatuurlijke oorsprong het is dus fake en het zal dan ook niet worden erkend door de Paus en priesters en leken worden opgeroepen geen vieringen meer te doen en geen bidprentjes te verdelen dat is verboden. Waarom schrijf ik dat hier nu ? Omdat het datgene bevestigd een artikel dat op deze site is verschenen waaruit bleek dat deze verschijningen niet uit God kwamen en zo zie je maar graag had ik dat artikel nog eens gelezen ik denk dat het gaat dat de H. Maagd de duivel tot bekentenissen dwingt maar ik kan me vergissen !

 4. Dat boek, de titel kon ik niet zien. Maar ik begrijp nu waar het over gaat, en sommige dingen zijn herkenbaar. Ik heb nu slechts een paar kleine stukjes gelezen. Maar of er een link is met de Vrouwe van Alle Volkeren, waar +Willy op doelt, weet ik niet. En om welk artikel het gaat, waar zij op doelt? Verder de vraag van +mw. W. of de verschijningen van Maria, de Vrouwe van alle Volkeren in Amsterdam, nu wel of niet van God uit? De satan kan zich mooi voordoen, dus ik neem dat niet voor waar aan. Ik kende iemand+ (R.I.P.) die een schilderij had, die sterk geleek op het schilderij van de Vrouwe van alle Volkeren, dus de persoon van Maria. Wat mij toen opviel is, dat Maria een geheel andere hoofddoek had, de uitstraling van haar gezicht zodanig was, alsof ze je recht aankeek en je naar zich toe wilde trekken. Een magisch schilderij, want ik heb het vaak gezien, als ik op bezoek was. Ik vond het geen prettig schilderij, al vond ik het in eerste instantie mooi. Dergelijke schilderijen en bepaalde foto’s hebben op mij een heel ander effect, dan anderen dat hebben. Hoe dat komt weet ik niet. Van welke kunstenaar of kunstenares dit schilderij was weet ik niet. Wat voor bedoelingen hebben kunstenaars om dergelijke schilderijen te maken? Het kan iemand beïnvloeden, vind ik.

 5. Of het bewuste boek (dit boek |zie link, re. crusader|) klopt, weet ik niet. Toch een vreemd boek, vind ik. Kunnen we exorcisten vertrouwen? Het zijn ook maar mensen. In de Bijbel staat dat in principe géén enkel mens te vertrouwen is. Alleen Jezus kan duivels uitdrijven.

  Zo’n boek moeten depressieve mensen zeker niet lezen. Ze raken er nog meer depressief van.

  • De demonen werden door de H. Maagd Maria gedwongen de waarheid te vertellen; daarom heet het ook “Maria dwingt de duivels tot bekentenissen”. Het boek is door een theoloog goedgekeurd, en er zijn heel wat bevestigende getuigenissen van aanwezige personen; en de demonen bevestigden daar vele geloofswaarheden die men heden als onbelangrijk afdoet. Maar zoals in het voorwoord staat kan dit boek vrij confronterend zijn voor bepaalde mensen.

   • Daarom lees ik het ook niet. Dat boek heb ik dan ook niet opgeslagen op mijn computer. Ik vind het een beetje te fantastisch. En niet écht Bijbels. Want hoe komt men aan die wetenschap, dat Maria de duivels dwingt om bekentenissen af te dwingen? Of dat Judas Iskariot dingen zegt? Wie heeft Maria daarover gesproken dan?
    Het is dan net door zulke dingen te lezen dat je contact zoekt met mensen die al lang dood zijn. En dat nou juist iets wat de Bijbel verbiedt en zegt dat het zonde is je ermee in te laten.