Open klachtbrief aan paus Franciscus

biographer14n-3-web

De Mexicaanse katholieke vrouw, Lucrecia Rego de Planas, moeder van een gezin, kent Bergoglio reeds lange tijd. Ze schreef op 23 september 2013 een open brief aan de paus. Ze drukt daarin haar diep leedwezen uit over zijn pontificaat en over de manier waarop hij zijn ambt vervult.

We halen enkele fragmenten aan.

1. Als ik deze dingen zag, dacht ik bij mezelf: “oef, wat een drang om de aandacht naar zich te trekken.”

*Wanneer ik u op bezinningsdagen leerde kennen, toen u nog kardinaal Bergoglio was, was ik ontsteld over het feit dat u zich graag anders gedroeg dan de andere kardinalen en bisschoppen.

Ik geef een paar voorbeelden:

-U was daar de enige die voor het tabernakel of gedurende de consecratie NIET knielde.

-Als alle bisschoppen in ‘soutane’ verschenen, zoals de voorschriften het bepalen, zijt gij gekomen in burgerkleding met Romeinse boord.

-Als alle bisschoppen en kardinalen zich neerzetten op de voor hen gereserveerde plaatsen, hebt u de plaats van kardinaal Bergoglio leeg gelaten en u ergens anders neergezet met de woorden “Hier zit ik goed, hier voel ik mij best!”

-Als de anderen met een auto kwamen, wat bij de waardigheid van een bisschop past, dan gebruikte u het openbaar vervoer, en kwam u na alle anderen aan. U vertelde, druk doende, met luide stem over uw ontmoetingen in het openbaar vervoer, waarmee u gekomen waart.

Pope Francis on bus

Als men werkelijk eenvoudig en nederig wil zijn, is het dan niet beter zich te gedragen zoals de andere bisschoppen, om niet op te vallen?

2. Hij houdt ervan om door allen geliefd te worden.

Zoals uit vele dingen blijkt, houdt hij ervan door iedereen geliefd te worden en iedereen te bevallen. En zo kan men verstaan dat hij op de ene dag op TV tegen abortus opkomt en de volgende dag de feministen die abortus propageren, op het Mayoplein kan zegenen. Hij kan eveneens een wonderbare redevoering houden tegen de vrijmetselaars, en enige uren later met hen in hun club zitten eten en drinken.

De ene dag wil hij vriend zijn met kardinaal Cipriani en kardinaal Rodriguez Maradiaga, die over ondernemingsethiek en tegen de New Age spreken, en een tijd later wil hij vriend zijn met Casaldaliga en Boff die zich bezighouden met klassenstrijd en rijkdom en de bevrijdingstheologie aan de Kerk zouden schenken.

3. Vanaf dat ogenblik heb ik voor u en voor mijn geliefde kerk gebeden.

Als ik u op het balkon zag verschijnen, zonder MOZETTA, en als u het protocol voor de eerste groet en de Latijnse tekst minachtte, om u daardoor lachend van de andere pausen te onderscheiden, zei ik bezorgd bij mezelf: “Ja, zonder twijfel, dat typeert kardinaal Bergoglio”.

In de dagen na uw verkiezing, hebt u mij verschillende gelegenheden geboden, die bevestigden dat u nog altijd dezelfde persoon zijt, die ik van nabij had leren kennen, ALTIJD OP ZOEK OM ANDERS TE ZIJN.

U wilde andere schoenen, een andere ring, een ander kruis, een andere stoel en zelfs een andere kamer, terwijl alle andere pausen nederig tevreden waren met alle dingen die voor hen voorzien waren, zonder speciale wensen te laten blijken.

5. In het plaats van het wapen te grijpen begon mijn generaal zijn mandaat om met zijn haarkapper en zijn tandarts te telefoneren.

Tot mijn verrassing en verwarring begon mijn generaal zijn mandaat met te telefoneren naar zijn haarkapper en zijn tandarts, naar zijn melkboer en zijn dagbladhandelaar, in plaats van het wapen te grijpen… Zo richtte hij de aandacht op zijn persoon en NIET op de betekenis van het pausschap.

7.  Zal ik de aanwijzingen, de instructies van onze Paus emeritus minachten?

Benedictus XVI had ons in ‘Redemptoris Sacrementum’ gevraagd dat wij de bisschop zouden informeren over liturgische ontrouw en misbruik, waarvan wij getuigen zijn. Maar… wie zal ik informeren als de paus zelf de liturgie niet respecteert?

Ik weet niet wat ik doen moet. Zal ik de aanwijzingen van onze Paus emeritus minachten?

Ik kan niet gelukkig zijn over de verwijdering van het pateen en de knielbanken voor de communicanten. Het bevalt me ook niet dat u zich niet vernedert om de Communie te geven aan de gelovigen. Dat u zich niet paus noemt, maar slechts ‘bisschop van Rome’. Of dat u de Vissersring niet draagt. Maar ik kan daarover niet klagen omdat u de paus bent. Ik ben er niet fier over dat u op Witte Donderdag de voeten gewassen hebt van een moslim-vrouw, omdat dat een schendig is van de liturgische voorschriften.

10. Als de kapitein de ijsberg waar hij op afstevent niet ziet… komt het zeer waarschijnlijk tot een botsing.

Enkele weken geleden zei u dat het de Kerk nooit zo goed ging als vandaag.  Hoe kan een paus dat zeggen, terwijl wij allen weten dat miljoenen jonge katholieken ongehuwd samenleven, en dat in miljoenen katholieke huwelijken de ‘pil’ wordt gebruikt. Als de scheiding ons dagelijks brood is en miljoenen katholieke moeders met de hulp van katholieke artsen hun ongeboren kinderen doden. (…) Als duizenden priesters zich bezondigen aan liturgisch misbruik. Als miljoenen christenen Christus niet werkelijk als hun leidsman beschouwen. (…) Als de beschaving en ook de regeringen in handen zijn van de vrijmetselarij en de wereldeconomie in handen is van het Zionisme?

En in dat tijdperk zou het de Kerk nog nooit zo goed gegaan zijn als vandaag??

Toen u dat gezegd hebt, geliefde paus, werd ik door paniek aangegrepen. Als de kapitein de ijsberg waar hij op afstevent, niet ziet, komt het zeer waarschijnlijk tot een botsing.

titanic

13. De pausen vanaf Petrus tot Benedictus XVI hebben gezegd dat het onmogelijk is, ver van God, vrede te vinden, maar Franciscus beweert het tegengestelde!

Als u van die vrouw verteld hebt, die na een scheiding en een abortus, in concubinaat leeft zei u: “Nu leeft zij in vrede.”

Ik vraag mij af: hoe kan een vrouw, die zich vrijwillig van Gods genade verwijderd heeft, in vrede leven? De vorige pausen, vanaf de H. Petrus tot Benedictus XVI hebben gezegd, dat het niet mogelijk is, ver van God, vrede te vinden, maar paus Franciscus heeft het tegengestelde beweerd. Waarop moet ik mij steunen, op het leerambt van alle tijden, of op deze “nieuwigheid”. Moet ik vanaf heden, om Franciscus trouw te zijn, beweren dat men in een zondig leven vrede kan vinden?

Voor de volledige brief verwijzen wij naar:

http://www.katholisches.info/2013/10/21/er-liebt-es-von-allen-geliebt-zu-werden-dramatischer-brief-einer-katholikin-an-papst-franziskus/

http://www.unavox.it/ArtDiversi/DIV621_Lettera_a_Papa_Francesco.html