Rush Limbaugh noemt brief van Franciscus “puur Marxisme”

0be17c7657a40c1bcc7b9649482e46cc-d5lrzzc

In onze artikels over de ketterijen in de boeken van paus Franciscus kon u al lezen hoe hij sympathie toont voor het communisme.

Op 29 november gaf Radio commentator Rush Limbaugh in de VS kritiek op “Evangelii Gaudium” van paus Franciscus.

In die brief gaf Franciscus kritiek op de nieuwe tirranie van het ongebreideld kapitalisme, zoals de Marxisten dat eigenlijk ook doen. “Dit is puur Marxisme dat uit de mond van de paus komt” verklaarde Limbaugh. Hij zei dat hij, tot voor deze brief van paus Franciscus hield, maar dat hij zich nu distantieert.” Over de economie is de paus helemaal verkeerd. Ik bedoel, dramatisch, echt totaal verkeerd.”

In “Evangelii Gaudium”, stond paus Franciscus op vernieuwing van de katholieke Kerk en een politieke strijd tegen armoede en ongelijkheid om een zielloos economisch systeem te bestrijden. “De aanbidding van het oude gouden kalf is teruggekeerd in een nieuwe vorm van aanbidding van het geld en de dictatuur van een onpersoonlijke economie, waar een menselijke doel ontbreekt. ”

“Dit bedwelmde mij totaal” gaf Limbaugh toe. “Er is lang spanning geweest tussen de kerk en het communisme,” waarbij hij refereerde naar Johannes Paulus II, die hielp om het Sovjet Communisme te verslaan in de jaren ’80.

“Ongebreideld kapitalisme” is een liberale socialistische uitdrukking om de VS te beschrijven. Limbaugh claimt dat de liberalen en de democraten van de nieuwe tijd de werking van de zakenwereld niet begrijpen. Ze denken dat de zaakvoerders hun personeel en klanten bedriegen en ‘misbruiken’ en tonnen geld vergaren.

Limbaugh legde uit dat de paus oproept tot twee hervormingen, die al lang gewenst worden door de Marxisten.

“Franciscus maande de politiekers aan om de structurele oorzaken van ongelijkheid aan te vallen en ernaar te streven om werk, gezondheidszorg en educatie aan alle burgers te voorzien.” Jammer genoeg werkt zo’n beleid niet. Hij wees naar de inspanningen van Obama in de afgelopen 5 jaar, en zei dat al wat hij gedaan heeft “is een enorme schuld gecreëerd en jobs vernietigd.”

http://m.christianpost.com/news/rush-limbaugh-attacks-pope-francis-letter-as-pure-marxism–109782/