Nog meer over paus Franciscus en het Taoïsme

Yin_Yang

In ons vorig bericht kon u lezen over paus Franciscus en zijn Taoïstische geneesheer Liu Ming. Hij werd een aantal jaren geleden door Ming op “wonderbaarlijke” wijze genezen van enkele kwalen.

Laten we eens kijken wat de Zalige Anna Katharina Emmerick zegt over magnetisme en andere Oosterse occulte ‘geneesmethoden’ (Emmanuel, Visioenen van A.K. Emmerick, boekdeel IV, pag 330, nr. 1662.).

Ik zag nog verder in die kring allerhande toestanden, opvattingen, verhoudingen, betrekkingen, gesteltenissen, praktijken, die in het gewone leven niet voor ongeoorloofd gehouden worden, vooral in de omgeving van gehallucineerden die zichzelf in extase brengen, die zich met zalven inwrijven en dan in de verte zien, en in de ijselijkste zonden met anderen vallen, namelijk vele gemagnetiseerden. Ik zag iets gruwelijks tussen hen en de magnetiseur; ik zag allerlei zwarte wolken heen en weer van de één naar de ander trekken. Ik heb bijna nog geen gemagnetiseerden gezien die niet door vleselijke lust verontreinigd worden, althans op verfijnde wijze in enige mate. Ik zie ook altijd dat alles, wat zij in de verte zien, hun door boze geesten bekend gemaakt wordt.

Black-Ghost-Animated-Wallpaper

Ik zag hoe personen uit het Rijk van het Licht, dat ik daarboven zag, door hun aandeel in, en hun belangstelling voor die toverachtige geneeskunst, waartoe zij in het belang van hun wetenschap zich gerechtigd achtten, naar het duistere rijk afdwaalden. Ik zag hen hier magnetiseren en, door de bedrieglijke uitslag verleid, trokken zij velen uit het Licht naar beneden. Ik zag dat zij die genezingen, door de duisternis voortgebracht, en dit spiegelen, of voortoveren, verwekt door de nacht, gelijk wilden stellen met de door God voortgebrachte genezingen en visioenen der begenadigden. Ik zag onder hen talentvolle mensen die, zonder het te weten, in het rijk van de kerk der gruwelen arbeidden.

 

Reiki-7

Een genezing bewerkstelligen door magnetiseren of het ‘richten van de energie’ in iemands lichaam is niets minder dan iemand “genezen” door de kracht de duivel zelf! Tijdens zo’n “genezing” vloeien de demonen van de magnetiseur over naar de zieke persoon. Op deze manier kan zelfs een vorm van bezetenheid ontstaan.

Daarover staat op pag. 332 onderaan nog een nota:

De minst slechte soort (bezetenen) vertoont zelfs een schijn van goed, roemt de menslievendheid, bevordert de kunst en wetenschap, betoont zich weldadig, hulpvaardig, doch alles zonder en buiten God: het is liberalisme, socialisme, humanisme in hun beste betekenis. Uit de minst slechte daalt men af naar de slechtere, en uiteindelijk de slechtste groep. De beste verbergt haar slechtheid onder een schijn van goed en streeft aardse menslievende doeleinden na.

0833_110813_medico_chino_del_papa_francisco_jpg_1853027552

9780892810871_p0_v2_s260x420tao_awaken_healing_energy