Vrijmetselarij

Voormalig Grootmeester van de Italiaanse Vrijmetselarij: Bergoglio is het prototype van een “verlichte tiran”

Grootmeester Di Bernardo.

In een artikel in Correspondenza Romana wordt een recent gepubliceerde pdf besproken, welke enkele overwegingen bevatten van de huidige Grootmeester van de Gran Loggia regolare d’Italia (een tak van de Italiaanse Vrijmetselarij). Daarin haalt hij ook Giuliano Di Bernardo, voormalig grootmeester van Gran Loggia regolare d’Italia aan.

In april stelde Di Bernardo in een radio-interview met border nights dat “de mondiale samenleving niet door democratie kan worden geregeerd”, maar door een “gemeenschap van wijzen die de Ene uitdrukken, de Verlichte Tiran”. Di Bernardo prees Kardinaal Pietro Parolin (Staatssecretaris van het Vaticaan) omdat die geen vijandige houding heeft tegenover Vrijmetselaars en esoterie. Toen men hem vroeg wie volgens hem het prototype is van een verlichte tiran, antwoordde hij: “Als ik een naam moet noemen, zou ik zeggen: de paus.”

Het is niet de eerst keer dat Bergoglio lof toegezwaaid krijgt van de Vrijmetselarij. Reeds in 2015 verklaarde de Grootloge van Italië dat ze zich met Bergoglio wilden verenigen, en in 2013, toen Bergoglio was aangesteld, jubelden Vrijmetselaarsloges over heel de wereld. De Grootoriënt van Italië bracht volgende verklaring:

Rome, 14 maart
2013.

Grootmeester Raffi: “Met paus Franciscus, zal niets meer zijn zoals het vroeger was. Het is een duidelijke keuze van broederschap voor een Kerk van dialoog, die niet gecontamineerd is met de logica en de verleidingen van tijdelijke macht”

“Een man van de armen, ver weg van de Curie. Broederlijkheid en het varlangen tot dialoog waren zijn eerste concrete woorden. Misschien zal niets in de Kerk nog zijn zoals het voordien was. Onze hoop is dat het pontificaat van Franciscus, de paus die komt van ‘het einde van de wereld’ de terugkeer kan tekenen tot het Kerk-Woord in plaats van het Kerk-Instituut, waarbij een open dialoog wordt gepromoot met de gelijktijdige wereld, met gelovigen en niet-gelovigen, en waarbij de lente van Vaticanum II wordt gevolgd.”

“De Jezuiet die dichtbij de minsten van de geschiedenis is” vertelt Raffi verder, “heeft de grote opportuniteit om de wereld het gezicht van een Kerk te tonen die een nieuwe mensheid moet heraankondingen, niet het gewicht van een instituut dat zichzelf afsluit in verdediging voor zijn eigen privileges. Bergoglio kent het echte leven en zal de les van één van zijn favoriete theologen, Romano Guardini, herinneren, voor wie de waarheid van de liefde niet kan gestopt worden.”

“Het eenvoudige kruis dat hij droeg op zijn witte kazuifel” concludeert de Grootmeester van Palazzo Giustiniani, “laat ons hopen dat een Kerk van de mensen zijn capaciteit zal herontdekken om dialoog te houden met alle mensen van goede wil en met de Vrijmetselarij, die zoals de ervaring van Latijns-Amerika ons leert, voor het goed en de vooruitgang van de mensheid werkt, zoals getoond door Boliar, Allende en José Marti, om enkelen te noemen. Dit is de ‘witte rook’ die we verwachten van de Kerk in onze tijd.”

 

Categorieën:Vrijmetselarij

8 antwoorden »

 1. Hij de huidige paus is een tiran, en we weten hoe hij aan zijn einde zal komen, hij is de grote misleider en daarom heeft de wereld hem lief!!

 2. Bergoglio is proxy-vrijmetselaar van de Kerkelijke vrijmetselarij. En dus de ‘Valse Profeet’ en voorloper Anti-Christ uit Openbaringen. Maar hey, nobody cares. Vooral de ‘katholieke-christenen’ niet. Ik wens u
  allen heel veel sterkte. Tijdens het komend EU-koninkrijk van de AC, maar vooral bij Zijn oordeel over u.
  Meeste leken zijn zielige, krachteloze, apathische anti-christenen geworden. Nergens zin in. Laat staan in dagelijkse Rozenkrans. Brrrrrrr.

 3. Het uitgangspunt van de Vrijmetselarij is dat de mens in het middelpunt staat van het heelal. Louis Michel, de toenmalige Belgische minister van Buitenlandse Zaken, heeft de zaak kernachtig uitgedrukt toen hij in het kader van “De ontmoetingen van het derde Millennium” (Verviers, 5 dec. 2001) verklaarde dat de hoeksteen van het politieke beleid in het Verenigd Europa van het principe uitgaat dat de mens in het centrum staat van het heelal. Hij bestuurt zijn lot (en dat van anderen). Ja, dat hoogdravend principe zal menig aanspreken. Een koningschap bij de gratie Gods, dat wil zeggen een koningschap dat Christus als de koning der koningen erkent, is in de ogen van de Vrijmetselarij een vloek. Want dan staat de mens niet meer centraal. Iemand sprak tijdens het debat in het Franse parlement ten beste voor koning Lodewijk XVI (we spreken over de Franse Revolutie van 1789), waarop een parlementslid repliceerde: “Het doet niet ter zake wat citoyen Louis Capet heeft gedaan; reeds het feit dat hij koning is maakt hem tot een tiran en dientengevolge verdient hij de doodstraf.” Een verlicht despoot of tiran is daarom iemand die God heeft afgezworen. En dat nu zou onze paus zijn!

 4. De bovengenoemde nieuwe mensheid komt er door de grote Waarschuwing, het oordeel in het 6e zegel.. door de Waarschuwing (Malakias 3:1-5) zal de rechtvaardige mens de glorie glans uitstralen van de nieuwe hemel en nieuwe aarde in zijn éérste fase naar Jesaja 65:20- …ook bij Vassula te vinden op 1998-22 april en 25 februari.

  Hitler zag de (“toe-komstige”) verschrikkelijke Übermensch maar feitelijk was het de untermensch uit de hel, het bedrog van Esau komt aan het licht en Jacob zal zijn weer regeren, “duizendjarig”.

  De bovengenoemde -“gemeenschap van wijzen” als de illuminati…zijn in werkelijkheid het uitschot, de schande van de mensheid…zoals Jesaja 66:24 ons doet begrijpen, een gruwel voor al wat leeft.

 5. |
  Di Bernardo > “” dat de mondiale samenleving niet door democratie kan worden geregeerd”, maar door een “gemeenschap van wijzen die de_Ene uitdrukken, de Verlichte Tiran “”
  |
  NB > ook de oude profeten uit de TeNaCH, voorzagen de komst van : die_ENE, de groote heerser die korte metten maakt met iedereen & alles — ooit sprak men bij de vrijmetselarij, over de *demiurg* (of zo`iets ?) — dwz : een god die de aarde NIET geschapen heeft, doch haar wel komt *ORDENEN* …
  |
  PS > dat gebeurt uiteraard, vrij kort`voor DE wederkomst van Christus — maar dat snappen de vrijmetselaars, helaas niet_!!