Prof. de Mattei: verklaring van Bergoglio op één lijn met de ideeën van de Vrijmetselarij

Tot nog toe is er geen enkele reactie vanuit de hiërarchie van de Kerk, geen bisschop, geen kardinaal, die enig commentaar heeft op de verklaring van Bergoglio. De enige persoon van betekenis die tot nu toe reageerde is Prof. dr. Roberto de Mattei, historicus en stichter van het Lepanto-Instituut. Hij zei dat het erop lijkt dat Bergoglio het Evangelie ‘omver werpt’ en dat zijn verklaring op één lijn staat met de ideeën van de Vrijmetselarij. 

De Mattei zei onder andere dat “het onderwerpen van de waarheid van het Geloof aan ‘broederlijkheid’ betekent dat men religieuze onverschilligheid belijdt, wat voortdurend door het universele Magisterium van de Kerk werd veroordeeld.”

“Broederlijkheid, samen met Vrijheid en Gelijkheid, zijn in de plaats daarvan één van de funderende beginselen van de Franse revolutie.” En Prof. de Mattei legt ook uit dat “Broederlijkheid ook een dogma van de Vrijmetselarij” is, waar in “diens ideologie en rituelen een parodie wordt geboden van de Christelijke leer en liturgie.” Het is volgens de Mattei dan ook geen toeval dat de Grootloge van Spanje onlangs Bergoglio bedankte voor z’n Kerstboodschap van afgelopen jaar: “Alle Vrijmetselaars van de wereld vervoegen de oproep van de paus voor ‘broederlijkheid’ tussen mensen van verschillende religies.”

De Mattei besloot: “In realiteit blijft de Vrijmetselarij veroordeeld door de Kerk, zelfs indien de mannen in de Kerk op de hoogste niveaus hun ideeën lijken te omarmen. Maar de onderrichtingen van de goddelijke Meester blijven weergalmen in de gelovige harten: daar kan liefde voor de naaste enkel gebaseerd zijn op liefde voor God. En zonder een verwijzing naar de ware God, die enkel kan bemind worden binnen de Kerkelijke Ark van Verlossing, is broederlijkheid enkel een hol woord dat de haat voor God en de naaste verbergt.”

En inderdaad, indien men niet geïnteresseerd is in de redding van de ziel van de naaste, dan bemint men de naaste niet, en dus ook God niet. Bergoglio heeft het trouwens al vaker gezegd dat hij tegen het “zieltjeswinnen” is.

Bron: LifeSiteNews