Instortende daken van kerken: een teken van God

Mijn kind, op de daken van de kerken van Mijn Zoon zullen zich vanuit de Hemel veel tekenen aankondigen

(Boek der Waarheid – De H. Maagd, 23 september 2013)

Op 30 augustus stortte het dak in van de kerk van San Guiseppe dei Falegnami – de kerk die toegekend was aan Kardinaal Coccopalmerio als diens titelkerk. Eerder werd de Sint-Pietersbasiliek ook al tweemaal door een bliksem getroffen, stortte het dak van een kerk in Malta in nadat de Maltese bisschoppen hun ketterse interpretatie van Amoris Laetitia hadden gepubliceerd en kwamen er op afgelopen Witte Donderdag stukken van het plafond van de Sint-Pietersbasiliek, op het moment dat Bergoglio de voeten van criminelen waste en kuste.

Zijn we getuige van de toorn van Gods Zoon op de daken van Zijn kerken? Op donderdag 30 augustus 2018 stortte driekwart van het dak van de kerk van San Guiseppe dei Falegnami (St. Jozef van de Timmermannen) in op spectaculaire wijze: de stofwolk was van ver te zien. Wat de oorzaak was van de instorting was niet duidelijk; er was geen bom of sabotage en de kerk werd nog maar drie jaar geleden gerestaureerd… Maar… de Kardinaal van deze specifieke titelkerk is Francesco Coccopalmerio.

Het Vaticaan werd dooreengeschud door het schandaal van het seksfeestje in een appartement in de gebouwen van de Congregatie van de Geloofsleer.

Toen Monseigneur Luigi Capozzi, de persoonlijke secretaris van Kardinaal Coccopalmerio, werd opgepakt tijdens een homoseksuele orgie waarbij grote hoeveelheden cocaïne werden in beslag genomen, bleek dat die laatste daar ook aanwezig was, maar door de politie verordend werd om de biezen te pakken vooraleer er arrestaties zouden worden verricht. Dat zeggen hooggeplaatste anonieme bronnen in het Vaticaan aan LifeSite. Bergoglio is hiervan op de hoogte, maar doet zoals in het geval van McCarrick en anderen, alsof er niets aan de hand is.

Een hooggeplaatste bron in het Vaticaan (een hooggeplaatste geestelijke in de Curie), met directe kennis van de feiten, en die moet anoniem blijven uit angst voor strafmaatregelen, vertelde nu aan LifeSite dat Coccopalmerio ook aanwezig was op dat feestje en dat Bergoglio zelf op de hoogte is hiervan. Coccopalmerio was het hoofd van de Pauselijke Raad voor Wetgevende Teksten, tot aan zijn pensioen in april.

Coccopalmerio is ook promotor van de heterodoxe interpretatie van Amoris Laetitia:

Coccopalmerio is een grote supporter van Amoris Laetitia. In februari 2017 gaf hij een boekje uit over hoofdstuk 8 van Amoris Laetitia, wat toen door velen als een onrechtstreeks Vaticaans antwoord op de dubia werd gezien. Twee feiten geven aan dat de tekst Bergoglio’s goedkeuring kreeg, namelijk dat het gedrukt werd door Libreira Editrice Vaticana en dat in het Vaticaan een persconferentie was gepland voor de lancering ervan. Coccopalmerio stelde in het boek dat ondanks hertrouwde gescheidenen geen modellen voor echtparen zijn, ze toch de sacramenten van Verzoening en Communie moeten gegeven worden

En tot slot werd Coccopalmerio ook vernoemd door Mgr. Viganó als zijnde betrokken bij de doofpotoperaties rond ex-kardinaal McCarrick.

Moet er nog zand zijn?

Vervolgens is er ook geen toeval in de datum waarop het dak van die kerk instortte. Vader Kevin M. Cusick berichtte op 1 september 2018:

“Het dak van Coccopalmerio’s titelkerk stortte in op de 450ste verjaardag van “Horrendum illud scelus” over homoseksuele geestelijken: dat ze zouden moeten beroofd worden van hun status, aan de civiele autoriteiten moeten overgeleverd worden en ter dood veroordeeld worden.

Papal Bull Pius V

Horrendum illid scelus is een pauselijke bul die uitgevaardigd werd door de Heilige Paus Pius V op 30 augustus 1568, en waarin hij beval dat alle geestelijken die zich toen schuldig maakten aan het deelnemen in homoseksuele daden, onmiddellijk van hun klerikale staat zouden moeten verwijderd worden, van iedere waardigheid en ieder voordeel moeten beroofd worden en aan de seculiere autoriteiten moeten overgeleverd worden voor rechtspraak en strafmaatregelen.

Het tijdstip waarop het dak instortte gebeurde ook kort nadat Aartsbisschop Viganó zijn explosieve getuigenis openbaar maakte betreffende het kwaad in de Kerk, en waarbij ook de naam van Coccopalmerio vernoemd werd.

Andere tekenen aan daken van kerken

Het is niet de eerste keer dat er tekenen gebeurden op of met daken van kerken. Zo sloeg de bliksem de afgelopen jaren twee keer in op de Sint-Pietersbasiliek: de eerste keer op de dag dat Paus Benedictus zijn aftreden aankondigde in 2013, en de tweede keer – met een enorme klap – op het Feest van O.L.Vrouw van de Rozenkrans in 2016.

“Ik was in de douche en ik hoorde wat leek op een luide donderklap die enkele seconden duurde en alles deed beven. Ik wist dat het onweerde, maar het klonk meer als een aardbeving dan een onweer”, vertelde een inwoner uit het Vaticaan aan Aletitia.

En in september 2017 stortte het dak van een kerk in Malta in, nadat de twee Maltese bisschoppen hun heterodoxe interpretatie van Amoris Laetitia kenbaar maakten (om de Communie te geven aan mensen in overspel) en het bekend raakte dat ze de seminaristen dwongen om deze interpretatie te slikken als zijnde de ‘nieuwe leer’. Bijzonder was dat enkel het moderne altaar werd verwoest. De rest van de kerk leed geen schade.

En op Witte Donderdag 29 maart 2018 kwamen er stukken plaaster van het plafond van de Sint-Pietersbasiliek naar beneden, op het moment dat Bergoglio in een gevangenis de voeten van criminelen aan het wassen en het kussen was. Hij had bovendien eerder op de dag in een interview met Eugenio Scalfari van La Republicca opnieuw het bestaan van de Hel ontkend.

 

Bron: Remnant Disciples