Bergoglio, de levende heilige

Kersttoespraak: Bergoglio vergelijkt zichzelf opnieuw ogenschijnlijk met Jezus en Mgr. Viganò met Judas Iskariot

(Photo by Franco Origlia/Getty Images)

Op 21 december gaf Bergoglio zijn jaarlijkse kersttoespraak aan de vergaderde Romeinse Curie. Daarin had hij het opnieuw over de “Grote Aanklager”, een thema dat hij is beginnen gebruiken na de onthullingen van Aartsbisschop Carlo Maria Viganò. Op een gegeven moment leek hij zichzelf te vergelijken met Jezus die door Judas Iskariot verraden werd.

In zijn speech focuste Bergoglio zich op twee droefheden die de Kerk dit jaar heeft ervaren, vanwege enkele “zonen en beambten van de Kerk”. De eerste droefheid was het misbruik, zowel seksueel misbruik als machtsmisbruik dat “geestelijken en geconsacreerde personen” aan anderen toebrachten. Bergoglio veroordeelde dit misbruik, en gebruikte Koning David, die zijn zinnen had gezet op Bathseba, en haar man uitschakeld, als een symbool voor zulke priesters en religieuzen.

De tweede droefheid was de “ontrouw van diegenen die hun roeping verraden, hun gezworen belofte, hun missie en hun toewijding aan God en de Kerk.” De referentie naar een gezworen beofte, kan een zinspeling zijn op de “eed van pauselijke geheimhouding” die Aartsbisschop Viganò moest afleggen toen hij het diplomatische korps van het Vaticaan vervoegde. Bergoglio echter, ging al snel over naar thema’s die hem bezighielden na de verklaring van Viganò afgelopen augustus met betrekking tot het seksueel misbruik van Kardinaal McCarrick, en waarvan Bergoglio op de hoogte was, maar dat negeerde en hem toch promoveerde.

Volgens Bergoglio verschuilen deze ontrouwe, belofte-brekende geestelijken zich “achter goede intenties om hun broeders en zusters messteken in de rug toe te dienen en onkruid, verdeeldheid en verbijstering te zaaien. Ze vinden altijd excuses, inclusief intellectuele en spirituele excuses, om onverstoord te vorderen op het pad naar de verdoemenis.”

Op 3 september, nadat de wereld wachtte op Bergoglio totdat hij zou antwoorden op de beschuldigingen, gaf Bergoglio een homilie waarin hij zei dat stilte het “enige antwoord is aan mensen die gebrek hebben aan goede wil, mensen die enkel maar schandaal zoeken, die enkel maar kijken om verdeeldheid te zaaien, die enkel maar vernieling willen.”

In zijn Kersttoespraak aan de Curie, bevestigde Bergoglio aan de hand van enkele (uit hun context gehaalde) citaten van Sint-Augustinus dat deze “belofte-brekende” geestelijken bisschoppen zijn. Vervolgens stelde hij dat de woorden van Augustinus ons helpen beseffen dat het de “Grote Aanklager” is die verdeeldheid en twijfel zaait.

Vervolgens ging hij nog een stap verder en uitte hij een beschuldiging die gelijkaardig is aan deze die een links mediakanaal liet circuleren na de getuigenissen van Viganò: dat er geld zit achter deze verstoringen. De New York Times berichtte foutief dat de Amerikaanse filantroop Tim Busch een hand had in de initiële verklaring van Viganò, en dit valse verhaal werd wijd verspreid. In zijn Kersttoespraak vermeldde Bergoglio een cash betaling: “Achter deze zaaiers van onkruid, vinden we altijd de dertig stukken zilver. De figuur van David brengt ons naar die van Judas Iskariot, een andere man gekozen door de Heer, die zijn Meester uitverkoopt en hem overgeeft aan de dood.”

Vergeleek Bergoglio zichzelf hier, net zoals hij leek te doen in zijn herfsttoespraken over de “Grote Aanklager”, met de Verlosser Jezus Christus en Viganò met Judas? Of is Bergoglio, die onlangs de Chinese katholieken uitverkocht aan de Communisten via de China-Vaticaan-deal, dan toch de Judas Iskariot?

Verbijsterend genoeg, vergelijkt Bergoglio zijn Bijbelse symbool voor de seksuele misbruikers met zijn Bijbelse symbool voor kerkelijke eedbrekers, en concludeert hij dat de laatste groep de ergste is. David, Bergoglio’s symbool van de verkrachters (terwijl David overspel bedreef met een vrouw, en figuren zoals McCarrick jongens verkrachtten – iets totaal anders, een wraakroepende zonde trouwens) bekeerde zich, maar Judas pleegde zelfmoord.

“Ze zijn iconen van de zonden en de misdaden gepleegd door diegenen die gekozen en gewijd zijn. Verenigd in de zwaarte van hun zonde, verschillen ze desalniettemin wanneer het aankomt op bekering. David bekeerde zich en vertrouwde op Gods barmhartigheid; Judas verhing zichzelf,” aldus Bergoglio.

De vaagheid van deze aanval is gelijkaardig aan de homilieën van Bergoglio, die hij bracht kort na de aantijgingen van Mgr. Viganò.

Bergoglio kiest nieuwe editoriale directeur voor de Vaticaanse communicaties

Dan, bovenop zijn Kersttoespraak, duidde Bergoglio Andrea Tornielli aan als de nieuwe editoriale directeur voor het Dicasterie voor Communicaties van de H. Stoel. Tornielli, een grote pro-Bergoglio journalist, noemde eerder al Viganò opelijk de “Grote Aanklager”. En ook Kardinaal Zen, die een felle criticus was van de China-Vaticaan deal, werd door Tornielli als een “andere grote aanklager” bestempeld.

Waarnemers in Rome zeiden dat Tornielli de geknipte persoon is om de Vaticaanse communicaties te overzien onder dit huidige pontificaat, en één van hen merkte op: “Franciscus zal eindelijk de mediafiguur hebben die hij verdient.”

Censuur in China: “Uw paus gaf ons toestemming”

En dan zijn er nog de ontwikkelingen betreffende de China-Vaticaan deal die dit jaar werd ondertekend door Jorge Bergoglio.

Bij een jezuïet die 25 jaar in China werkte als uitgever, werd vorige week een hele oplage boeken geconfisceerd en versnipperd omdat de boeken zes voetnoten bevatten die verwijzen naar de katholieke sociale leer. Communistische ambtenaren legden uit aan de jezuïet, “Uw paus zegt dat we mogen beslissen of dit in overeenstemming is met de Chinese waarden“.

En in een recent gepubliceerde terechtwijzing aan het Vaticaan voor z’n recent akkoord met de Chinese Communistische Partij (CCP), met als titel “Een pakt met een dief, een deal met de Duivel: Het nakend akkoord met China“, schreef de bekende blinde Chinese activist Chen Guangcheng dat hij geschokt was om te zien hoe het akkoord tussen China en het Vaticaan vorm kreeg. “Ik heb talloze individuen in China gekend en met hen samengewerkt, die vervolgd geweest zijn voor hun geloof.” Kardinaal Zen had gezegd dat het akkoord indirect neerkomt op “het Vaticaan die de overheid helpt de ondergrondse Kerk uit te roeien, waartoe Peking niet in staat was geweest.”

“Het feit dat het Vaticaan deze termijnen als een aanvaardbare basis ziet voor verzoening met een brutaal dictatoriaal regime, is een klap in het gezicht van miljoenen Katholieken en andere trouwe religieuze mensen in China die echte vervolging hebben geleden onder de CCP”, aldus Guancheng.

En hij ging verder: “Het akkoord is duidelijk een schaamteloze politieke zet, die ontworpen is om enkel de belangen van de CCP te dienen. Niet enkel vertegenwoordigt de daad van de CCP die katholieke bisschoppen selecteert, een grote nederlaag voor het Vaticaan, maar dit is het equivalent van het buigen vóór kwaad, van het verkopen van God aan de duivel. Weet het Vaticaan niet dat de Communistische Partij alles controleert in China? Het Vaticaan beëindigde z’n relaties met China in 1951 nadat de Communistische Partij de macht had overgenomen, omdat de Partij alles wilde leiden, inclusief het spirituele gebied. Nu, na 76 jaar, is het Vaticaan z’n waarden aan het weggooien en het leiderschap van de CCP aan het aanvaarden. Dit zal een andere schandalige episode worden, wiens vlek de Katholieke Kerk niet in staat zal zijn op te kuisen. Ik ben zeker dat de actieve leden van de ondergrondse kerken in China, die zo lang hebben standgehouden tegen  de verlammende vervolging, zich enkel verraden kunnen voelen. Ze moeten zeker voelen dat het Vaticaan verder van God weg aan het groeien is, en dichter groeit naar de oppervlakkige menselijke wereld van ondeugd – dichter naar een Communistische Partij die verantwoordelijk is voor de dood van vierhonderd miljoen ongeboren kinderen en honderden miljoenen Chinezen. Kan dit werkelijk de wil van de Hemel vertegenwoordigen?”

 

“De Valse Profeet zal een religie hebben zonder een kruis. Een religie zonder een wereld die moet komen. Een religie om religies te vernietigen. Er zal een namaak-kerk zijn. De Kerk van Christus zal de ene zijn. En de Valse Profeet zal de andere maken. De valse kerk zal werelds, oecumenisch en globaal zijn. Het zal een losse federatie van kerken zijn. En een religieuze vorming van een soort globale associatie. Een wereldparlement van kerken. Het zal leeg gemaakt worden van alle goddelijke inhoud en het zal het mystiek lichaam van de Antichrist zijn. Het mystiek lichaam vandaag op aarde zal zijn Judas Iskariot hebben en hij zal de Valse Profeet zijn. Satan zal hem recruteren van onder de bisschoppen.Aartsbisschop Fulton Sheen, 1950

 


‘Gebed om kracht om mijn geloof te verdedigen tegen de Valse Profeet’

Lieve Jezus, geef mij de kracht om mij op Uw Leer te richten
en om te allen tijde Uw heilig Woord te verkondigen.

Sta nooit toe dat ik in de verleiding kom om de Valse Profeet,
die zal proberen om zich als U voor te doen, te verafgoden.

Houd mijn liefde voor U sterk.

Schenk mij de genade van het onderscheidingsvermogen
opdat ik de waarheid, vervat in de Heilige Schrift, nooit zal ontkennen
ongeacht hoeveel leugens mij voorgeschoteld worden
om mij aan te zetten Uw waarachtig Woord de rug toe te keren. Amen

Categorieën:Bergoglio, de levende heilige

Getagd als:

13 antwoorden »

 1. Het incoherente beleid en de dwaze taal van deze zich paus noemende man is hemeltergend. En dan durven ze degenen die dit aankaarten te verketteren. We zouden dit met de mantel der liefde moeten bedekken, want hij bedoelt het zo goed! Alsof je met een klein kind te maken hebt dat een misstap maakt. Ten eerste is Bergoglio geen klein kind en ten tweede begaat hij geen misstap maar een misdaad, een misdaad tegen de medemenselijkheid om goed te praten wat krom is en een misdaad tegen de gemeenschap van gelovigen in China.

 2. De verklaringen van deze paus kan men niet meer ernstig nemen, soms zijn ze zelfs war taal en spreekt hij zichzelf tegen, de ene dag dit de andere dat! Is deze paus echt of onecht, volgens mij is hij gewoon fake nieuws !!

 3. De paus, zoals iedere paus, is GEEN FAKE-NIEUWS! Hij is ECHT, zoals ieder mens ECHT is, met al zijn zwakheden en tekortkomingen. Paus Franciscus kan in de ogen van veel katholieken geen goed meer doen. Sommigen noemen hem zelfs de ANTI-PAUS, VALSE PROFEET of de ANTI-CHRIST, termen die zelfs mgr. Viganò niet in zijn mond neemt uit respect voor de FUNCTIE die de paus bekleedt!!!
  Ik vraag mij af of iemand van zijn critici er een moment bij heeft stilgestaan uit welk (werk)milieu deze paus, de heer Bergoglio, oorspronkelijk afkomstig is. Hij komt niet uit een gegoede familie of uit een beschermd milieu. Hij heeft jarenlang zijn werk verricht tussen de armen in de sloppenwijken. Een dergelijke werkomgeving laat je niet koud en gaat je als mens beïnvloeden.
  Wellicht heeft het bij hem zelfs bitterheid teweeggebracht, waardoor hij totaal anders op bepaalde gebeurtenissen reageert dan de pausen die hem zijn voorgegaan.
  Waarschijnlijk is hij door deze omstandigheden gemakkelijker te beïnvloeden door andere hoge geestelijken. Ja, hij maakt onbegrijpelijke fouten en de wijze waarop hij bepaalde constateringen of besluiten formuleert kunnen afkeer oproepen, maar alvorens hem als mens tot op het bot af te kraken, kunnen wij ons ook afvragen waar zijn voorkeuren en zijn besluitvorming vandaan komen, waardoor deze zijn beïnvloed, zoals de keuzes die hij heeft gemaakt t.a.v. de kerk in China….
  Misschien probeert hij op zijn eenvoudige, in onze ogen ondoordachte, bijna wanhopige manier, daar nog te redden wat er te redden valt, om te voorkomen dat de kerk daar straks volledig is verdwenen……
  Is een van u wel eens in China geweest?? Ik betwijfel het. Mijn man is er onlangs voor de 57e keer voor zaken geweest. Als je zo vaak in China komt en je kent je zakenrelaties door en door, dan wordt er ook wel eens over iets anders dan zaken gesproken, zoals religie. Mijn man heeft begrepen dat het een kwestie van tijd is dat er een dikke streep getrokken gaat worden door alle religieuze uitingen die niet afkomstig zijn uit China, zoals de Islam en de diverse christelijke kerken die er nog zijn. Ook bepaalde vormen van boeddisme worden verboden. Dit staat allemaal te gebeuren vóór 2020. Kortom, wat moet je daartegen doen? Wij kunnen als leken, als de zgn. “stuurlui die aan wal staan” natuurlijk van alles bedenken, maar een kerkleider, die de situatie kent, ziet waarschijnlijk minder opties en weet hoever hij kan gaan.
  Ik had ook liever iemand anders op de stoel van Petrus gezien, maar ik weiger om, zeker tegenover derden en niet katholieken, respectloos over onze paus te praten. Zij kunnen alleen maar lachen over het nieuwe schisma dat binnen onze katholieke kerk ontstaat doordat de gelovigen zich openlijk in twee kampen opsplitsen.
  Mocht u van mening zijn dat er een aanzienlijke onrust heerst binnen onze kerk, dan wil ik u graag wijzen op de gebeurtenissen tijdens het pontificaat van paus Pius IX. Deze paus heeft destijds het Vaticaan zelfs moeten ontvluchten.toen in november 1848 in Rome de republiek werd uitgeroepen (zie
  L.C. Suttorp: Het eerste Vaticaanse Concilie (1869-1870)).
  Kortom, denk na over de wijze waarop u uw kritische uitlatingen verwoordt t.a.v. de heer Bergoglio, als paus én/of als mens.
  Een zalig Kerstfeest en veel wijsheid toegewenst voor het nieuwe jaar.

  • Beste, ik raad u aan om eens kennis te nemen van de profetieën van MDM in het Boek der Waarheid: https://restkerk.net/boodschappen-uit-het-boek-der-waarheid/ (waardoor deze website is ontstaan). Deze profetieën voorzegden o.a. dat Paus Benedictus zou aftreden (is exact één jaar later, dag op dag, uur op uur uitgekomen) en dat zijn zogenaamde “opvolger” een bedrieger zou zijn: de valse profeet of een valse paus. Zeer veel profetieën met betrekking tot deze voorzegde valse paus zijn reeds in vervulling gegaan. Ook het Derde Geheim van Fatima (dat nooit volledig is vrijgegeven) en het geheim van La Salette spreekt over de totale geloofsafval in Rome en een laatste schisma dat zich zal voltrekken: de ware Kerk zal loskomen van het ketters geworden Rome. Bovendien is monseigneur Bergoglio nooit geldig tot paus verkozen: https://pausfranciscus.net/zijn-verkiezing/. Mvg De Redactie.

 4. Heel goed verwoord Lunsius, toch moet ik met Willy meegaan en ook niet.
  Ik denk dat U zich vergist in Bergoglio, de zogezegde wartaal die hij doet en de tegenspraak zijn juist zijn bedoeling om gelovigen zand in de ogen te strooien.

  Wij moeten er ons van bewust zijn dat Bergoglio een heel gewikte en Heel gevaarlijke bedrieger en leugenaar is, (Moslims mogen toch liegen om hun uiteindelijk doel te bereiken en dat Bergoglio bewust ook.) maar ook 10 maal ergere verrader is dan Jezus eerste verrader Judas Iskariot.

  Hij is niet alleen een Jezus verrader éérste klas, maar als eerste Bisschop van Rome – de zogenaamde paus Franciscus – Eerste Herder na Jezus – Christus.
  Die moet toezien dat zijn kudde Christenen-lammeren goed bijeen blijven, brengt hij met hij met zijn Valse Mantel der Liefde in geen geval het ware woord van Drie ene Heilige Almachtige God – Maar verraad hij vandaag de dag na meer dan 2000 jaar nog maar een zijn Heer en Meester zoals Judas Iskariot.

  Maar dan veel meer bewust en uitgekiemde bedrog dat hij bedrieglijk verteld met de Mantel der liefde, is dit toch wel een erg vieze man en dat heerschap zich nog wel paus en heilige vader durft te noemen.
  Bergoglio is in het ware Bedrogs woord, maar zij die hem volgen en ondersteun bewust zijn ook bewuste bedriegers in het kwadraat en SchijnHeiligaards.
  Dit alles om zo veel mogelijk zielen verloren te laten gaan, laat ons dat niet vergeten.
  Laat ons massaal veel bidden voor deze zielen aub… .

  • Waarom hoor je Maria in Medjegorje er niets van zeggen. Of is ook dit niet echt. Waarom wijst hij eretekens af, Waarom bekritiseerd hij in het openbaar zijn kardinalen van uit te zijn op, promoties enz. Dat is toch tegen zich zelf in gaan.

 5. vandaag sprak hij in zijn kerstrede over de menselijke broederschap, over Jezus geen woord!!!

  • Willy, als reactie op uw inzending van 13:37 u, ik dacht precies hetzelfde! Over Jezus wordt helemaal niet meer eens gesproken! zo intens triest, hoe de Hemel door Bergoglio wordt geschoffeerd!

 6. Het is duidelijk dat Anna een fan is van deze paus, begrijpelijk want hij spreekt NIET de taal van Jezus , hij spreekt de taal van deze wereld iets wat de wereld graag hoort en deze paus is een genie in dubbelzinnige uitspraken , maar nog nooit heb ik hem horen zeggen dat Jezus ware God ware mens is geworden op kerstmis het grootste wonder vond dan plaats en niemand die dat kon vermoeden. Hij is de enige bemiddelaar tussen God en mens, en hoor ik dat van deze paus liefste Anna ? IK dacht het niet.

  • Willy
   26/12/2018 om 13:51,
   Beste Willy vergeef onze Wereldzuster Anna haar uitspraken, de tijd zullen haar ogen ook nog wel open gaan.
   Wij hebben die tijd ook gekregen, in deze tijd van Vrede op aard aan alle mensen van goede wil.
   Wat is tijd Willy?
   De tijd van God is anders dan de onze, de tijd van het 1000 jarig Vredesrijk van onze Almachtige Koning der Koningen, is in onze wereldse ogen 1000 al goed.
   Maar dat zou ook wel eens 1000 lichtjaren kunnen zijn en dan zijn onze 1000 jaar een kleinigheid hé.
   Nog zalige vredevolle dagen voor iedereen, laat ons vertrouwen in de Almachtige Heer.
   Wij zijn tenslotte ook maar zijn kleintjes, zoals hij dikwijls zegt -is het niet zo en dat moeten wij dan ook letterlijk nemen.
   Laten wij ons totaal in hem overgeven/onderdompelen en ons niet druk maken over het wereldse.
   Dat is voor ieder van ons zo moeilijk om dat los te laten en te doen, ook voor mij.

 7. B verraad zich hier als vrijmetselaar. Deze hebben namelijk een ‘Grote Bouwmeester vh Heelal’. Met ‘Grote Aanklager’ hanteert B dus vrijmetselaars jargon. Vrijmetselaar zijn betekent automatische excommunicatie. B is dus niet eens katholiek meer, Laat staan paus. Helaas, het kerkvolk en de geestelijkheid zijn niet meer geinteresseerd in waarheid en blijven B bejubelen. Dwazen. Dwazen. Liever de schande dan de leugen zei JPII.

  Doe wat OLM vroeg. Bid dagelijks de machtige heilige Rozenkrans en daar het Bruin Scapulier! Onze laatste redmiddelen volgens zuster Lucia (Fatima)