Kersttoespraak: Bergoglio vergelijkt zichzelf opnieuw ogenschijnlijk met Jezus en Mgr. Viganò met Judas Iskariot

Photo by Franco Origlia/Getty Images)
(Photo by Franco Origlia/Getty Images)

Op 21 december gaf Bergoglio zijn jaarlijkse kersttoespraak aan de vergaderde Romeinse Curie. Daarin had hij het opnieuw over de “Grote Aanklager”, een thema dat hij is beginnen gebruiken na de onthullingen van Aartsbisschop Carlo Maria Viganò. Op een gegeven moment leek hij zichzelf te vergelijken met Jezus die door Judas Iskariot verraden werd.

In zijn speech focuste Bergoglio zich op twee droefheden die de Kerk dit jaar heeft ervaren, vanwege enkele “zonen en beambten van de Kerk”. De eerste droefheid was het misbruik, zowel seksueel misbruik als machtsmisbruik dat “geestelijken en geconsacreerde personen” aan anderen toebrachten. Bergoglio veroordeelde dit misbruik, en gebruikte Koning David, die zijn zinnen had gezet op Bathseba, en haar man uitschakeld, als een symbool voor zulke priesters en religieuzen.

De tweede droefheid was de “ontrouw van diegenen die hun roeping verraden, hun gezworen belofte, hun missie en hun toewijding aan God en de Kerk.” De referentie naar een gezworen beofte, kan een zinspeling zijn op de “eed van pauselijke geheimhouding” die Aartsbisschop Viganò moest afleggen toen hij het diplomatische korps van het Vaticaan vervoegde. Bergoglio echter, ging al snel over naar thema’s die hem bezighielden na de verklaring van Viganò afgelopen augustus met betrekking tot het seksueel misbruik van Kardinaal McCarrick, en waarvan Bergoglio op de hoogte was, maar dat negeerde en hem toch promoveerde.

Volgens Bergoglio verschuilen deze ontrouwe, belofte-brekende geestelijken zich “achter goede intenties om hun broeders en zusters messteken in de rug toe te dienen en onkruid, verdeeldheid en verbijstering te zaaien. Ze vinden altijd excuses, inclusief intellectuele en spirituele excuses, om onverstoord te vorderen op het pad naar de verdoemenis.”

Op 3 september, nadat de wereld wachtte op Bergoglio totdat hij zou antwoorden op de beschuldigingen, gaf Bergoglio een homilie waarin hij zei dat stilte het “enige antwoord is aan mensen die gebrek hebben aan goede wil, mensen die enkel maar schandaal zoeken, die enkel maar kijken om verdeeldheid te zaaien, die enkel maar vernieling willen.”

In zijn Kersttoespraak aan de Curie, bevestigde Bergoglio aan de hand van enkele (uit hun context gehaalde) citaten van Sint-Augustinus dat deze “belofte-brekende” geestelijken bisschoppen zijn. Vervolgens stelde hij dat de woorden van Augustinus ons helpen beseffen dat het de “Grote Aanklager” is die verdeeldheid en twijfel zaait.

Vervolgens ging hij nog een stap verder en uitte hij een beschuldiging die gelijkaardig is aan deze die een links mediakanaal liet circuleren na de getuigenissen van Viganò: dat er geld zit achter deze verstoringen. De New York Times berichtte foutief dat de Amerikaanse filantroop Tim Busch een hand had in de initiële verklaring van Viganò, en dit valse verhaal werd wijd verspreid. In zijn Kersttoespraak vermeldde Bergoglio een cash betaling: “Achter deze zaaiers van onkruid, vinden we altijd de dertig stukken zilver. De figuur van David brengt ons naar die van Judas Iskariot, een andere man gekozen door de Heer, die zijn Meester uitverkoopt en hem overgeeft aan de dood.”

Vergeleek Bergoglio zichzelf hier, net zoals hij leek te doen in zijn herfsttoespraken over de “Grote Aanklager”, met de Verlosser Jezus Christus en Viganò met Judas? Of is Bergoglio, die onlangs de Chinese katholieken uitverkocht aan de Communisten via de China-Vaticaan-deal, dan toch de Judas Iskariot?

Verbijsterend genoeg, vergelijkt Bergoglio zijn Bijbelse symbool voor de seksuele misbruikers met zijn Bijbelse symbool voor kerkelijke eedbrekers, en concludeert hij dat de laatste groep de ergste is. David, Bergoglio’s symbool van de verkrachters (terwijl David overspel bedreef met een vrouw, en figuren zoals McCarrick jongens verkrachtten – iets totaal anders, een wraakroepende zonde trouwens) bekeerde zich, maar Judas pleegde zelfmoord.

“Ze zijn iconen van de zonden en de misdaden gepleegd door diegenen die gekozen en gewijd zijn. Verenigd in de zwaarte van hun zonde, verschillen ze desalniettemin wanneer het aankomt op bekering. David bekeerde zich en vertrouwde op Gods barmhartigheid; Judas verhing zichzelf,” aldus Bergoglio.

De vaagheid van deze aanval is gelijkaardig aan de homilieën van Bergoglio, die hij bracht kort na de aantijgingen van Mgr. Viganò.

Bergoglio kiest nieuwe editoriale directeur voor de Vaticaanse communicaties

Dan, bovenop zijn Kersttoespraak, duidde Bergoglio Andrea Tornielli aan als de nieuwe editoriale directeur voor het Dicasterie voor Communicaties van de H. Stoel. Tornielli, een grote pro-Bergoglio journalist, noemde eerder al Viganò opelijk de “Grote Aanklager”. En ook Kardinaal Zen, die een felle criticus was van de China-Vaticaan deal, werd door Tornielli als een “andere grote aanklager” bestempeld.

Waarnemers in Rome zeiden dat Tornielli de geknipte persoon is om de Vaticaanse communicaties te overzien onder dit huidige pontificaat, en één van hen merkte op: “Franciscus zal eindelijk de mediafiguur hebben die hij verdient.”

Censuur in China: “Uw paus gaf ons toestemming”

En dan zijn er nog de ontwikkelingen betreffende de China-Vaticaan deal die dit jaar werd ondertekend door Jorge Bergoglio.

Bij een jezuïet die 25 jaar in China werkte als uitgever, werd vorige week een hele oplage boeken geconfisceerd en versnipperd omdat de boeken zes voetnoten bevatten die verwijzen naar de katholieke sociale leer. Communistische ambtenaren legden uit aan de jezuïet, “Uw paus zegt dat we mogen beslissen of dit in overeenstemming is met de Chinese waarden“.

En in een recent gepubliceerde terechtwijzing aan het Vaticaan voor z’n recent akkoord met de Chinese Communistische Partij (CCP), met als titel “Een pakt met een dief, een deal met de Duivel: Het nakend akkoord met China“, schreef de bekende blinde Chinese activist Chen Guangcheng dat hij geschokt was om te zien hoe het akkoord tussen China en het Vaticaan vorm kreeg. “Ik heb talloze individuen in China gekend en met hen samengewerkt, die vervolgd geweest zijn voor hun geloof.” Kardinaal Zen had gezegd dat het akkoord indirect neerkomt op “het Vaticaan die de overheid helpt de ondergrondse Kerk uit te roeien, waartoe Peking niet in staat was geweest.”

“Het feit dat het Vaticaan deze termijnen als een aanvaardbare basis ziet voor verzoening met een brutaal dictatoriaal regime, is een klap in het gezicht van miljoenen Katholieken en andere trouwe religieuze mensen in China die echte vervolging hebben geleden onder de CCP”, aldus Guancheng.

En hij ging verder: “Het akkoord is duidelijk een schaamteloze politieke zet, die ontworpen is om enkel de belangen van de CCP te dienen. Niet enkel vertegenwoordigt de daad van de CCP die katholieke bisschoppen selecteert, een grote nederlaag voor het Vaticaan, maar dit is het equivalent van het buigen vóór kwaad, van het verkopen van God aan de duivel. Weet het Vaticaan niet dat de Communistische Partij alles controleert in China? Het Vaticaan beëindigde z’n relaties met China in 1951 nadat de Communistische Partij de macht had overgenomen, omdat de Partij alles wilde leiden, inclusief het spirituele gebied. Nu, na 76 jaar, is het Vaticaan z’n waarden aan het weggooien en het leiderschap van de CCP aan het aanvaarden. Dit zal een andere schandalige episode worden, wiens vlek de Katholieke Kerk niet in staat zal zijn op te kuisen. Ik ben zeker dat de actieve leden van de ondergrondse kerken in China, die zo lang hebben standgehouden tegen  de verlammende vervolging, zich enkel verraden kunnen voelen. Ze moeten zeker voelen dat het Vaticaan verder van God weg aan het groeien is, en dichter groeit naar de oppervlakkige menselijke wereld van ondeugd – dichter naar een Communistische Partij die verantwoordelijk is voor de dood van vierhonderd miljoen ongeboren kinderen en honderden miljoenen Chinezen. Kan dit werkelijk de wil van de Hemel vertegenwoordigen?”

 

“De Valse Profeet zal een religie hebben zonder een kruis. Een religie zonder een wereld die moet komen. Een religie om religies te vernietigen. Er zal een namaak-kerk zijn. De Kerk van Christus zal de ene zijn. En de Valse Profeet zal de andere maken. De valse kerk zal werelds, oecumenisch en globaal zijn. Het zal een losse federatie van kerken zijn. En een religieuze vorming van een soort globale associatie. Een wereldparlement van kerken. Het zal leeg gemaakt worden van alle goddelijke inhoud en het zal het mystiek lichaam van de Antichrist zijn. Het mystiek lichaam vandaag op aarde zal zijn Judas Iskariot hebben en hij zal de Valse Profeet zijn. Satan zal hem recruteren van onder de bisschoppen.Aartsbisschop Fulton Sheen, 1950

 


‘Gebed om kracht om mijn geloof te verdedigen tegen de Valse Profeet’

Lieve Jezus, geef mij de kracht om mij op Uw Leer te richten
en om te allen tijde Uw heilig Woord te verkondigen.

Sta nooit toe dat ik in de verleiding kom om de Valse Profeet,
die zal proberen om zich als U voor te doen, te verafgoden.

Houd mijn liefde voor U sterk.

Schenk mij de genade van het onderscheidingsvermogen
opdat ik de waarheid, vervat in de Heilige Schrift, nooit zal ontkennen
ongeacht hoeveel leugens mij voorgeschoteld worden
om mij aan te zetten Uw waarachtig Woord de rug toe te keren. Amen