kastijding

Wetenschappers bevestigen vernietiging van de Bijbelse steden Sodom en Gomorra

Wetenschappers hebben een straffe verklaring gegeven betreffende hun recente archeologische ontdekkingen in het Dode zee-gebied in Israël. Volgens hen zou er een meteoriet op ongeveer 1 km hoogte ontploft zijn met de kracht van een (zware) atoombom van tien Megaton, boven de noordoostelijke hoek van de Dode Zee en zo de hele toenmalige beschaving in dat gebied, in een omtrek van 25 km, beter bekend als “Midden Ghor”,  volledig weggevaagd hebben. De hitte was zo hevig dat aardewerk in glas veranderde en het stukken gesmolten lava regende. Waarom komt men nu pas naar buiten met deze bevindingen? Of wil God hiermee iets zeggen?

De onderzoekers presenteerden hun eerste bevindingen op een jaarlijkse meeting van de Amerikaanse Scholen van Oostelijk Onderzoek in november, en zijn hun theorie reeds aan het ontwikkelen sinds 2015. Ze stellen dat de bewijzen van radioactieve datering aantonen dat er een aantal beschavingen in dit gebied lange tijd floreerden, tot ongeveer 1700 voor Christus, toen de kleien muren van de gebouwen in de regio simultaan verdwenen en enkel de stenen funderingen overbleven. Tegelijkertijd werd het aardewerk in deze nederzettingen zodanig verhit dat het in een ogenblik van milliseconden in glas veranderde, zo redeneerden de wetenschappers aan de hand van analyses van de zirkoonkristallen die in dat proces werden gevormd. De regio zou blootgesteld geweest zijn aan temperaturen van 4000 tot 12.000°C, vergelijkbaar met de temperatuur aan de oppervlakte van de zon. De explosie deed gesmolten platina en lava in de regio neerregenen, en volgens twee archeologen bevestigt dit dat een meteoriet de aanleiding was, omdat platina in grotere hoeveelheden aanwezig is in meteoren dan op aarde. Ongeveer 40.000 tot 60.000 mensen die in de regio leefden werden vernietigt, en een oppervlakte van ruim 500 vierkante kilometer was naar schatting 700 jaar lang onbewoonbaar. Ze geloven dat het gebied z’n toplaag verloor en dat er een zoutlaag over werd afgezet, van de nabije Dode Zee, waardoor de vruchtbaarheid werd verwoest.

De opgravingssite “Tall el-Hamman” is volgens de wetenschappers de stad Sodom, wiens vernietiging in het Boek Genesis, hoofdstuk 19 wordt vermeld. De bij benadering bepaalde datum van deze gebeurtenis komt tevens overeen met tijdsperiode van de gebeurtenis in Genesis, aldus de archeologen. En het feit dat de apostel Judas Thaddeüs Sodom en Gomorra in zijn brief vernoemd als zijnde zichtbaar voor allen, bewijst dat die vernielde steden nog lang als een getuigenis zichtbaar zijn geweest:

Denk ook aan Sodom en Gomorra en de naburige steden: evenals die engelen bedreven zij ontucht en gaven zich over aan onnatuurlijke lusten; nu liggen zij daar voor aller oog als een afschrikwekkend voorbeeld, gestraft met een eeuwig vuur. (Judas 1,7)

Sodom en Gomorra werden vernietigd omwille van het soort zonden waarmee deze wereld heden wordt overspoeld: de tegennatuurlijke onkuisheid. De tijden nu zijn erger dan die van Noach en Lot… Want in die tijd konden ze enkel maar dromen van dingen zoals ‘van geslacht veranderen…’

Ook Petrus liet het niet na om Sodom en Gomorra te vernoemen in zijn tweede brief:

En zo zullen er onder u valse leraars komen, die heimelijk verderfelijke ketterijen invoeren. Zij zullen zich niet ontzien tot hun eigen schielijke ondergang de Heerser te verloochenen die hen heeft vrijgekocht. Velen zullen hun losbandigheid navolgen en de weg van de waarheid zal door hun toedoen in discrediet raken. In hun hebzucht zullen zij u met verzonnen verhalen geld uit de zak kloppen. Maar hun vonnis is allang geveld, hun ondergang zal niet op zich laten wachten. Want ook de engelen die zondigden heeft God niet gespaard, maar naar de onderwereld verwezen en in duistere holen opgesloten, in afwachting van het Gericht. Evenmin heeft Hij de wereld van de voortijd gespaard; Hij heeft alleen Noach, de heraut der gerechtigheid, met zeven anderen behoed, toen Hij de zondvloed bracht over die wereld van goddelozen. Ook de steden Sodom en Gomorra heeft Hij ten ondergang gedoemd en met as overdekt als een afschrikwekkend voorbeeld voor de goddelozen van latere tijden. Maar Hij heeft Lot gered, de rechtvaardige, die zwaar te lijden had onder het schandelijk gedrag van die onverlaten. Wonend in hun midden, dag aan dag zulke misdaden te moeten aanschouwen en aanhoren, was een foltering voor zijn rechtschapen gemoed. De Heer weet dus zowel de vromen uit de beproeving te redden alsook de boosdoeners ter kastijding te bewaren voor de dag van het oordeel, vooral hen die, door schandelijke begeerte gedreven, zich overgeven aan wellust en de Heerschappij verachten. Vermetel en verwaand schromen zij niet de hemelse machten te beschimpen. (2 Petrus 2,1-10)

Bron: OnePeterFive

 

Categorieën:kastijding

5 antwoorden »

 1. |
  NB > evenzo zal gaan gebeuren, met ons *high tech Sodom*, plus ons *high tech Gomorrah*, van de moderne wereld — het valt letterlijk in duigen, en keert niet terug …!!

 2. Homoseksualiteit heeft altijd bestaan, maar om het gelijkwaardig te stellen aan de ‘daad’ tussen man en vrouw is nog nooit eerder in de geschiedenis voorgekomen. Het openlijk tentoonstellen van de homoseksualiteit is niet nieuw, maar de brutaliteit waarmee dat thans geschiedt is ongeëvenaard. Bedenk wel dat de manier van seksuele expressie, anders dan bij dieren, deels het resultaat is van de opvoeding en ervaringen, maar dat de jeugd tegenwoordig door de foute voorbeelden en accentlegging op school en via de media sterk beïnvloed worden, in negatieve zin dan wel te verstaan. De morele regels zijn er niet om de mensen te pesten, maar om tot een leefbare en gelukkiger samenleving te komen.

 3. ik heb daar een tijdje geleden op de Nederlandse televisie een goede reportage van gezien en de bewijzen zijn er !!!

 4. Als U ziet deze met snelheid deze trein rijd, valt het mij op dat alles zo een vaart neemt.
  Dat wij moeten ontsporen en de trein niet meer te stoppen valt, met ander woorden de normvervaging – de kinderen leugens voorhouden – het openlijk promoten van verderf van de media – om nog maar niet te spreken van de leugens op de nieuwszenders en promoten van de islam als hoog verheven godsdienst, maakt het voor vele gewone mensen moeilijk.

  Zelf het bisdom omarmd de moslims en verkondigen niet meer de ware leer van Ware Almachtige Levend Drie ene God meer, zij die de Herders van de Heer moeten zijn laten hun lammeren maar in het wilde weg lopen.
  Zo gaan er heel veel van verloren, deze Herders die God onwaardig zijn en zelfs aandurven verkeerde regenboog kazuifels de dragen.
  Om het homo’s te verwelkomen, zullen hun straf al kennen – laat ons voor hun bidden.

  Er zijn er veel die nog steken blind zijn – Andere beginnen het te zien, maar aarzelen nog – Nog andere zien het en zien lijdzaam toe, het zal allemaal nog wel meevallen – De laatste groep wij die het allemaal heel bewust van dichtbij meemaken, Het totale verval van onze cultuur maatschappij.
  Die zich als een TGV te pletter rijd, als God hier niet ingrijpt zijn wij een vogel voor de kat.
  Maar hij zal ingrijpen daar ben heel zeker van.

  Als God niet ingrijpt zal het, het einde betekenen van de mensheid.
  Als u het mij vraagt zouden heel veel mensen beter, ongelovige Thomas heten.
  Eigenlijk zijn wij het niet waard hier op aarde te mogen leven, wij zijn de grootste nestbevuilers en God mag het oplossen.
  Wij slagen er zelfs niet in zijn natuurwetten en de Tien Geboden te respecteren.
  Hoe was dat weer in het oude Rome, ” brood en spelen en sex = totaal verval.”

 5. Het was geen meteoriet die ontploft op een bepaalde afstand.
  In 1989 ontdekte Ron Wyatt Sodom en Gomorrah. Eveneens ontdekte hij toen reeds dat de vijf steden verwoest waren door zwavel ballen van zuiver zwavel die niet in die zuiverheid (95,72%) voorkomen in de natuur. Er werden lab onderzoeken gedaan die u hier kunt zien:

  Dus geen recente ontdekkingen en bijzonder geen meteoriet.
  Kijkt u zelf maar.