Vaticaan vernieuwt geheime en schandalige ‘China-Vaticaan-deal’; Kardinaal Zen opnieuw straal genegeerd

In 2018 beklonk Bergoglio de China-Vaticaan-deal waardoor de excommunicatie van de schismatieke, communistische bisschoppen werd opgeheven, en de ondergrondse Katholieke Kerk door het Vaticaan de facto ongewenst en illegaal werd verklaard. Bergoglio maakte een diepe knieval voor de Communistische Partij, en diens leider Xi Jinping. De gevolgen waren gruwelijk: China trad sindsdien steeds hardhandiger op tegen Katholieken; zelfs goedgekeurde heiligdommen gingen tegen de vlakte,… Allemaal onder het mom van het ‘akkoord met het Vaticaan’. Kardinaal Zen noemde de deal toen een “ongelofelijk verraad.” Het leed dat Bergoglio bij de Chinese katholieken heeft veroorzaakt is onuitsprekelijk. Het Vaticaan heeft nu bevestigd dat ze de deal met Peking zullen vernieuwen.

De Argentijnse Aartsbisschop Marcelo Sanchez Sorondo, kanselier van de Pauselijke Academie voor Wetenschappen vertelde de Chinese staatskrant Global Times dat ze de China-Vaticaan-deal zullen “vernieuwen” omdat de “initiële ervaring goed was”.

Dit was echter de initiële ervaring van de Katholieken in China (volgens Kardinaal Zen): de in beslagname van geld, de verwanten van de priester die worden lastiggevallen door de autoriteiten, gevangenneming en zelfs executie. “Maar de H. Stoel steunt hen [de priesters] niet, en beschouwt hen als lastpakken, naar hen verwijzend als problemen veroorzakend, en de eenheid niet steunend. Dit is wat hen het meest pijn doet,” aldus Zen.

China-expert Steven Mosher zei in mei 2019 dat de communistische autoriteiten nu de ondergrondse bisschoppen en geestelijken vertellen dat de China-Vaticaan-deal nu vereist dat zij zich laten registreren bij de overheid en de Chinese Patriottistische Katholieke Associatie vervoegen. Bijna iedereen weigert dit te doen, omdat ze weten dat die Associatie niet in eenheid is met Rome. De Chinese Patriottistische Katholieke Associatie werd gesticht in 1958 door Mao Zedong als een “instrument van controle.” De straffen voor het niet vervoegen van de Associatie omvat arrestatie en het vernielen van kerken en heiligdommen. Echter, zelfs goedgekeurde kerken en heiligdommen, die toebehoren aan de Patriottistische Katholieke Associatie (CPA) worden vernield.

Sanchez heeft eerder al China geprezen als “buitengewoon”, omdat hun Communistische regime het “best is in het toepassen van de sociale leer van de Kerk.”

In 2016 zei Bergoglio nog in een interview met Eugenio Scalfari van La Republicca:

Het is reeds vele keren gezegd geweest, en mijn antwoord is ook altijd geweest dat, als er iemand is, het de communisten zijn die denken zoals Christenen.

 


Lees ook: Bergoglio’s communistische geschiedenis in een notendop


De inhoud van de China-Vaticaan deal die in september 2018 werd ondertekend, blijft tot op heden geheim. Maar het is wel bekend dat de Chinese Communisten bisschoppen mogen uitkiezen, die dan door Bergoglio worden goedgekeurd en gewijd.

De Chinese staatskrant Global Times schreef reeds in februari 2018:

Westerse mediakanalen hebben intensief de vooruitgang in de China-Vaticaan onderhandelingen gecoverd, met Paus Franciscus die substantiële toegevingen doet aan China, op gebied van bisschopsbenoemingen.

Peking wilde een “Chinees model”, waarbij enkel de Communistische overheid een potentiële kandidaat voor het bisschoppelijk ambt kiest. Dan moet de “paus” die kandidaat goedkeuren of afkeuren. Indien hij de eerste kandidaat afkeurt, zal Peking een andere kiezen. Dit kan zo een paar keer, en indien Bergoglio geen kandidaat geschikt vindt, zal Peking er zelf één uitkiezen en tot bisschop benoemen zonder goedkeuring van het Vaticaan.

“We zouden allemaal eerst trouw moeten zijn aan de Partij, en daarna kunnen we goede Katholieken zijn.”

‘Bisschop’ Fong van de Chinese Katholieke Patriottistische Associatie.

Kardinaal Zen straal genegeerd

Zen noemde in december vorig jaar drie gevolgen van Bergoglio die zijn advies niet volgde: “Er zijn drie dingen. Een geheim akkoord, dat zo geheim is dat je niets kunt zeggen. We weten niet wat er in staat. Dan de legitimering van zeven geëxcommuniceerde bisschoppen. Dat is ongelofelijk, gewoonweg ongelofelijk. Maar zelfs nog ongelofelijker is de laatste daad: het vermoorden van de ondergrondse Kerk.”

Eind september vloog de inmiddels 88-jarige Kardinaal Zen opnieuw naar het Vaticaan, om trachten contact te krijgen met Bergoglio betreffende de benoeming van een nieuwe bisschop in Hongkong. De zetel is daar namelijk sinds januari 2019 vacant. Zen wil een Katholieke kandidaat, maar het Vaticaan heeft een zekere Vader Peter Choi naar voor geschoven. Deze heeft echter de ‘zegen’ van de tiran Peking en hij zou een “ramp” zijn voor de Kerk in Hongkong.

Kardinaal Zen liet via zijn persoonlijke secretaris Gonzalo Aemilius een brief afgeven aan Bergoglio, met de vraag om een privé-audiëntie te krijgen, maar hij kreeg geen antwoord. Hij bleef vier dagen tevergeefs in Rome, tot 27 september, en keerde toen terug naar Rome.

Bron: LifeSiteNews, Gloria