DIT zijn de gevolgen van Bergoglio’s China-Vaticaan-deal voor katholieke priesters in China

Sinds Bergoglio in september 2018 de China-Vaticaan-deal ondertekende waardoor het regime in Peking Bergoglio als hoofd van de Chinese Katholieken erkende, zelf de bisschoppen mag kiezen, én Bergoglio de excommunicatie ophief van zeven communistische ‘bisschoppen’, hebben de Romegetrouwe Katholieken onnoemelijk geleden. Dit omdat ze door hun overheid nu verplicht worden zich te laten registreren bij de Chinese Patriottistische Katholieke Associatie (CPA), een “instrument van controle” opgericht in 1957 door de Chinese communistische dictator Mao Zedong. Dit is echter een schismatieke Kerk, omdat ze het communisme propageert en onder rechtstreekse controle staat van de Communistische Partij. De meeste priesters en bisschoppen van de ondergrondse Katholieke Kerk weigeren zich dan ook aan te sluiten bij de CPA. Maar die worden dan opgepakt en gemarteld.

In november vorig jaar schreef Kardinaal Joseph Zen dat “ondergrondse geestelijken bij hem hebben geweend” sinds de ondertekening van de China-Vaticaan-deal. “Ze zeggen dat de autoriteiten hen hebben gedwongen om open te worden, om de (schismatieke) Chinese Katholieke Patriottistische Associatie te vervoegen en een priestercertificaat te verkrijgen met als reden dat de paus [Bergoglio] de China-Vaticaan-deal heeft ondertekend”, zo vertelde Zen aan Catholic Asian News. Zen zei in december 2019 ook dat het enige motief voor de deal “diplomatisch succes” en “ijdelheid” was.

Arrestatie en foltering

Volgens Bitter Winter, een magazine dat verslag brengt over religieuze vrijheid en mensenrechten in China, werd afgelopen maand een 46-jarige priester opgepakt en gefolterd, omdat hij zich weigerde aan te sluiten bij de CPA.

Vader Liu Maochun, die de ondergedoken bisschop Guo Xijin in het bisdom Mindong assisteert, werd op 1 september door de Chinese politie meegenomen terwijl hij patiënten aan het bezoeken was in een ziekenhuis. Hij werd naar de gevangenis van Fu’an gebracht. De overheid beweerde dat vader Maochun de regels niet had gehoorzaamd, en “ideologisch radicaal” was.

Vader Liu Maochun werd onderworpen aan de foltermethode die bekend staat als het “uitputten van de arend”, waarbij mensen voor lange tijd van hun slaap beroofd worden. Politieofficieren sloegen dagenlang om de haverklap op een gong naast zijn oren, en schenen voortdurend- 24 uur per dag – met een fel licht in zijn ogen.

De in China gebruikte ‘ondervragingsstoel’ waar gearresteerden soms dagenlang in worden vastgebonden.

Ook Mgr. Guo Xijin weigerde zich aan te sluiten bij de Chinese Patriottistische Katholieke Associatie, waardoor hij sinds november vorig jaar op de vlucht sloeg voor de Chinese politie en zich ergens op een geheime locatie schuil houdt.

De overheid had eerder ook al één van de diakens van het bisdom onder druk gezet, met dreigementen om zijn huis plat te gooien en zijn kinderen zonder  werk te zetten indien hij verder Mgr. Guo Xijin bleef steunen in zijn weigering om zich aan te sluiten bij de CPA.

Een insider van het gemeentebestuur van Fu’an vertelde dat de arrestatie van vader Liu Maochun gelinkt was aan het onderzoek naar het uitlekken van informatie over de foltering van vader Huang, een andere priester van Mindong die de CPA weigerde te vervoegen. Het regime vermoedt dat vader Maochun ermee te maken kan hebben. Vader Huang werd in april dit jaar gearresteerd en aan dezelfde foltermethode onderworpen. Na vier dagen onophoudelijke foltering brak hij, en ondertekende hij de verklaring om zich bij de CPA aan te sluiten. Hij zei wel dat ze er moesten aan toevoegen dat hij trouw zou blijven aan de Katholieke Leer.

De dag na de arrestatie van vader Lui Maochun, beval het Publieke Veiligheidsbureau van de stad Ningde de arrestatie van vader Zhu Rutuan, om hem ook te dwingen de CPA te vervoegen. De priester werd echter gewaarschuwd en kon tijdig onderduiken. De beambten van het bureau trachten hem nu met high-tech opsporingstechnieken te lokaliseren.

Indoctrinatiekampen

Een insider van de overheid vertelde aan Bitter Winter dat de autoriteiten die leden van de geestelijkheid die weigeren de CPA te vervoegen, beschouwen als “extreme religieuze ideologieën” hebbend, omdat ze enkel geloven in God en het leiderschap van de Chinese Communistische Partij afwijzen. De bron vertelde nog dat er plannen zijn om diegenen met “extreme ideologieën” op te sluiten in speciale indoctrinatiekampen, die “Huizen van Liefde” zullen worden genoemd.

Herbestemming of vernieling van katholieke instellingen en heiligdommen

Sinds de ondertekening van de deal werden in China verschillende Katholieke instellingen, heiligdommen en scholen overgenomen door de Communistische overheid, omdat ze zich weigerden aan te sluiten bij de CPA. Ofwel worden ze herbestemd voor seculiere doeleinden, ofwel worden ze vernield.

Een voorbeeld is de Katholieke kerk van Pingding in het Yujinag district van Yingtanc in de provincie Jiangxi, die in november vorig jaar herbestemd werd. Het kerkgebouw dat dateert van 1925 werd in een amusementscentrum veranderd, waar inwoners elkaar ontmoeten om spelletjes te spelen en te dansen.

Ook valt de politie huizen van gelovigen binnen, om er de kruisbeelden en beelden van Jezus en Maria te vernielen en er een foto van Mao Zedong op te hangen. Ieder die zich verzet wordt gearresteerd of krijgt klappen van de wapenstok.

“Onze voorvaderen waren ook Katholiek, maar de overheid verbiedt ons nu van het zingen van hymnen,” vertelde een plaatselijke Katholieke vrouw van in de 60 aan Bitter Winter. Een andere gelovige, een man van in de 40, voegde eraan toe dat de vervolging steeds heviger wordt. “Het gaat terug naar de tijden van de Culturele Revolutie. We hebben geen andere keuze dan thuis erediensten te houden. Hoe meer ze arresteren, hoe meer hymnen we zingen. We kunnen God niet afwijzen, ongeacht wat er gebeurt.”

Bron: Bitter Winter