Mgr. Guo Xijin weigert zich te schikken naar Bergoglio’s China-Vaticaan deal, en is op de vlucht voor de Communistische politie

De Chinese Katholieke Bisschop Guo Xijin is naar verluidt op de vlucht voor de Communistische autoriteiten, nadat hij geweigerd had zich te registreren bij Chinese Katholieke Patriottistische Associatie (PA). De sinistere China-Vaticaan-deal, welke eind september 2018 werd beklonken, en waarover Kardinaal Zen niet te spreken was, voorziet dat alle geestelijken zich laten registreren bij de door de Communisten gecontroleerde PA. 

Mgr. Xijin is op de vlucht voor de Chinese autoriteiten, nadat hij geweigerd had zich te laten registreren bij de door de staat gecontroleerde “officiële kerk”. Men denkt dat Xijin zich ergens schuil houdt in het bisdom van Mindong nadat hij zijn residentie van de plaatselijke door de staat gesteunde bisschop had verlaten.

Mgr. Guo Xijin wordt beschouwd als een leider in de Chinese ondergrondse Katholieke Kerk, die weigert zich over te geven aan de staatskerk, die onder supervisie staat van de Chinese Communistische Partij. Priesters in China worden vereist om zich te registreren bij de overheid om in staat te zijn hun ambt openlijk uit te oefenen. Daarbij wordt van hen verwacht dat ze het beleid van de regering inzake ‘sinisatie’ (lees: het meer communistisch maken) erkennen.

Op 9 november werd Xijin onder toezicht geplaatst van twee beambten van staatsveiligheid, en werd hij dagelijks bezocht in een poging om hem te dwingen een akte van registratie te ondertekenen. De meerderhei van de priesters van het bisdom weigerden zich te registreren. Toen Xijin weigerde, werd hij naar de communistische bisschop Zhan Silu gezonden, zodat die hem zou kunnen overtuigen tot onderwerping aan de staatskerk. Maar hij gaf niet toe. Mgr. Guo Xijin was de door het Vaticaan erkende bisschop van het bisdom Mindong, tot aan de sluiting van het China-Vaticaanpact in 2018, waarna het Vaticaan de door de communisten goedgekeurde bisschop Zhan, die voordien als een geëxcommuniceerde schismaticus werd beschouwd, erkende als de rechtmatige diocesane bisschop. Mgr. Guo Xijin werd toen gedegradeerd tot hulpbisschop.

Omdat zijn priesters weigerden zich te onderwerpen, wil hij zich ook niet onderwerpen. De bisschop schreef: “De overheid heeft reeds besloten om de priesters te vervolgen die de aanvraag weigeren te ondertekenen. Indien ik niet in staat ben ze te beschermen, is het mijn tijd niet waard om erkend te zijn als een hulpbisschop. Ik ben bereid om samen met andere priesters vervolging onder ogen te zien.”

Kardinaal Joseph Zen schreef in november vorig jaar dat “ondergrondse geestelijke bij hem hebben geweend” sinds het Vaticaan een deal met China ondertekende. “Ze zeggen dat de autoriteiten hen hebben gedwongen om open te worden, om de (schismatieke) Chinese Katholieke Patriottistische Associatie te vervoegen en een priestercertificaat te verkrijgen met als reden dat de paus [Bergoglio] de China-Vaticaan deal heeft ondertekend”, zo vertelde Zen aan Catholic Asian News. Zen voegde eraan toe dat dit wellicht de laatste keer is dat hij zich tot Bergoglio zal richten, omdat hij toch op dovemansoren blijft stuiten. Tot zover de bereidheid tot “dialoog” bij Bergoglio!

Sommige van de moeilijkheden die priesters moeten ondergaan, die Zen in zijn brief heeft opgesomd, omvatten in beslagname van geld, de verwanten van de priester die worden lastiggevallen door de autoriteiten, gevangenneming en zelfs executie. “Maar de H. Stoel steunt hen [de priesters] niet, en beschouwt hen als lastpakken, naar hen verwijzend als problemen veroorzakend, en de eenheid niet steunend. Dit is wat hen het meest pijn doet,” aldus nog Zen.

Bron: Asianews; Angelusnews