Aartsbisschop Paglia van de “Pauselijke Academie voor het Leven” spreekt klare vrijmetselaarstaal: “Abortuswet is een pijler van ons sociaal leven”

In een interview op de Italiaanse tv-zender RAI 3 zei Aartsbisschop Paglia, president van de Pauselijke Academie voor het leven dat de Wet 194 die abortus in Italië legaal maakte, nu “een pijler van ons sociaal leven is.” Deze woorden zijn vrij gelijkaardig aan de woorden van de Grootmeester van de Groot-Oriënt van Frankrijk in 2016, toen die zei dat de abortuswet een “hoeksteen van de samenleving” is.

Toen men Paglia vroeg of deze wet in vraag kan worden gesteld, ontkende Paglia stellig: “Maar nee, absoluut niet, absoluut niet!”.

Grootmeester Keller van de Groot-Oriënt van Frankrijk zei in april 2016 nog over de abortuswet (Le Loi Veil) in Frankrijk, terwijl hij een prijs uitreikte aan Simone Veil:

Deze wet is een hoeksteen van onze samenleving.

Sinds de benoeming door Bergoglio van Mgr. Paglia als president van de Pauselijke Academie voor het Leven is die academie veranderd in de ‘Bergogliaanse Academie voor de Dood.‘ De Academie vergoelijkt onder meer het vergezellen van mensen die euthanasie gaan plegen, en vorige maand nog stelde Paglia een boek samen waarin anticonceptie wordt goedgepraat. Ook is de Academie sinds 2017 niet tegen het gebruik van celweefsel van geaborteerde kinderen voor het testen en ontwikkelen van vaccins, en stelt de Academie dat die vaccins gerust mogen gebruikt worden door katholieken.

Reactie van Aartsbisschop Viganò

Een reactie van Aartsbisschop Viganò kon uiteraard niet uitblijven. Hij schreef in een vlammende brief:

De voorzitter van de Pauselijke Academie voor het Leven, Vincenzo Paglia, verwees in een interview met de Italiaanse televisiezender RaiTre op 26 augustus naar de beruchte Wet 194 die abortus legaliseert als “een pijler van ons sociale leven”, ergernis gevend aan miljoenen Italiaanse katholieken, die trouw zijn aan het leergezag en zich nog steeds bewust zijn van de vurige woorden van Johannes Paulus II tegen die vreselijke misdaad, die alleen al in Italië meer dan zes miljoen onschuldige kinderen heeft opgeofferd op het altaar van egoïsme en liberale antichristelijke ideologie.

Mgr. Viganò veroordeelt in de meest krachtige bewoordingen de uitspraak van Paglia:

Als herder en opvolger van de apostelen kan ik niet met de grootste kracht de schandalige woorden van Paglia veroordelen, die in tegenspraak zijn met het evangelie en de leer van de pausen van Rome. De Nieuwe Wereldorde, de Verenigde Naties, de WHO, de Europese Unie, het World Economic Forum, de Trilaterale Commissie, de Bilderberg Club en alle organisaties die de Agenda 2030 volgen, beschouwen de barbaarse moord op het onschuldige kind in de moederschoot, als een recht, als een ‘pijler van het sociale leven’. Het is symbolisch en onthullend dat de sekte van afvalligen die de katholieke hiërarchie teisteren en haar hoogste niveaus hebben bezet, zich op één lijn bevinden met de ideologische standpunten van de vijanden van Christus, niet alleen over kwesties die schijnbaar niets met elkaar te maken hebben – zoals het psycho-pandemische verhaal en groene ideologie – maar ook in de ontkenning van de fundamenten van de natuurwet, inclusief respect voor het leven vanaf de conceptie tot de natuurlijke dood.

En hij vervolgde:

Het is verontrustend dat niemand onder mijn broeders in het episcopaat, en al helemaal niet onder de leden van het college van kardinalen, zijn stem durft te verheffen om Paglia’s misleidende woorden te veroordelen en op te roepen tot zijn onmiddellijke ontslag uit de Pauselijke Academie voor het Leven. Mogen de gelovigen, vermaand door goede priesters, zich ver van deze wolven in schaapskleren verwijderen en tot de Heer bidden en hem vragen om tussenbeide te komen om zijn kerk te redden, bezet door een Sanhedrin van verdorven en perverse mannen die Jezus Christus blijven kruisigen in Zijn Mystiek lichaam.

Bron: Gloria News; LifeSiteNews