President voor de Pauselijke Academie voor het Leven zegt dat het OK is om mensen te vergezellen die euthanasie plegen

Aartsbisschop Vincenzo Paglia, de huidige (door Bergoglio aangeduide) President van de Pauselijke Academie voor het Leven, beweerde dat priesters mensen die zelfmoord plegen mogen bijstaan, en dat ieder de zegt dat Judas Iskariot in de hel is, een ketter is.

De verklaringen van Mgr. Paglia werden gegeven op 10 december tijdens een presentatie van een interreligieus internationaal Symposium over Religie en Medische Ethiek: Palliatieve zorg en Mentale Gezondheid van Ouderen, die in Rome gehouden werd van 11-12 december. Volgend op de formele presentatie op het persagentschap van de H. Stoel, vroeg een journalist aan Paglia zijn mening over een verklaring die op 5 december door de Bisschoppen van Zwitserland werd vrijgegeven, waarin o.a. vereist wordt dat Katholieke pastorale zorgverstrekkers de kamer verlaten alvorens een dodelijke injectie wordt toegediend, omdat euthanasie volledig in strijd is met het Evangelie en een aanval op het leven is.

Aartsbisschop Paglia verklaarde dat “we tegen geassisteerde zelfmoord zijn, omdat we niet het vuile werk van de dood willen doen, en omdat we goed op de hoogte zijn dat, voor gelovigen, het leven verdergaat.” Hij zei dat het vergezellen en de hand vasthouden van de stervenden een grote taak is van elke gelovige, samen met het vechten tegen de cultuur van geassisteerde zelfmoord, wat een “grote nederlaag voor de samenleving” betekent.

Maar dan ging Paglia verder: “Ik heb altijd begrafenissen gehouden voor diegenen die zelfmoord plegen, omdat zelfmoord altijd een kwestie is van een onvervulde liefde. We moeten ons ook herinneren dat, voor de Katholieke Kerk, indien iemand zegt dat Judas in de Hel is, hij een ketter is.

Echter, het tegenovergestelde is waar, want de Kerk leerde altijd dat Judas het eeuwig verderf is ingegaan. Kardinaal Avery Dulles legde dit in 2003 uit in een artikel “de Populatie van de Hel”:

Het Nieuw Testament vertelt ons niet in veel woorden dat er iemand in het bijzonder in de hel is. Maar verschillende verklaringen over Judas kunnen moeilijk anders geïnterpreteerd worden. Jezus zegt dat hij al diegenen heeft bewaard die de Vader Hem gegeven heeft, behalve de zoon des verderfs (Joh. 17:12). Elders noemt Jezus Judas een duivel (Joh. 6:70), en Hij zegt zelfs: “Het ware beter voor die man dat hij nooit geboren was” (Matt. 26,24; Marc. 14:21). Indien Judas onder het getal der geredden behoort, zouden deze verklaringen nauwelijks waar kunnen zijn. Vele heiligen en doctors in de Kerk, inclusief St. Augustinus en St. Thomas van Aquino hebben het als een geopenbaarde waarheid aangenomen dat Judas verdoemd werd. Sommige Vaders plaatsen de naam van Nero in hetzelfde selecte gezelschap, maar ze geven geen lange lijsten van namen zoals Dante doet.

Dan, toen men Aartsbisschop Paglia vroeg of een priester daarom “een persoon die geassisteerde zelfmoord ondergaat, kan begeleiden,” antwoordde Paglia: “Ik zou graag voor iedereen en voorgoed de ideologie uit deze situaties verwijderen. Voor mij manifesteren diegenen die hun eigen leven nemen het falen van een gehele maatschappij, maar niet van God. En God laat nooit iemand in de steek.” En Paglia vervolgde: “Laten we vermijden vast te komen zitten in ideologische debatten. Wat het belangrijkste is, is begeleiding. We denken aan wetten wanneer de meest serieuze zaak het in de steek laten is van duizenden en duizenden zieke mensen, zelfs wanneer er een wet is.”

Het is echter diegene die weloverwogen en bewust zelfmoord pleegt, die God de rug toekeert. De ware begeleiding in dit geval betekent niet dat men op schandalige wijze hun hand vasthoudt terwijl ze doodzonde plegen, alsof men dit goedkeurt, of er onverschillig over blijft. Een priester moet eerst en vooral ernaar streven hun ziel te redden, door die persoon te vertellen wat er op het spel staat, en hem niet aan zijn slecht beoordelingsvermogen overlaten. Dat zou een echt in de steek laten zijn, met als gevolg dat die ziel voor eeuwig in de steek kan gelaten zijn in de Hel.

Uit de Catechismus van de Katholieke Kerk:

470 – Wat verbiedt het vijfde gebod?

Het vijfde gebod verbiedt als ernstig in strijd met de morele wet:

de rechtstreekse en vrijwillige doodslag en de medewerking daaraan;

de rechtstreekse abortus, als doel of als middel gewild, evenals de medewerking daaraan, op straffe van excommunicatie, omdat het menselijk wezen vanaf het moment van de conceptie volstrekt geëerbiedigd en beschermd moet worden in zijn integriteit;

de rechtstreekse euthanasie, die erin bestaat, door een handeling of door het nalaten van een verschuldigde handeling, een einde te maken aan het leven van gehandicapte, zieke of stervende personen;

de zelfmoord en de vrijwillige medewerking daaraan, omdat zij zware schending is van de juiste liefde voor God, voor zichzelf, en voor de naaste: wat de verantwoordelijkheid betreft, deze kan verzwaard zijn om reden van gegeven ergernis, of verminderd door bijzondere psychische storingen of ernstige angsten.

Bron: LifeSiteNews