Grootmeester Keller van de Groot-Oriënt van Frankrijk: ‘De abortuswet is de hoeksteen van onze samenleving’

grandorientabo

De vrijmetselaarsloge ‘De Groot-Oriënt van Frankrijk’ gaf op 8 april, vier dagen nadat het bekend raakte dat er een data-lek was bij een broederloge, namelijk de Grootloge van Frankrijk, de Marianne de Jacques-prijs aan de 88-jarige Simone Veil. Dit benadrukt het belang dat de Groot-Oriënt hecht aan de praktijk van abortus. Onder de legislatuur van Simone Veil als minister van gezondheid, werd in 1975 de Franse abortuswet aangenomen, “le Loi Veil” zoals die werd genoemd.

Grootmeester Daniel Keller gaf een eerbewijs aan haar, die werd vertegenwoordigd door haar 2 zonen, in de aanwezigheid van de president van de Senaat, Gerard Larcher. Keller noemde haar o.a. “een zuster vanuit het hart.” Keller draaide niet rond de pot en prees haar “republiek activisme” en haar “strijd voor emancipatie van de vrouw,” en zei dat ze een “kind van het secularisme” was. En secularisme “is de spil in het gebruik van de Vrijmetselarij.”

Hij prees ook de abortuswet als “een symbool van de verbetering van de mensheid en de samenleving, in het Vrijmetselaarswerk.” En hij voegde eraan toe: “Deze wet is een hoeksteen van onze samenleving.

Médias Press Info verklaarde: “Dat elke dag in Frankrijk honderden kinderen gedood worden in hun moeders’ schoot, is dus de hoeksteen van de samenleving, omdat het gewild is door de Vrijmetselaarssekte.”

http://eponymousflower.blogspot.be/2016/04/masonleaks-leak-of-documents-from-grand.html