Abortus

Grootmeester Keller van de Groot-Oriënt van Frankrijk: ‘De abortuswet is de hoeksteen van onze samenleving’

grandorientabo

De vrijmetselaarsloge ‘De Groot-Oriënt van Frankrijk’ gaf op 8 april, vier dagen nadat het bekend raakte dat er een data-lek was bij een broederloge, namelijk de Grootloge van Frankrijk, de Marianne de Jacques-prijs aan de 88-jarige Simone Veil. Dit benadrukt het belang dat de Groot-Oriënt hecht aan de praktijk van abortus. Onder de legislatuur van Simone Veil als minister van gezondheid, werd in 1975 de Franse abortuswet aangenomen, “le Loi Veil” zoals die werd genoemd.

Grootmeester Daniel Keller gaf een eerbewijs aan haar, die werd vertegenwoordigd door haar 2 zonen, in de aanwezigheid van de president van de Senaat, Gerard Larcher. Keller noemde haar o.a. “een zuster vanuit het hart.” Keller draaide niet rond de pot en prees haar “republiek activisme” en haar “strijd voor emancipatie van de vrouw,” en zei dat ze een “kind van het secularisme” was. En secularisme “is de spil in het gebruik van de Vrijmetselarij.”

Hij prees ook de abortuswet als “een symbool van de verbetering van de mensheid en de samenleving, in het Vrijmetselaarswerk.” En hij voegde eraan toe: “Deze wet is een hoeksteen van onze samenleving.

Médias Press Info verklaarde: “Dat elke dag in Frankrijk honderden kinderen gedood worden in hun moeders’ schoot, is dus de hoeksteen van de samenleving, omdat het gewild is door de Vrijmetselaarssekte.”

http://eponymousflower.blogspot.be/2016/04/masonleaks-leak-of-documents-from-grand.html

Categorieën:Abortus

Getagd als:

2 antwoorden »

  1. deze zot mag men gewoon naar het rijk der fabelen transporteren alleen een zot zonder de bijbel verzint zoiets hij mag de boodchappen van Medjugorge eens beter bekijken Shalom

  2. IN PERSPECTIEF
    De gynaecoloog Alain Bauer is op 5 september 2005 officieel uit de Vrijmetselarij gestapt, gelegenheid waarbij Le Monde zijn grote bijdrage erkende bij de voorbereiding van ‘la loi Veil’, de wet die in januari 1975 het recht op vrije abortus toekende. Frankrijk was het eerste West-Europese land dat daartoe overging. Hij is sindsdien een invloedrijk actievoerder geweest voor de nieuwe bio-ethiek in de wetenschap (het recht op manipulatie van embryonale cellen, enz.). Hij heeft publiekelijk spijt betuigd en aan God en mensen vergiffenis gevraagd voor zijn misdaden in dienst van de Vrijmetselarij. Hij was indertijd Grootmeester van de “Grand Orient van Frankrijk”. In een interview in L’Homme Nouveau (no. 1356 van 12 nov. 2005) legt hij uit hoe intensief de Vrijmetselarij betrokken was bij de invoering van ‘la loi Veil’ en hoe de ‘broederschap’ met allerlei slinkse methoden het terrein heeft ontgonnen. De verantwoordelijke minister Simone Veil-Jacob, heeft samen met haar zuster en als enigen van hun familie de Duitse vernietigingskampen overleefd. De hecatombe aan abortusslachtoffers is inmiddels 100x groter dan de Shoa. Daarom sprak de te New York gevestigde “Union of Orthodox Rabbis” er schande van dat zij in 2005 aanwezig was bij de herdenking van 50 jaar bevrijding van Auschwitz. Allain Bauer heeft het kernachtig uitgedrukt toen hij zei dat “men moet erkennen dat vrijheid twee betekenissen heeft: voor een Christen is het een middel om tot het goede te geraken; voor een Vrijmetselaar is het een doel zonder einde, zelfs ongebreideld, wat zijn eigen tegenstelling schept. Abortus, euthanasie en embryonale manipulatie zijn de uitdrukking van een mensheid zonder menselijkheid, en vormen het gist van zijn eigen uitroeiïng.” Dr Pierre Simon, oud-grootmeester van “la Grande Loge de France” (1969-71 en 1973-75) verklaarde in een radio-interview met France Culture op maandag 8 oktober 2007, wat geheel in lijn was met de uitspraken van Alain Bauer: “Sedert veertig jaar is de strijd die wij voeren altijd dezelfde geweest: anticonceptie, bevrijding van seksuele moraal, abortus, homoseksualiteit en euthanasie (…) Wij hadden de steun van een grote broederlijke parlementaire aanwezigheid die de mens uit de eeuwenlange duisternis wil rukken en hem van de hemel op aarde wil doen neerdalen.” Net als Alain Bauer is Pierre Simon gynaecoloog. Hij was adviseur van Simon Veil tijdens de voorbereidingen van de abortuswetgeving. Uit het voorgaande volgt dat de uitspraak van Grootmeester Keller geheel in lijn is met de algemene opvattingen van de Franse Vrijmetselarij. Hij heeft geen eigen mening gegeven, maar van de communis opinio binnen de Loges.