Vrijmetselarij

‘Masonleaks’: Datalek bij de Grootloge van Frankrijk

12 Dec 2006 --- Meeting of Freemasons at the Grand Orient de France in Paris. The Grand Orient de France (GOdF) is the oldest Masonic organization in Continental Europe, founded in 1733. However, over time it has established its own traditions, which were in contradiction to Masonic practices in most English-speaking countries, including in the United States and the United Kingdom. Many of those Grand Lodges withdrew recognition from the Grand Orient, which they now claim as "irregular". --- Image by © Stephane Lehr/Corbis

Een andere vrijmetselaarsloge in Frankrijk, namelijk de ‘Grootloge van Frankrijk’ heeft klacht ingediend tegen onbekenden, in Parijs. Hackers kraakten de server van de Grootloge en waren in staat om toegang te krijgen tot de lijsten met de leden en interne documenten. Duizenden vertrouwelijke documenten van de loges werden al gepubliceerd op het internet. Het datalek werd bekend gemaakt door het magazine L’Express. De map met de vertrouwelijke documenten werd voor het eerst gepubliceerd op 10 april op de website Stop Mensonges. De website schreef: “Openbaringen over de geheime regering, die de Nieuwe Wereld Orde bepaalt.”

Het is een datavolume van 6 Gigabyte aan geheime documenten. Het gaat over decennia van geheime rituelen, adresboeken, projecten, programma’s, verklaringen, interne publicaties, lidmaatschappen, duizenden gedetailleerde cv’s van mensen die een initiatie aanvroegen,… Er werden ook honderden strafbladen gevonden die vermoedelijk gebruikt worden voor chantage. Er werden ook kopieën gevonden van identiteitsdocumenten, interne correspondentie en connecties met andere Grootloges over heel de wereld. De krant Le Monde kon de data inkijken.

Het is niet bekend hoe het lek is ontstaan, maar er lijkt een mol te zitten in de Grootloge van Frankrijk. De loge zelf wenst geen commentaar te geven. De volledige lijst van de namen van de 34.000 leden werd niet gestolen, maar de namen duiken wel op in de documenten.

Het zou maanden, zelfs jaren, kunnen duren vooraleer men alle documenten heeft doorgenomen en geanalyseerd. Men spreekt al van de ‘Masonleaks’, genoemd naar Wikileaks.

http://eponymousflower.blogspot.be/2016/04/masonleaks-leak-of-documents-from-grand.html

Categorieën:Vrijmetselarij

Getagd als:

1 antwoord »

  1. De Vrijmetselarij is geen geheime organisatie, maar haar doelstellingen zijn geheim. Alleen de Vrijmetselaars in het top-échelon kennen de ware doelstellingen, …die weinig fraai zijn. Maar zelfs als wij overtuigd zijn van de schone schijn van hun naar buiten toe getoonde doelstellingen blijft de verborgen ledenlijst een heikel punt. De journalist Jan Puype schrijft in zijn boek “De Elite van België” over de Vrijmetselarij (p. 276): “Wanneer heffen jullie eindelijk het verbod op het bekend maken van medeleden op? Zolang je dit handhaaft zijn jullie voor mij geen besloten onderonsje, maar wel een geheim opererend gezelschap waar de kans op gekonkel bestaat. Een samenleving heeft immers nood aan transparantie en daar wringt juist het schoentje. Temeer omdat jullie vele leden rekruteren die het Openbaar Belang dienen en die hun brood verdienen met belastinggeld. Denken we maar aan magistraten, politici, professoren, leerkrachten en andere ambtenaren. Treed dus naar buiten in volle openheid. (…) Ik ben er zeker van dat de verdachtmakingen van de boze buitenwereld erdoor zullen afnemen. (…) Zolang dit niet gebeurt (…) zal de mythe van het maçonnieke complot blijven bestaan.”