‘Masonleaks’: Datalek bij de Grootloge van Frankrijk

12 Dec 2006 --- Meeting of Freemasons at the Grand Orient de France in Paris. The Grand Orient de France (GOdF) is the oldest Masonic organization in Continental Europe, founded in 1733. However, over time it has established its own traditions, which were in contradiction to Masonic practices in most English-speaking countries, including in the United States and the United Kingdom. Many of those Grand Lodges withdrew recognition from the Grand Orient, which they now claim as "irregular". --- Image by © Stephane Lehr/Corbis

12 Dec 2006 --- Meeting of Freemasons at the Grand Orient de France in Paris. The Grand Orient de France (GOdF) is the oldest Masonic organization in Continental Europe, founded in 1733. However, over time it has established its own traditions, which were in contradiction to Masonic practices in most English-speaking countries, including in the United States and the United Kingdom. Many of those Grand Lodges withdrew recognition from the Grand Orient, which they now claim as "irregular". --- Image by © Stephane Lehr/Corbis

Een andere vrijmetselaarsloge in Frankrijk, namelijk de ‘Grootloge van Frankrijk’ heeft klacht ingediend tegen onbekenden, in Parijs. Hackers kraakten de server van de Grootloge en waren in staat om toegang te krijgen tot de lijsten met de leden en interne documenten. Duizenden vertrouwelijke documenten van de loges werden al gepubliceerd op het internet. Het datalek werd bekend gemaakt door het magazine L’Express. De map met de vertrouwelijke documenten werd voor het eerst gepubliceerd op 10 april op de website Stop Mensonges. De website schreef: “Openbaringen over de geheime regering, die de Nieuwe Wereld Orde bepaalt.”

Het is een datavolume van 6 Gigabyte aan geheime documenten. Het gaat over decennia van geheime rituelen, adresboeken, projecten, programma’s, verklaringen, interne publicaties, lidmaatschappen, duizenden gedetailleerde cv’s van mensen die een initiatie aanvroegen,… Er werden ook honderden strafbladen gevonden die vermoedelijk gebruikt worden voor chantage. Er werden ook kopieën gevonden van identiteitsdocumenten, interne correspondentie en connecties met andere Grootloges over heel de wereld. De krant Le Monde kon de data inkijken.

Het is niet bekend hoe het lek is ontstaan, maar er lijkt een mol te zitten in de Grootloge van Frankrijk. De loge zelf wenst geen commentaar te geven. De volledige lijst van de namen van de 34.000 leden werd niet gestolen, maar de namen duiken wel op in de documenten.

Het zou maanden, zelfs jaren, kunnen duren vooraleer men alle documenten heeft doorgenomen en geanalyseerd. Men spreekt al van de ‘Masonleaks’, genoemd naar Wikileaks.

http://eponymousflower.blogspot.be/2016/04/masonleaks-leak-of-documents-from-grand.html