christenvervolging

Pastoor uit Kortemark kop van jut na het zeggen van de waarheid: ‘Mohammed was moordenaar en verkrachter’

dochy

Sinds enkele dagen wordt pastoor Germain Dochy uit Kortemark in de media aangevallen vanwege zijn uitspraken over de Islam. In een biechtviering voor de vormelingen had hij in zijn preek gezegd dat de Islam een anti-godsdienst is en dat “de profeet Mohammed 40 vrouwen had, en de jongste was 9”, en dat hij “een dief, een moordenaar en een verkrachter was.” Deze uitspraken zijn echter niets anders dan de waarheid, want dit alles is terug te vinden in de koran. De pastoor merkte dan ook op dat hij veel weet over de Islam.

De ouders reageerden verbolgen: “Wie zegt nu zoiets tegen kinderen,” luidde het. En al gauw kwam dit de media ter ore en berichtten de kranten hierover, waarbij de pastoor natuurlijk kop van jut is.

Die toch zo “gelovige” ouders, die het altijd ‘beter weten’, vroegen zich af of dat de pastoor niet beter over ‘vrede en verdraagzaamheid’ had verteld. Blijkbaar zijn die ouders dan allemaal zo pro-islam?

Diverse media anticipeerden nog op ‘gevolgen voor de priester’.

Bron: KW via HLN

Lees ook ons artikel over ‘Jezus versus Mohammed’

Categorieën:christenvervolging

Getagd als:

8 antwoorden »

 1. TJA de waarheid mag natuurlijk niet gezegd worden de priester moet zijn woorden inslikken kritiek op de islam wordt niet geduld nooit van vrije meningsuiting gehoord zeker niet in dit apenland!Shalom

 2. Een gelovige Held in alle eenvoud, dit geeft weer extra hoop voor de kerk van Christus Jezus.

  Ben

 3. Jammer te ver weg kortemarkt anders ging ik daar naar de mis! In elk geval
  Profiat aan deze priester en hij is zeker niet alleen

 4. De Islam begon als een religieuze ideologie in Mekka, maar na dertien jaar prediking waren er nog maar 150 aanhangers. Daarop besloot Mohammed zijn beweging in een militair-cultureel systeem om te vormen dat alle levensaspecten omvat, zowel op het sociale als persoonlijke vlak, een complex dat werd overgoten met een religieuze saus. Vanuit zijn optiek een briljante zet! Daarom begint de Islamitische jaartelling op dat preciese moment, na de hegira of “migratie”, ook wel de “vlucht” genoemd, wat tevens het moment is dat Mohammed en zijn groepje van Mekka naar het noordelijk gelegen Yathrib (Medina) trokken. Toen ontwikkelde de gemeenschap zich in wat wij in onze tijd een terroristische organisatie zouden noemen. Doodslag, gevangenneming en roof waren aan de orde van de dag. Lees de Koran er maar op na en zijn begeleidende tekst.
  De gevoerde acties besloegen het gehele spectrum van de militaire tactiek. Soms streed men met echte legers, soms ook met individuele moordenaars. Er werd veel gebruik gemaakt van snel uitgevoerde strooptochten door kleine bendes in hit-en-run-acties en razzia’s (een van oorsprong Arabisch woord). Indien opportuun werden de gevangenen als slaven toegeëigend en hun leven gespaard. Marteling was geen uitzondering. Gijzelaars tegen losprijs aanbieden was een geliefde sport. Deze flexibele militaire strategie kreeg een unieke en angstwekkende naam: de jihad (strijd), of heilige oorlog. In het jaar 11 AH (Anno Hegirae) stierf Mohammed, in ons jaar 632. Zijn beweging had inmiddels de grens van 100.000 bereikt. Het zou in crescendo verdergaan.
  Het zij opgemerkt dat in het koloniale tijdperk de Islam een relatief vreedzame beweging was geworden. Echter, in het begin der twintigste eeuw is de Islam een bijzonder agressieve fase binnengetreden, een revanche opeisend voor het tijdperk dat zij onder het koloniale juk zuchtte. Uit nood geboren moest het zich toen richten op gebed en goede werken. Ná het koloniale tijdperk kwam zijn ware aard weer naar voren en klonk de roep om een terugkeer naar de Islamitisch gouden eeuw steeds luider, een herstel aankondigend van het zevende eeuwse Kalifaat. De Christenen in Irak, Pakistan, Indonesië, ja alle Islamitische landen, ondervinden dat aan den lijve, en thans met de toevloed van Islamatische migranten zijn wij hier in Europa aan de beurt.

 5. Bravo voor deze dappere priester. Hou vol! Ik ben trots op deze priester.