Pastoor uit Kortemark kop van jut na het zeggen van de waarheid: ‘Mohammed was moordenaar en verkrachter’

dochy

Sinds enkele dagen wordt pastoor Germain Dochy uit Kortemark in de media aangevallen vanwege zijn uitspraken over de Islam. In een biechtviering voor de vormelingen had hij in zijn preek gezegd dat de Islam een anti-godsdienst is en dat “de profeet Mohammed 40 vrouwen had, en de jongste was 9”, en dat hij “een dief, een moordenaar en een verkrachter was.” Deze uitspraken zijn echter niets anders dan de waarheid, want dit alles is terug te vinden in de koran. De pastoor merkte dan ook op dat hij veel weet over de Islam.

De ouders reageerden verbolgen: “Wie zegt nu zoiets tegen kinderen,” luidde het. En al gauw kwam dit de media ter ore en berichtten de kranten hierover, waarbij de pastoor natuurlijk kop van jut is.

Die toch zo “gelovige” ouders, die het altijd ‘beter weten’, vroegen zich af of dat de pastoor niet beter over ‘vrede en verdraagzaamheid’ had verteld. Blijkbaar zijn die ouders dan allemaal zo pro-islam?

Diverse media anticipeerden nog op ‘gevolgen voor de priester’.

Bron: KW via HLN

Lees ook ons artikel over ‘Jezus versus Mohammed’