Jezus versus Mohammed – vanuit Bijbels perspectief

jesusmohamed

De verschillen zijn verbijsterend!

Mohammed was de profeet van de oorlog, Christus is de Prins van de Vrede (Jesaja, 9:6-7).

Mohammeds leerlingen doodden voor het geloof, Christus’ leerlingen werden gedood omwille van hun geloof (Hand. 12:2; 2 Tim. 4:7).

Mohammed promootte het vervolgen van de ‘ongelovigen’; Christus vergaf en bekeerde zijn grootste vervolger (1 Tim. 1:13-15).

Mohammed was de nemer van het leven, Christus is de gever van het leven (Joh. 10:27-28).

Mohammed en zijn medestrijders vermoordden duizenden, Christus vermoordde niemand, maar redde velen (vgl. Joh. 12:48).

Mohammeds methode was bekering onder dwang; Christus’ doel was vrijwillige bekering (Hand. 3:19).

Mohammed leerde ‘machtsvertoon’; Christus verkondigde het geloof (Joh. 6:29,35).

Mohammed was een strijder, Christus was een verlosser (Kol. 1:13; 1 Thess. 1:10).

Mohammed veroverde zijn vijanden met het zwaard; Christus veroverde zijn vijanden met het Zwaard van de H. Geest, het Woord van God (Hebr. 4:12, Hand. 2:37).

Mohammed zei tegen de massa: “Bekeer je of sterf!”; Christus zei: “Geloof en leef!” (Joh. 6:47; 1:25-26).

Mohammed was snel geneigd tot bloedvergieten; Christus vergoot zijn eigen bloed voor de redding van velen (Ef. 1:7).

Mohammed predikte “Dood aan de ongelovigen!”; Christus bad: “Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen” (Luk. 23:24).

Mohammed verklaarde een heilige oorlog (Jihad) tegen de ongelovigen; Christus verkreeg een heilige overwinning op het Kruis op Calvarië (Kol. 2:14-15) en zijn volgelingen delen in die overwinning (Joh. 16:33).

Vele moslims zijn vredevol en vredelievend omdat ze niet strikt de leer van hun profeet volgen; Vele christenen zijn vredevol en vredelievend omdat ze strikt de leer van hun Meester volgen (Rom. 12:17-21).

Mohammed zei dat de Koran enkel gezaghebbend is in het Arabisch en enkel in zijn dialect; De Bijbel is gezaghebbend in vele talen over heel de wereld; want God weet alle dingen en kan Zijn Woord bezielen in meer dan één taal.

Mohammed zei dat het getuigenis van een vrouw de helft waard is van die van een man; en Mohammed zei dat een vrouw naar het Paradijs gaat als ze haar man seksueel bevredigt; De Bijbel leert dat een man van zijn vrouw moet houden en dat hij bereid moet zijn z’n leven voor haar te geven (Ef. 5:25).

Mohammed riep zijn dienaren op om te vechten; Jezus zei: “Mijn koninkrijk is niet van deze wereld; want als Mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaren wel gevochten hebben,… Maar nu is Mijn koninkrijk niet van hier” Joh (18:36).

Mohammed beval dood aan de Joden; Christus beval dat het Evangelie zou gepredikt worden, en “aan de Joden eerst” (Rom. 1:16).

De Koran zegt: “Vecht voor de zaak van Allah” (Qur’an 2-224); De Bijbel zegt: “We strijden niet tegen vlees en bloed” en “de wapens van onze strijd zijn niet stoffelijk” (Ef. 6:12; 2 Kor. 10:4).

De Koran zegt: “Vecht en dood de heidenen waar je ze ook vindt” (Qur’an 9-5); Christus zei: “Verkondig het Evangelie aan elk levend wezen” (Marc. 16:15).

Mohammeds missie was om de wereld te veroveren voor Allah; Christus’ missie was om de macht en de straf van de zonde te overwinnen door ons te verzoenen met God (2 Kor 5:21; 1 Petrus 3:18).

Mohammed vond Christus een goede profeet; Christus verklaarde Mohammed een valse profeet (Joh. 10:10; Matt. 24:11).

Mohammed ligt nog steeds in zijn graf; Christus’ graf is leeg!

Islam moet ontvangen worden, of je kan vermoord worden als je het afwijst; Het Geloof dat Jezus verkondigt is voor ieder die maar wil; en ieder is vrij om het te verwerpen (Openb. 22:17; Joh. 3:16).

Diegenen die Islam verlaten worden in de meeste Islamitische landen vermoord; Diegenen die de ware Kerk van Christus verlaten zijn vrij om dat te doen zonder gevolgen, en voor hen wordt gebeden.

http://godfruits.tv/difference-jesus-muhammad/