Bergoglio vertrokken naar Kazachstan

Bergoglio is deze morgen met het vliegtuig opgestegen richting Nur-Sultan, Kazachstan, waar hij zal deelnemen aan het 7de ‘Congres van de Leiders van Wereld- en Traditionele Godsdiensten’.

Bergoglio zal omstreeks 17u45 lokale tijd landen en daarna een bezoek brengen aan de president en de autoriteiten.

Woensdag en donderdag zal hij deelnemen aan het interreligieuze congres dat plaatsvindt in de daarvoor speciaal gebouwde 77 meter hoge glazen piramide, beter bekend als het N. Nazarbayev Centrum voor Ontwikkeling van Interreligieuze en Intermaatschappelijke Dialoog, dat in 2018 werd in het leven geroepen door de deelnemers van het congres in 2018. In 2019 werd het centrum – het zogenaamde ‘Vredespaleis’ – officieel opgericht en gebouwd. Het heeft als doel onder meer:

  • het promoten van vrede en harmonie tussen alle religies in een atmosfeer van wederzijds respect;
  • het verzekeren van een doorlopende basisinteractie tussen inlandse en buitenlandse religieuze associaties en hun spirituele leiders;
  • interactie met internationale structuren, het sluiten van memoranda van samenwerking op gebied van interreligieuze en interculturele dialoog;
  • organiseren en leiden van de volgende evenemnten: Congres van Leiders van Wereld en Traditionele Religies; het Secretariaat van het Congres en de Werkgroep

Helemaal in lijn met het document dat Bergoglio in 2019 in Abu Dhabi ondertekende: “Alle religies zijn door God gewild”.

 “Het pluralisme en de diversiteit van religies, kleur, geslacht, ras en taal werd gewild door God, in Zijn wijsheid, waarmee Hij menselijke wezens creëerde. Deze goddelijke wijsheid is de bron waarvan het recht tot vrijheid van geloof en de vrijheid om anders te zijn van afstamt.”Jorge Bergoglio en Ahmed el-Tayeb, Abu Dhabi, 4 februari 2019

In de piramide zullen leiders van alle grote godsdiensten – Christendom, Islam, Jodendom, Boeddhisme, Taoïsme, Hindoeïsme, etc. – samenkomen.

Bergoglio zal de openingsceremonie bijwonen en deelnemen aan het congres, en op het eind, na de voorlezing van de finale declaratie nog een toespraak geven.

Tijdens zijn bezoek aan Kazachstan zal hij ook even de kleine katholieke gemeenschap aldaar bezoeken. De rector van het seminarie in Karaganda is alvast opgetogen over het bezoek van Bergoglio…

Donderdagavond rond 20u lokale tijd in Rome zou hij terugkeren.

De hamvraag is: zal hij bij het naar huis vliegen even een omweg en een onverwachte/onaangekondigde tussenstop maken in Moskou?

Wie dat wenst kan het vliegtuig van Bergoglio HIER live volgen.

Bron: Vatican news