De Duitse Synodale Weg: vrouwenwijdingen erdoor gestemd

In Duitsland is men volop bezig met de in 2019 in het leven geroepen ‘Synodale Weg‘. Op 8 september werd de eerste resolutie gestemd omtrent homoseksualiteit. De dag erna werd een resolutie gestemd omtrent wijding van vrouwen.

De eerste tekst “Levend in succesvolle relaties” kreeg slechts een goedkeuring van 61% van de bisschoppen en kreeg niet de 2/3 meerderheid (67%) om te worden aangenomen. Onder de leken kreeg de tekst wel de 2/3 meerderheid. Het document wilde de kerkelijke leer omtrent seksualiteit “herdefiniëren”, en stelde ondermeer dat homoseksualiteit – dat ook wordt geuit in seksuele daden – geen zonde is en niet mag geoordeeld worden als intrinsiek slecht.”

Na de stemming was er heel wat frustratie. Wenende delegaten protesteerden of verlieten de zaal. De voorzittende bisschop Georg Bätzing had dit niet zien aankomen zei dat hij “persoonlijk teleurgesteld” was. Hij noemde dit “een crisis situatie”.

Birgit Mock, Vice-president van de lekenorganisatie Zentralkomitee deutscher Katholiken zei klagend: “Ik weet niet wat ik tegen mijn kinderen moet zeggen.”

Maar geen nood: een dag later veegde de Voorzittende Bisschop Georg Bätzing zijn voeten aan zijn eigen regels en verklaarde hij dat het afgekeurde document toch zal aangenomen worden.

Dit doet ons denken aan de Synode van de Familie in 2014:

Op 18 oktober werd in de Synode gestemd over de paragrafen van de eindtekst ‘Relatio Synodi’. De meerderheid van de paragrafen werd goedgekeurd met 2/3 meerderheid (die vereist is).

Echter voor de paragrafen 52, 53 en 55,  over Communie voor hertrouwde gescheidenen en de homoseksuelen werd geen 2/3 meerderheid behaald. Maar ze werden toch (!) opgenomen in de officiële Relatio Synodi.

Bätzing voegde eraan toe dat hij het document zal implementeren in zijn bisdom, dat hij bisschoppen kent die hetzelfde zullen doen en dat hij het zal brengen naar de wereldwijde Synode komende oktober.

Op 9 september werd dan nog een resolutie gestemd tegen de “uitsluiting van vrouwen van het sacramentele ministerie”. Deze resolutie werd met overweldigende meerderheid erdoor gestemd en aangenomen. De bisschoppen staken in de resolutie onder meer een passage die Bergoglio opriep om ‘Ordinatio Sacerdotalis‘ van 1994 (JP II) te wijzigen, welke stelt dat vrouwen geen geldige wijding kunnen ontvangen.

De resolutie stelt ook dat “in de toekomst, gender niet langer de toekenning van de ambten zou mogen bepalen” – wat uiteraard een verdraaiing van de feiten is: Christus beslist (vastgelegd in de traditie). “Het is niet de participatie van vrouwen in het ministerie dat rechtvaardiging vereist, maar de uitsluiting van vrouwen van het sacramentele ministerie,” zo staat er.

Bron: Gloria news (1) (2)