SCHISMA: Werkdocument voor de ‘synodale weg’ van de Duitse Kerk verdedigt immoraliteit

Kardinaal Marx staat op het punt dezelfde weg op te gaan als zijn landgenoot Maarten Luther, de grote “hervormer” uit de 16de eeuw, toen een deel van de Duitse Katholieke Kerk zich afscheurde van Rome, en Protestants werd. De hervormingen van Bergoglio gaan voor Kardinaal Marx en tal van andere Duitse bisschoppen niet snel genoeg, en daarom zullen ze – met de oogluikende goedkeuring van Bergoglio overigens – een eigen zogenaamde “synodale weg” bewandelen. Deze begint vanaf vandaag. Tijdens deze twee jaar durende “weg” zullen ze de Duitse Kerk geheel “hervormen”, wat zal leiden tot een nieuwe losse ‘Duitse Kerk’. Kardinaal Woelki, die eerder terughoudend is, liet al verstaan dat de Duitse Kerk tijdens en na deze synodale weg, de Anglicaanse toer op gaat, waar iedere bisschop in zijn bisdom zelf “zijn eigen magisterium” bepaalt en dus zelf mag kiezen hoe en wanneer hij de beslissingen van de nationale synode toepast, net zoals in de zeer gefragmenteerde ‘Anglicaanse Kerk’.

De werkdocumenten, die in 2019 werden samengesteld, bevatten uiterst problematische en ketterse elementen. Zo wordt in het document over seksualiteit het gebruik van contraceptie, de praktijk van zelfbevrediging en actieve homoseksualiteit goedgepraat en verdedigd. In andere documenten worden de mogelijkheid tot vrouwelijke priesterwijding en het maken van het celibaat tot een optie voorgesteld.

Betreffende contraceptie, stelt het document: “Niet elke seksuele daad moet open blijven voor procreatie: het beginsel van verantwoord ouderschap wordt uitgebreid om het element van familieplanning te omvatten doorheen de vrije keuze van een contraceptief middel dat gepast is in de respectievelijke levenssituatie. Familieplanning, zelfs door middel van artificiële contraceptie, is geen vijandige daad, maar steunt het recht van een koppel om een verantwoorde gezamenlijke beslissing te maken over het aantal kinderen, de intervallen tussen de geboortes en de concrete middelen van familieplanning.”

Uiteraard gaat deze stelling recht in tegen ‘Humanae Vitae‘ van Paus Paulus VI, waar het gebruik van artificiële contraceptie wordt veroordeeld als zijnde immoreel en dus een zware zonde. Verder zegt dat Catechismus van de Katholieke Kerk dat iedere huwelijksdaad open moet zijn voor het het verwekken van nieuw leven. De connectie tussen seksuele gemeenschap en procreatie is een door God vastgestelde connectie, die niet mag verbroken worden door de mens.

Dan, zonder expliciet de term “masturbatie” te gebruiken, stelt het werkdocument dat “de vreugdevolle ervaring van het eigen lichaam ook een een verantwoorde benadering kan betekenen van diens eigen seksualiteit.”

De Catechismus van de Katholieke Kerk stelt echter dat “geslachtelijk genot moreel ongeordend is, wanneer men het los van de doeleinden van voortplanting en vereniging, omwille van zichzelf zoekt” (nr. 2351).

Tot slot zegt het Duitse werkdocument ook dat “homoseksuele daden ook positieve betekenisvolle waarden realiseren, voor zover ze een uiting van vriendschap, betrouwbaarheid, trouw en steun in het leven zijn.” Het document stelt dat (de praktijk van) homoseksualiteit niet langer als intrinsiek slecht zou moeten beschouwd worden. Ook een “zegening” van homoseksuele koppels wordt niet uitgesloten.

De Catechismus van de Katholieke Kerk is ook hier weer zeer duidelijk: “homoseksuele daden zijn intrinsiek ongeordend, ze zijn “tegengesteld aan de natuurlijke wet” en “kunnen onder geen enkele omstandigheid worden goedgekeurd.”

De Duitse Kerk is duidelijk een apostaatskerk geworden. We kunnen hier enkel de oproep van Prof. de Mattei herhalen aan de Duitse Katholieken: betaal niet langer uw kerkbelasting, want u sponsort alzo de zonde en de ketterij.

Bron: LifeSiteNews