Eugenio Scalfari – Bergoglio’s meest favoriete Vaticaan-journalist – is overleden

Eugenio Scalfari, journalist, redacteur en de oprichter van de Italiaanse (anti-katholieke) krant La Republicca, is overleden. Scalfari – een atheïst in hart en nieren – was Bergoglio’s meest favoriete Vaticaan-journalist, aan wij hij talloze omstreden interviews heeft gegeven waarbij hij onder meer het bestaan van de Hel en de goddelijkheid van Jezus Christus heeft ontkend. Nooit is er vanuit het Vaticaan een correctie van zijn interviews gekomen, en Bergoglio gaf in het verleden zelfs meerdere malen – na het stuk van Scalfari nagelezen te hebben – zijn goedkeuring om het te publiceren. Vóór 2013 moest Scalfari van de paus en de Katholieke Kerk niets weten: hij bestreed ze zelfs.

Reeds in maart 2015 ontkende Bergoglio in een interview met Scalfari het bestaan van de Hel:

Scalfari: “Wat gebeurt er met die levenloze ziel (de ziel die ‘Gods vonk heeft uitgedoofd) ? Zal die gestraft worden? Hoe? “

Bergoglio: “Er is geen straf, maar de vernietiging (uitroeiing) van die ziel. Al de anderen zullen deelnemen aan de zegen van het leven in de tegenwoordigheid van de Vader. De vernietigde zielen zullen geen deel uitmaken van dat banket; met de dood van het lichaam is hun tocht beëindigd.

In november 2016 zei hij tegen Scalfari dat de communisten denken zoals de Christenen:

Scalfari: “Zodus u verlangt naar een samenleving waar gelijkheid domineert. Dit is, zoals u weet, het programma van het Marxistisch socialisme en dan van het communisme. Denkt u daarom aan een Marxistische vorm van samenleving?”

Bergoglio: “Het is reeds vele keren gezegd geweest, en mijn antwoord is ook altijd geweest dat, als er iemand is, het de communisten zijn die denken zoals Christenen. Christus sprak van een samenleving waar de armen, de zwakken en de gemarginaliseerden het recht hebben om te beslissen [= een leugen]. Geen volksleiders, niet Barrabas, maar de mensen, de armen, of ze nu geloven in een transcendente God of niet. Het zijn zij die moeten helpen om gelijkheid en vrijheid na te streven.

In oktober 2017 ontkende Bergoglio in een ander interview opnieuw het bestaan van de eeuwige verdoemenis:

Scalfari schreef, wat hij opmerkte als “een revolutie in dit pontificaat”:

Paus Franciscus heeft de plaatsen waar de zielen naartoe zouden moeten gaan naar de prullenmand verwezen: hel, vagevuur, hemel. Het idee dat hij heeft is dat zielen die door kwaad gedomineerd worden ophouden te bestaan, terwijl diegenen die van kwaad werden verlost in de zaligheid zullen opgenomen worden, God aanschouwend.”

Direct daarna merkte hij op:

Het universele oordeel dat in de traditie van de Kerk bestaat wordt daarom beroofd van z’n betekenis. Het blijft een eenvoudig voorwendsel dat aanleiding gegeven heeft tot prachtige schilderijen in de geschiedenis van de kunst. En niets anders.”

En inderdaad, rond diezelfde periode zinspeelde Bergoglio tijdens algemene audiënties eveneens op de redding van alles en iedereen op oordeelsdag: de bekende ketterij van het universalisme.

In een explosief artikel dat verscheen in oktober 2019 in La Republicca, schreef Eugenio Scalfari dat Bergoglio hem zou gezegd hebben dat Jezus slechts een goed mens was, en God niet is. Het Vaticaan ontkende niet dat Bergoglio deze bewering heeft gemaakt. Deze bewering, indien ze echt door Bergoglio werd uitgesproken, komt neer op de oude ketterij van het Arianisme, of ook dat van de Jehova’s getuigen: dat Jezus God niet is.

In het editoriaal, dat op 8 oktober werd gepubliceerd, staat:

Paus Franciscus heeft nooit gesproken over het Ego als het beslissende element van de mens. Ieder die, zoals ik reeds verschillende malen, het geluk heeft gehad hem te ontmoeten en met hem te spreken met het maximale culturele vertrouwen, weet dat Paus Franciscus Christus beschouwt als Jezus van Nazareth, mens, niet God geïncarneerd. Eens hij geïncarneerd werd (mens werd), houdt Jezus op God te zijn, en wordt hij mens tot aan zijn dood op het kruis. Het bewijs dat deze realiteit bevestigd, en die een Kerk creëert die compleet anders is dan andere wordt getoond door verschillende episoden die het waard zijn in herinnering te brengen.

Het eerste is dat wat gebeurde in de Hof van Gethsemane, waar Jezus naartoe ging na het Laatste Avondmaal. De Apostelen, die slechts enkele meters van hem verwijderd waren, hoorden hem bidden tot God met woorden die de loop van de tijd door Simon Petrus werden weergegeven: “Heer, zei Jezus, indien u deze bittere kelk van mij kan wegnemen, bid ik dat u het doet, maar indien u dit niet kan of niet wil, zal ik het uitdrinken tot de laatste druppel.” Hij werd gearresteerd zodra hij de tuin verliet, door de wachten van Pilatus.

Een andere episode die ook goed bekend is, vond plaats wanneer Jezus al gekruisigd was, en daar herhaalde hij nog één keer, en het werd gehoord door de apostelen en de vrouwen die knielden aan de voet van het kruis: “Heer, u hebt mij verlaten.” Toen ik de mogelijkheid had om deze zinsneden te bespreken met Paus Franciscus, zei hij tegen mij: “Zij zijn het bewezen bewijs dat Jezus van Nazareth, eens hij mens werd, gewoon een mens was van uitzonderlijke deugd, hij was niet echt een God.

De Italiaanse versie van deze laatste zin luidt letterlijk:

“Sono la prova provata che Gesù di Nazareth una volta diventato uomo, sia pure un uomo di eccezionali virtù, non era affatto un Dio.”

Het Vaticaan ontkende ook dit keer niet dat Bergoglio verkeerd geciteerd werd:

“Zoals reeds aangegeven bij andere gelegenheden, kunnen de woorden die Dr. Eugenio Scalfari in aanhalingstekens toekent aan de Heilige Vader, tijdens gesprekken met hem, niet beschouwd worden als een getrouwe weergave van wat werkelijk gezegd werd, maar ze vertegenwoordigen een persoonlijke en vrije interpretatie van wat hij hoorde, zoals volledig evident schijnt in wat vandaag werd geschreven met betrekking tot de goddelijkheid van Jezus Christus.” – Matteo Bruni, directeur van het persagentschap van de H. Stoel.

Het Vaticaans persagentschap deed aan “damage control”, maar ontkende niet dat Bergoglio die uitspraken zou gedaan hebben en zegt ook niet dat Bergoglio zelf ontkend heeft dat hij dat gezegd heeft. Het Vaticaans persagentschap KON NOOIT zeggen: “Paus Franciscus ontkent in alle toonaarden dat hij dit gezegd heeft.”

In januari 2020 vond dan het laatste interview plaats. Scalfari schreef toen:

“Een paar dagen geleden belde ik paus Franciscus om een ontmoeting te regelen waarvan ik de inhoud vervolgens aan de lezers zou melden. Onze lezers weten dat ik al geruime tijd een zeer hechte relatie heb met Zijne Heiligheid.”

Het interview kwam kort na de hele hetze rond het boek van Kardinaal Sarah en Paus Benedictus XVI ter verdediging van het celibaat, op het moment dat Bergoglio n.a.v. de Amazonesynode het priesterschap wilde openstellen voor gehuwde mannen.

Bergoglio zei toen tegen Scalfari:

“In een organisatie met honderden miljoenen mensen over de hele wereld is er altijd iemand die ertegen is.”

en:

“Ik word alleen gedreven door het verlangen dat onze kerk overleeft door onze collectieve geest aan te passen aan de moderne burgerlijke samenleving.”

Scalfari werd 98.

Bron: Gloria News