Geruchten dat Bergoglio een nieuwe encycliek over geboortecontrole zou uitvaardigen, ‘Gaudium Vitae’ – ter vervanging van ‘Humanae Vitae’

Het door het Vaticaan gecontroleerde blad La Civilta Cattolica heeft een artikel gepubliceerd waarin staat dat Bergoglio wel eens een nieuwe encycliek zou kunnen uitvaardigen over geboortecontrole, ter vervanging van de bekende en decennialang betwiste encycliek Humanae Vitae. De nieuwe encycliek zou ‘Gaudium Vitae’ heten en uiteraard anticonceptie goedpraten – een zeer duidelijke breuk met de 2000-jaar oude Leer van de Kerk.

Op 2 juli heeft pater Jorge José Ferrer, S.J. publiceerde een artikel in het de door de jezuïeten geleide blad La Civilta Cattolica met de titel “Herlezen van de theologische ethiek van het leven”. La Civilta Cattolica is opmerkelijk omdat de inhoud ervan wordt beoordeeld door het Vaticaanse Staatssecretariaat voordat het wordt gepubliceerd. Het artikel vatte het nieuwe boek van de Pauselijke Academie voor het Leven (PAV) samen, waarin zowel anticonceptie als kunstmatige inseminatie worden voorgesteld als moreel aanvaardbaar, en dat werd gepubliceerd door de uitgeverij Libreria Editrice Vaticana van het Vaticaan. Ferrer schreef dat het boek “een interessante poging omvat om een pad voor te stellen dat de vernieuwing van de bio-ethiek bevordert op basis van de rol van onderscheidingsvermogen en het gevormde geweten van de morele agent.” Dit is “in samenhang met de leer van paus Franciscus”, schreef Ferrer.

Het artikel van Ferrer, dat het boek en de betekenis ervan samenvat, sluit af door te stellen:

“Het is legitiem om te vragen of paus Franciscus ons een nieuwe encycliek of apostolische exhortatie over bio-ethiek zal geven die ‘Gaudium Vitae‘ zou kunnen worden genoemd.”

Pater Ferrer’s suggestie voor een nieuwe encycliek is van niet geringe betekenis, aangezien hij niet alleen hoogleraar moraaltheologie is aan de Pauselijke Katholieke Universiteit van Puerto Rico, maar ook lid is van de Internationale Theologische Commissie, die de Dicasterie (Congregatie) voor de Geloofsleer adviseert.

Paglia zei over het boek ‘Theologische Ethiek van het Leven’ dat het “een ruimte voor dialoog opent, dat onderzoek mogelijk maakt en het aanmoedigt.” Die “ruimte voor dialoog” zou dus wel eens kunnen komen in de vorm van een nieuwe zogezegde ‘encycliek’. Uiteraard is er enkel dialoog tussen de dissidenten. Diegenen die zich willen blijven vasthouden aan de aloude Leer van de Kerk, zullen worden bestempeld als ‘stijfkoppen’ en gesanctioneerd worden.

Bron: LifeSiteNews