H. Mis weer verboden in grote delen van Europa – De Grote Waarschuwing wellicht nakend

In België besloot de regering om de heilige Missen opnieuw te verbieden vanaf 2/11, zeker t.e.m. 13 december (en wellicht daarna ook nog). In de kerken mogen verder maximaal 4 mensen tegelijk aanwezig zijn. Waarschijnlijk zal dit leiden tot kerksluitingen her en der. In heel wat andere landen in Europa is er opnieuw ‘lockdown’ afgekondigd, en zijn de heilige Missen opnieuw verboden. Uiteraard was er in België geen enkel verzet van de kant van de Belgische bisschoppen, die enkel spreken van ‘droefheid’ en ‘solidariteit.’ Maar uiteraard zijn deze ontwikkelingen te kaderen in de profetieën over de Grote Waarschuwing, waar één van de voorwaarden voor die grote gebeurtenis zou zijn dat men in heel Europa (en ook elders in de wereld) maar met moeite een H. Mis zou kunnen bijwonen. 

Voorwaarden en vervulde profetieën

In Garabandal werden volgende zaken voorzegd m.b.t. tot de gebeurtenis van de Waarschuwing. De Waarschuwing zou pas komen als:

 1. De vierde paus na Johannes XXIII was gekomen. Paus Benedictus XVI is de vierde paus. Deze voorwaarde is vervuld.
 2. Het communisme zou heersen in het Vaticaan. Sinds monseigneur Jorge Bergoglio, een rasechte bevrijdingstheoloog en sympathisant van het communisme aan de macht kwam in het Vaticaan in 2013, is deze profetische voorwaarde vervuld.
 3. De Paus zou ondergedoken leven, en zich niet meer in het openbaar [d.i. ‘als dé Paus] zou vertonen. Paus “emeritus” Benedictus leeft sinds 2013 ondergedoken in het klooster ‘Mater Ecclesiae’, maar hij blijft de pauselijke gewaden dragen, en aangesproken worden met de exclusieve titel ‘Zijne Heiligheid’. Hij heeft eveneens toegegeven geen afstand te hebben gedaan van de ‘munus’ (het pauselijk ambt zelf – of het paus-zijn), maar wel van het ‘ministerium’ (de actieve uitoefening ervan).

  Tijdens zijn laatste audiëntie op 27 februari zei hij letterlijk voor iedereen hoorbaar: “Mijn beslissing om de actieve versie van het ambt te verlaten betekent niet dat het wordt teruggetrokken (het paus zijn).” Hij zei dat hij bij zijn verkiezing besefte dat het pausschap “eeuwig” is en dat dit zo blijft, ook nadat hij de actieve uitoefening van het ambt heeft verlaten.

  Deze profetische voorwaarde is vervuld.

 4. Er een belangrijke synode zou hebben plaatsgevonden. In oktober 2019 vond de Amazonesynode plaats, waarbij in het Vaticaan openlijk afgodische Pachama-beelden werden vereerd, en waarbij het werkdocument ronduit ketters was. Dit is nog nooit eerder gezien in de geschiedenis van de Kerk. Ook de ‘Jeugdsynode’ van 2018, waarbij Bergoglio opriep om de Kerk te veranderen om de jongeren tevreden te stellen (in de exhortatie roept Bergoglio op tot het aan de kant schuiven van moralistische regels en het stoppen met benadrukken van de Leer), was geen onbelangrijke synode. Deze profetische voorwaarde is vervuld. 
 5. De H. Mis zeldzaam zou zijn; of anders: het zou moeilijk zijn om nog een publieke H. Mis bij te wonen. Deze voorwaarde ging in vervulling in maart 2020, maar was deze zomer even opgeheven. Deze profetische voorwaarde is nu opnieuw zo goed als vervuld (althans in België en een aantal andere landen). Wellicht zullen andere landen, zoals Nederland, nog volgen.

En in alle bekende profetieën over deze gebeurtenis, staat dat de Waarschuwing zou komen:

 1. Voordat WOIII uitbreekt.
 2. Voordat de Antichrist openlijk verschijnt.

Wij doen geen voorspellingen over op welke dag of welk tijdstip de Waarschuwing zal plaatsvinden, want dat kan ook niet – niemand kent dag noch uur. Maar het is duidelijk: de tijd is nabij. Bereid u voor. 


Lees hier meer over de Grote Waarschuwing.