Exhortatie van de Jeugdsynode: ‘Christus Vivit’ – “Concrete verandering in de Kerk nodig” om de jeugd tevreden te stellen

Bergoglio ondertekent de Spaanse versie van zijn exhortatie op het altaar, vóór het beeld van O.L.Vrouw van Loreto. Foto: Vaticannews.va

Reeds tijdens zijn bezoek in Loreto op 25 maart, ondertekende Bergoglio een eerste versie van zijn nieuwe exhortatie Christus vivit, welke hij neerpende naar aanleiding van de afgelopen Jeugdsynode. Daarin schrijft hij dat de Kerk op “concrete wijze moet veranderen” en roept op tot een Kerk die “bekrompen vooroordelen aan de kant schuift en zorgvuldig naar de jongeren luistert”, of anders het risico loopt een “museum” te worden. In de exhortatie doet Bergoglio oproepen voor een nieuwe “frisse liturgie”, het aan de kant schuiven van moralistische regels en het stoppen met benadrukken van de Leer.

In wat door velen zal gezien worden als een schot naar diegenen in de Kerk die haar rijke tradities in ere houden, zegt hij: “Laat ons de Heer vragen om de Kerk te bevrijden van diegenen die haar zouden willen doen verouderen, haar inbedden in het verleden, haar terughouden of haar doen halt houden.” Een Kerk die Jezus Christus weerspiegelt, betekent volgens hem “nederig erkennen dat sommige dingen concreet moeten veranderd worden, en als dat moet gebeuren, moet ze het visioen, maar ook de kritiek van de jonge mensen appreciëren.”

In zijn 67-pagina lange document, stelt Bergoglio een “open Kerk” voor, die de persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus op de eerste plaats stelt, en gelijk welk onderricht over de Leer op de tweede plaats. Hij benadrukt dat alle jongerenapostolaten zouden moeten open staan voor alle wereldbeelden.

Bergoglio stelde het document hoofdzakelijk samen aan de hand van het finale document van de Jeugdsynode, die eind oktober vorig jaar werd afgerond. Hij maakt het herhaaldelijk duidelijk dat hij een “Kerk open voor vernieuwing” wil hebben. “De liefde van de Heer”, heeft volgens hem te maken met “het bieden van nieuwe veranderingen”, eerder dan “veroordelen.”

“Een Kerk die altijd maar op de verdediging staat, verliest haar nederigheid, en stopt met luisteren naar anderen wat geen ruimte laat voor vragen, verliest haar jeugd en verandert in een museum.” Bergoglio wil een “populair” jongerenapostolaat zien, dat minder georiënteerd is op de doctrine, en meer gefocust op een inclusieve benadering, waarbij ook de jeugd wordt uitgenodigd van andere religies, en zelfs atheïsten.

LifeSite merkt op dat vele van de argumenten die in dit document worden gevonden, overeenstemmen met de dissidente ideeën van wijlen Kardinaal Martini, die in 2012 stierf, maar die nog steeds gekoesterd wordt door Bergoglio. Kort na zijn verkiezing, prees Bergoglio Martini publiekelijk en noemde hem “profetisch,” een “vader voor de hele kerk,” en een man van onderscheidingsvermogen en vrede.” Kardinaal Kasper zei in 2015: “Wat Franciscus nu tracht door te voeren komt tot op een hoog niveau overeen met de gedachten die we toen [tijdens de bijeenkomsten in Sankt Gallen] hadden.”

Kort samengevat, de exhortatie…

  • roept op tot verandering (nr. 35),
  • roept op tot een luisterende Kerk (nr. 41),
  • ijvert voor de rechten van vrouwen (nr. 42),
  • zegt dat de Kerk de bekrompen vooroordelen aan de kant moet schuiven (nr. 65),
  • zegt dat Jezus onvoorwaardelijk vergeeft: “We zijn gered door Jezus,” en: “We kunnen een aantal dingen tegen hem verkeerd doen, maar Hij houdt van ons en Hij redt ons.” (nr. 120),
  • zegt dat de leer niet moet benadrukt worden: “Jonge mensen moeten benaderd worden met de grammatica van liefde, niet door tot hen te prediken.” (nr. 212)
  • ijvert voor een “frisse, authentieke en vreugdevolle liturgie” (nr. 224),
  • is tegen “moralistische regels” (nr. 233)
  • wil “inclusieve” jeugdgroepen waar andere religies en atheïsten welkom zijn, “niemand hoeft de hele leer van de Kerk te aanvaarden” (nr. 234 – 235)

Hier kunt u de hele tekst lezen in het Engels.

Bron: LifeSiteNews