Ketterse synode

Exhortatie van de Jeugdsynode: ‘Christus Vivit’ – “Concrete verandering in de Kerk nodig” om de jeugd tevreden te stellen

Bergoglio ondertekent de Spaanse versie van zijn exhortatie op het altaar, vóór het beeld van O.L.Vrouw van Loreto. Foto: Vaticannews.va

Reeds tijdens zijn bezoek in Loreto op 25 maart, ondertekende Bergoglio een eerste versie van zijn nieuwe exhortatie Christus vivit, welke hij neerpende naar aanleiding van de afgelopen Jeugdsynode. Daarin schrijft hij dat de Kerk op “concrete wijze moet veranderen” en roept op tot een Kerk die “bekrompen vooroordelen aan de kant schuift en zorgvuldig naar de jongeren luistert”, of anders het risico loopt een “museum” te worden. In de exhortatie doet Bergoglio oproepen voor een nieuwe “frisse liturgie”, het aan de kant schuiven van moralistische regels en het stoppen met benadrukken van de Leer.

In wat door velen zal gezien worden als een schot naar diegenen in de Kerk die haar rijke tradities in ere houden, zegt hij: “Laat ons de Heer vragen om de Kerk te bevrijden van diegenen die haar zouden willen doen verouderen, haar inbedden in het verleden, haar terughouden of haar doen halt houden.” Een Kerk die Jezus Christus weerspiegelt, betekent volgens hem “nederig erkennen dat sommige dingen concreet moeten veranderd worden, en als dat moet gebeuren, moet ze het visioen, maar ook de kritiek van de jonge mensen appreciëren.”

In zijn 67-pagina lange document, stelt Bergoglio een “open Kerk” voor, die de persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus op de eerste plaats stelt, en gelijk welk onderricht over de Leer op de tweede plaats. Hij benadrukt dat alle jongerenapostolaten zouden moeten open staan voor alle wereldbeelden.

Bergoglio stelde het document hoofdzakelijk samen aan de hand van het finale document van de Jeugdsynode, die eind oktober vorig jaar werd afgerond. Hij maakt het herhaaldelijk duidelijk dat hij een “Kerk open voor vernieuwing” wil hebben. “De liefde van de Heer”, heeft volgens hem te maken met “het bieden van nieuwe veranderingen”, eerder dan “veroordelen.”

“Een Kerk die altijd maar op de verdediging staat, verliest haar nederigheid, en stopt met luisteren naar anderen wat geen ruimte laat voor vragen, verliest haar jeugd en verandert in een museum.” Bergoglio wil een “populair” jongerenapostolaat zien, dat minder georiënteerd is op de doctrine, en meer gefocust op een inclusieve benadering, waarbij ook de jeugd wordt uitgenodigd van andere religies, en zelfs atheïsten.

LifeSite merkt op dat vele van de argumenten die in dit document worden gevonden, overeenstemmen met de dissidente ideeën van wijlen Kardinaal Martini, die in 2012 stierf, maar die nog steeds gekoesterd wordt door Bergoglio. Kort na zijn verkiezing, prees Bergoglio Martini publiekelijk en noemde hem “profetisch,” een “vader voor de hele kerk,” en een man van onderscheidingsvermogen en vrede.” Kardinaal Kasper zei in 2015: “Wat Franciscus nu tracht door te voeren komt tot op een hoog niveau overeen met de gedachten die we toen [tijdens de bijeenkomsten in Sankt Gallen] hadden.”

Kort samengevat, de exhortatie…

 • roept op tot verandering (nr. 35),
 • roept op tot een luisterende Kerk (nr. 41),
 • ijvert voor de rechten van vrouwen (nr. 42),
 • zegt dat de Kerk de bekrompen vooroordelen aan de kant moet schuiven (nr. 65),
 • zegt dat Jezus onvoorwaardelijk vergeeft: “We zijn gered door Jezus,” en: “We kunnen een aantal dingen tegen hem verkeerd doen, maar Hij houdt van ons en Hij redt ons.” (nr. 120),
 • zegt dat de leer niet moet benadrukt worden: “Jonge mensen moeten benaderd worden met de grammatica van liefde, niet door tot hen te prediken.” (nr. 212)
 • ijvert voor een “frisse, authentieke en vreugdevolle liturgie” (nr. 224),
 • is tegen “moralistische regels” (nr. 233)
 • wil “inclusieve” jeugdgroepen waar andere religies en atheïsten welkom zijn, “niemand hoeft de hele leer van de Kerk te aanvaarden” (nr. 234 – 235)

Hier kunt u de hele tekst lezen in het Engels.

Bron: LifeSiteNews

Categorieën:Ketterse synode

26 antwoorden »

 1. De frisse liturgie zal zeker naar de smaak zijn van de jongeren geen saaie preken meer maar muziek naar hun stijl. en Jezus offer zal worden geminimaliseerd want we moeten modern blijven, en of dat nu meer jongeren naar de kerk gaat lokken dat betwijfel ik ten zeerste veel jongeren zijn op zoek naar authenticiteit en dat vindt je nog weinig in de kerk.

  • Men moet eens naar het jeugdfestival in Medjugorje gaan. Dan zijn ze uit gekletst.

   • Idem dito —) 8-9-10 juni 2019 —) bedevaart Paris – Chartres !

    1 van de meest fantastische bedevaarten onder de vlag van OLVrouw ! Een aanrader ! Gewoon meedoen.

   • Andre, helemaal mee eens. Dan kan de paus en zijn trawanten gelijk zien want de jongeren willen.

 2. Nou wil het feit dat ik jongeren ken. En deze wil juist het oude terug, het sacrale en het mystieke. Bewieroken e.d. op zondag, e.d. Maar ook de aanbidding, rozenkrans, processie. Dus gewoon zoals de traditie voorschrijft.

 3. Paus Franciscus zegt, dat het geloof op concrete wijze moet veranderen, een geloof dat bekrompen vooroordelen aan de kant schuift en naar jongeren luistert. Om van het geloof geen museum te maken moet er een frisse liturgie komen, de gelovigen mogen geen moralistische regels meer hebben en de gelovigen mogen het geloof niet meer verkondigen. Paus Franciscus vraagt de Heer de R.K. te bevrijden van de traditionele gelovigen en alle gelovigen die geloof niet willen veranderen. Paus Franciscus wil dat de gelovigen openstaan voor alle wereldbeelden, zoals echtscheiding, abortus, moord doodslag vrouwenhandel, drugsgebruik aanranding en verkrachting, kortom alles wat God verboden heeft. Maar niemand mag hiervoor veroordeeld worden, maar moet benaderd worden met barmatigheid. Hij nodige de jeugd van andere religies en atheïsten uit om hem te volgen. Paus Franciscus vergeet dat gelovigen van andere religies en zelfs atheïsten een moraal hebben en daarom hem niet zullen volgen. Het is nu wel duidelijk dat mensen die het universele katholieke geloof beleiden niet meer in de R.K. Kerk thuishoren. Ik roep daarom kardinalen, bisschoppen en priesters op om de R.K. Kerkorganisatie te verlaten en het ware universele katholieke geloof buiten de R.K. Kerk te verkondigen. Ik wil de gelovigen oproepen om te bidden voor die kardinalen, bischoppen en priesters die om hun geloof de R.K. Kerkorganisatie verlaten.

  • Beste Jozef. Zeker de RKK niet verlaten. Niet vergeten dat onze échte paus heel andere taal spreekt…

  • Bestaat er een middel om deze ‘paus’ af te zetten ? Wie heeft er ideeën ?

 4. Dit staat helemaal haaks op hetgeen Kardinaal Robert Sarah zegt in zijn nieuwe boek. (Gisteren artikel op Katholiek Forum).

  De kerk moet niet luisteren. De Kerk moet de eeuwige onveranderlijke leer van Christus verkondigen. DAT is de opdracht van de Kerk. En niks anders. Punt.

 5. Correct rozenkrans, ons mooie katholieke geloof heeft als basis de Bijbel, de Tien Geboden en de zeven Sacramenten.

 6. Hieruit blijkt maar weer dat Bergoglio een op en top Modernist is. Reeds tijdens zijn seminarietijd moet dat aan den dag zijn getreden. Jammer dat de leiding van de seminaries niet alerter zijn geweest. Het lakse beleid op de seminaries is sinds de Tweede Wereldoorlog een welhaast universeel probleem geweest.

  • Klopt ! Ik zie geen reden meef om die clown van een Bergoglio als paus te zien. Arme RKK !

  • Modernist, vrijmetselaar, schismaticus, leugenaar en in staat van doodzonde. Vele malen automatisch geecommuniceerd en dus niet eens katholiek meer. Heilige RKK is overgenomen door de vrijmetselarij en bijna niemand heeft het door. Sterker men staat te juichen. Perfecte coup. Christus is kaf van het koren aan het scheiden in de Kerk.

 7. DickG 2-4-16.20u : zo merk ik het ook. Dat is wat jongeren aanspreekt : de hang naar het hogere, de mystiek, de eerbied. Juist deze dingen brengen mensen op een hoger plan en niet de kerk die Bergoglio voorstaat, dat is alleen een aanloop naar de NWO. En inderdaad Rozenkrans, dat was een goede link gisteren bij de reacties op het forum die verwees naar kardinaal Sarah. Hij ziet het scherp, nu de rest van de priesters nog.

 8. Normaal blijft een paus tot aan zijn dood, dus hem afzetten zal nogal moeilijk zijn, of hij moet zo afwijken van het katholiek geloof dat het ook voor het Vaticaan genoeg is geweest, maar nogmaals we leven niet meer in de middeleeuwen/

  • We zitten er dus mee… in feite zit er niets anders op dan ons fel te blijven verzetten !

  • @ Willy,
   Heel juist Willy dat pauzen blijven tot ze sterven of vermoord worden,
   dit laatste hebben schijnbaar niet willen of durven doen met paus Benedictus XVI.
   Franciscus aanbid niet Heer Jezus, maar de engel van het licht.
   hij doet er alles aan om onze O.L.H en zijn wetten in diskrediet te brengen.
   Hij de HEER zegt dat wereldse mensheid niet gevoegd is om zijn wetten aan te passen.———–
   kijk maar eens naar de Joodse hoe mooi dat die is en toch mooi overeind blijft, het is juist door de vernieuwing dat kapot gaat.
   Ge ziet nu als dat kinderen geen eerbied meer geleerd worden, als er toch nog eentje die echt geloofd word hij op de vingers getikt.
   En word er zelfs het c.l.b bijgehaald, omdat hij blijft geloven in Heer Jezus.
   Is dat niet mooi, het kind werd door de school weggepest.
   Laat ons onze kinderen zolang als kan thuis opvoeden, hier is een leerplicht en wat ge zelf kunt leren aan uw kinderen is meer plus.

   En nog als laatste; als Franciscus de kans krijg om ons en O. L. Heer volledig te verraden, dan zitten wij terug met een kaarsenpanneke en een houtvuurtje.
   Laat ons maar veelvuldig de Rozenkrans bidden beste Willy en hopen dat hij op tijd ingrijpt met de heer van het licht, door tijdig de sterker er uit te trekken. (De drie bewuste dagen van duisternis.)

   • Hallucinant zeg, dat verhaal van dat kindje dat gelovig is ! Om de CLB op zo’n moment in te schakelen moet je al heel ver gaan !

  • @willie,
   Franciscus z’n eigen heidense profeet & geneesheer, schijnt te hebben voorzegd dat : hij zal moeten LIJDEN_!? — als ’t uitkomt, plus zeer ernstig, dan moet er na #40 dagen, terstond een *waarnemer* benoemd — immers, Benedictus leeft dan misschien nog, dus kan er dan nog`niet een definitieve benoeming plaatsvinden …

 9. Inderdaad dit heeft de H.Maagd in Fatima aan de kinderen geopenbaard als de zonde zo groot geworden is op aarde zal de rozenkrans het laatste redmiddel zijn.

  • Ze moet intens verdriet hebben ! Haar Zoon wordt eenbtweeee keer gekruisigd, maar ik zal niet van Haar zijde wijken !

 10. STOP MET EX-KATHOLIEK BERGOGLIO ‘PAUS’ NOEMEN!

  Bergolio is vrijmetselaar en door zijn uitspraken en handelingen al talloze keren automatisch geexcommuniceerd. Hem paus noemen betekent hem serieus nemen ALLES WAT BERGOGLIO SCHRIJFT, DOET EN BESLIST HEEFT DUS NUL EN GENERLEI WAARDE!!!!
  Prachtig stil verzet!

  • Ja Fatima, dat moeten we zeker doen ! Maar hoe krijgen we dat aan onze gelovige achterban uitgelegd ? Het lijkt wel vechten tegen de bierkaai, maar goed. We mogen niet wijken !