Kardinaal Pell in hoger beroep vrijgesproken

Kardinaal Pell heeft zijn beroep aan het Australisch Hooggerechtshof gewonnen. Zijn veroordeling vanwege vermeende daden van seksueel misbruik werd unaniem nietig verklaard op 7 april. Hij is intussen op vrije voeten, op een beveiligde locatie. Hij was 404 dagen in de gevangenis nadat hij valselijk veroordeeld werd door het Gerechtshof van Melbourne.

Schijnheilig proces

Kardinaal George Pell werd op 12 maart 2019 veroordeeld tot 6 jaar cel, en stond sindsdien voor de rest van zijn leven geregistreerd als seksueel misbruiker. Het gerecht in Australië verbood de media te berichten over de rechtszaak, omdat er hoop was dat er nog een andere rechtszaak zou gehouden worden tegen de kardinaal. Maar die rechtszaak viel in het water. Een andere, eerdere rechtszaak eindigde als een nietig geding. Sommige kranten berichtten dat de juryleden 10-2 stemden voor de vrijspraak. Toch was uiteindelijk één schuldig verdict van de drie voldoende om een 77-jarige kardinaal naar de gevangenis te sturen. Het verdikt kwam er zonder enig fysiek bewijs, noch getuigenis. Het kwam er ten gevolge van één klacht, gebaseerd op beschuldigingen van tientallen jaren geleden. De verdediging had ruim 20 mensen die in Pells naam getuigden over zijn karakter en de logistieke onmogelijkheid om te doen waarvan hij beschuldigd wordt. Pell was namelijk nooit alleen in de sacristie na de Mis, en hij was niet in de positie om iemand te misbruiken op zo’n publieke plaats, die zo gelegen is dat hij fysiek zou tegengehouden zijn van te doen waarvan hij beschuldigd werd (namelijk orale ‘verkrachting’). Pell noemde de beschuldigingen ‘walgelijk’. Pells advocaat, Richter, zei dat Pell ook zijn gewaden niet kon ‘uiteen scheiden’ om zijn lid te ontbloten, zoals de aanklager beweert, omdat een kazuifel uit één stuk bestaat en tot op de grond hangt.

Eén van de twee jongens waarvan Pell beschuldigd werd die te hebben misbruikt, stierf van een overdosis drugs in 2014, voordat de rechtszaak begon. Hij heeft nooit Pell beschuldigd, noch bewijs geleverd tegen hem. De moeder van de overledene gaf toe dat hij ontkende dat hij misbruikt werd op tenminste twee gelegenheden. Volgens CNN: “De moeder van de jongen vertelde dat ze haar zoon uitdrukkelijk vroeg of hij ooit “lastig gevallen of betast is geweest in het koor,” volgens een transcript van Pells rechtszaak. De jongen, toen een tiener, zei nee.”

De rechter Kidd hield de rechtszaak maandenlang geheim, en dreigde journalisten die erover zouden berichten met opsluiting. Toen het moment aanbrak om de strafmaat uit te spreken, eiste hij dat deze live op tv zou worden uitgezonden, en hij noemde dit “transparante en open gerechtigheid.” Kidd veroordeelde de Kardinaal tot zes jaar cel voor een misdaad die nooit kon bewezen worden, en waartoe men niet in staat was uit te leggen hoe hij die kon gepleegd hebben. In plaats daarvan noemde Kidd Pell “adembenemend arrogant” en noemde zijn misdaden “brutaal en heftig.”

Pell had vele vijanden

Na jarenlange pogingen heeft Australië hun een lang gehate figuur veroordeeld die zich tegen de hedonistische impulsen van het land verzette, als een verdediger van de Katholieke orthodoxie. Het is bijzonder opmerkelijk te noemen dat in publieke discussies over deze zaak, homoseksuele activisten onder diegenen zijn die het meest verheugd zijn over Pells veroordeling. Dat is geen toeval. Pell stond erom bekend niet toe te geven aan hun eisen. Hij deed niet alsof homoseksualiteit goed was voor de samenleving. Hij minimaliseerde de risico’s niet, die verbonden zijn aan deze levensstijl. En zo is het geen verrassing dat hij door hen gehaat werd. En zo wordt hij ook door de media door het slijk gehaald.

Een andere plaats waar hij in de weg stond, was als hoofd van de de Vaticaanse Bankhervorming. Hij was voor bepaalde figuren in de hoogste regionen van het Vaticaan een overlast, omdat ze bezig waren ‘talenten’ te begraven op plaatsen waar die niet hoorden. Er werd zoveel verborgen geld ontdekt door Pell, dat de laatste boekhouding bijna een miljard euro betrof. Was het toeval dat na het opgraven van deze verborgen gelden, Pell ineens hernieuwde interesse zag in tientallen jaren oude aanklachten? De vroegere Vaticaanse boekhouder Libero Milone – die zelf het slachtoffer was van een schijnbare ‘zuivering’, ten gevolge van Vaticaanse belangen – merkte de verdachte timing op van Pells hernieuwde aanklachten. Kardinaal Pell had in 2015 de boekhoudingsfirma PricewaterhouseCoopers (PwC) aangeduid om een diepgaande boekhouding te verrichten van de Vaticaanse financiën. Plots werd de autoriteit die aan het PcW gegeven was, door andere Vaticaanse beambten opgeschort in april 2016. Milone gaf aan dat het geen toeval was dat toen zijn pogingen tot grote financiële hervorming in het Vaticaan golven begonnen te veroorzaken, hij zich ineens verwikkeld zag in hernieuwde aanklachten van seksueel misbruik.

Pell was door Bergoglio aangeduid als één van de kardinalen van de C9 voor de hervorming van de curie, maar hij was in geen geval iemand uit Bergoglio’s kringen. Getuige daarvan zijn protest tijdens de synode van 2015, over de ongure gang van zaken. Pell ondertekende de klachtbrief én uitte los daarvan nog eens klachten, maar ze werden door Bergoglio straal genegeerd. Reeds in juli 2016 kortwiekte Bergoglio eigenhandig – door middel van een Motu Proprio – het zeggenschap van Pell over de Vaticaanse financiën, wellicht omdat het te heet werd onder Bergoglio’s voeten. En in december 2016 schaarde Pell zich achter de dubia van de vier kardinalen Burke en Brandmüller, en nu wijlen kardinalen Meisner en Cafarra. Pell was ook voorstander van het celebreren van de H. Mis ‘ad orientem‘ (met de rug naar het volk).

Toen Pells autoriteit beknot werd bij de Vaticaanse financiën en hij bovendien naar Australië werd geroepen om te getuigen in verschillende rechtszaken, zei Kardinaal Angelo Becciu – een van Bergoglio’s meest “trouwe bondgenoten” dat er nu “een grote samenwerking is in het proces, omdat de punten (van dispuut met Pells autoriteit) opgehelderd werden.” Met andere woorden: ongure rekeningen en gelden werden snel weer onder de mat geveegd.

Pell eindelijk vrijgesproken

Na de uitspraken en de veroordeling ging Kardinaal Pell in beroep. Dat beroep werd in augustus 2019 verworpen. Hij moést naar de gevangenis. Vervolgens ging hij in hoger beroep, en de zaak kwam voor het Australisch Hooggerechtshof. Daar vonden de rechters dat de jury “een twijfel in overweging zou moeten hebben genomen tegenover de schuld van de beklaagde, met betrekking tot elk van de misdaden waarvoor hij veroordeeld werd;” en het Hooggerechtshof beval dat de “veroordelingen vernietigd zouden worden en dat de vonnissen van vrijspraak in hun plaats zouden komen.”

De rechters vonden een “significante mogelijkheid dat een onschuldig persoon werd veroordeeld, omdat het bewijsmateriaal zijn schuld niet staafde, in verhouding tot de vereiste standaard voor bewijs.”

Kardinaal Pell heeft de gevangenis al verlaten. Hij liet in een verklaring weten dat hij geen gevoelens van wrok heeft tegenover zijn beschuldiger. Hij bedankt iedereen voor de gebeden en de duizenden steunbrieven.

Verklaring van Kardinaal Pell

 

Ik heb consequent mijn onschuld gehandhaafd, terwijl ik leed door een ernstige onrechtvaardigheid.

 

Dit werd vandaag hersteld door de unanieme beslissing van het Hooggerechtshof.

Ik kijk uit naar het in detail lezen van het oordeel en de redenen van de beslissing.

Ik heb geen kwade gevoelens tegenover mijn beschuldiger, ik wil niet dat mijn vrijspraak een schep doet bovenop de pijn en de bitterheid die zovelen voelen; er is zeker pijn en bitterheid genoeg.

 

Echter, mijn proces was geen referendum over de Katholieke Kerk, noch een referendum over hoe Kerkelijke autoriteiten in Australië omgingen met de misdaad van pedofilie in de Kerk.

 

Het punt was of ik deze afschuwelijke misdaden had gepleegd, en ik had ze niet gepleegd.

 

De enige basis voor genezing op lange termijn is waarheid, en de enige basis voor gerechtigheid is waarheid, want rechtvaardigheid betekent waarheid voor allen.

Een bijzondere dank aan allen voor de gebeden en de duizenden steunbrieven.

 

Ik wil mijn bijzondere dank uiten aan mijn familie, voor hun liefde en steun en voor waar ze doorheen moesten; mijn klein team van adviseurs, diegenen die mij verdedigden en daardoor leden; en al mijn vrienden en supporters hier en in de overzeese gebieden.

Eveneens mijn diepste dankzegging en dankbaarheid voor mijn hele rechtskundige team, voor hun onwankelbare vastberadenheid om de gerechtigheid te doen zegevieren, om licht te werpen over de gefabriceerde duisternis, en om de waarheid aan het licht te brengen.

 

Tot slot ben ik op de hoogte van de huidige gezondheidscrisis. Ik bid voor al diegenen die getroffen zijn, en ons medisch personeel aan de frontlijn.

 

Kardinaal George Pell.

Bron: Gloria