Oproep van Don Minutella aan alle Katholieke priesters

Don Allessandro Minutella, de Italiaanse priester die reeds in november 2018 een dubbele excommunicatie opliep omdat hij zich niet wilde onderwerpen aan het ketterse ‘leergezag van Bergoglio’, en die bekend heeft dat de Heilige Maagd hem heeft aangemoedigd om door te gaan, heeft een boodschap voor alle priesters wereldwijd.

Don Minutella, een felle Bergoglio-criticus, besefte reeds in 2017 dat de eventuele excommunicatie die hij kon krijgen, nooit geldig kon zijn, maar dat dit de trofeeën zijn die God aan hem wenste te overhandigen. Hij begrijpt zeer goed dat indien gehoorzaamheid betekent dat men zonde doet, of zelfs gewoon een fout, men niet moet gehoorzamen, want zo’n gehoorzaamheid is geen gehoorzaamheid, maar valse gehoorzaamheid, omdat het niet het doel heeft van het vervullen van de gerechtigheid, maar de vervulling van de zelfzucht en de hoogmoed. Minutella maakte duidelijk dat onze trouw aan God moet zijn, en niet aan een man die zijn positie gebruikt om de Kerk te misleiden.

De trouw van Mintuella aan de Katholieke Kerk is gegrond in zijn ware en diepe devotie tot de H. Maagd zoals onderwezen door de H. Louis de Montfort, die hij doorheen zijn getuigenis meerdere malen vermeld heeft. Minutella zei in november vorig jaar dat het de H. Maagd zelf is die hem opdraagt om verder te gaan en zijn stem te verheffen in de verdediging van het Katholiek Geloof. De H. Maagd is zijn kracht, en het is dankzij haar dat hij de lange maanden van vervolging overeind is kunnen blijven.

Minutella maakte toen ook duidelijk dat hij reeds zijn trouw had gezworen aan de “Roomse paus” – wie dat mocht zijn, moest men zelf uitmaken – maar steevast weigerde zijn trouw aan “paus Franciscus” uit te spreken.

Hij heeft nu volgende boodschap gepubliceerd op de facebookpagina van zijn eigen apostolaat ‘Radio Domina Nostra’:

Beste Broeders,

 

Degene die contact met u opneemt en u schrijft, is mogelijk de kleinste van uw broeders en ook de minst geschikte om u een bericht van Boven te geven.

 

Er is geen tijd meer om zich terug te trekken uit de ‘valse kerk’. U krijgt een laatste, kostbare prorogatie aangeboden, die duurt tot 12 april, het Hoogfeest van de Opstanding van de Heer.

 

De mensheid is de Eindtijd ingegaan. De zonde van afgoderij begaan door Bergoglio, die toestond, dat er heidense en satanische afgodbeelden in het Vaticaan werden opgesteld, heeft officieel het begin aangekondigd van de Kastijdingen van Boven, die al vele malen zijn voorspeld, zowel in Fatima als bij andere verschijningen.

 

De Heilige Schrift spreekt vaak over de Eindtijd en over het conflict tussen goed en kwaad, met de komst van de antichrist en het koninkrijk van verderf. Laat niet toe, dat de stemmen van de leken en zelfs van de atheïsten het begrijpen, terwijl de herders doen alsof zij het niet begrijpen!

 

Ik ben hier om degenen onder jullie te smeken, en jullie zijn niet met weinigen, die mijn opeenvolging van gebeurtenissen hebben gevolgd op de één of andere manier gedurende deze jaren.

 

Ik ben door God gezonden op een belangrijke missie. Geloof mij, zelfs alleen standvastig in de beproevingen die ik tot nu toe heb doorgemaakt en gemanifesteerd: de tijd is voorbij!

 

Voor degenen onder u die twijfels koesteren over de geldigheid van de verkiezingen in 2013, die Benedictus XVI nog steeds als de Heilige Vader beschouwen, die zich bewust zijn van de afvallige en meervoudig-ketterse dwalingen van de ‘valse kerk’, vraagt ​​de Heilige Maagd u in haar laatste oproep: KOM NAAR BUITEN!

 

Kom naar buiten, mijn beste Priesters.

 

Neem een ​​video op of stel een ander openbaar gebaar om duidelijk te maken, dat u niet meer in gemeenschap bent met de valse paus, de voorloper van de antichrist, en dat u vanaf nu publiekelijk (omdat velen van jullie het al privé doen) zal celebreren in gemeenschap met Benedictus XVI.

 

Onze hemelse Moeder zegt: Ziet u niet hoeveel mensen er sterven? Ziet u niet het begin van de beloofde Wereldwijde Waarschuwing? Wat houdt u nog steeds tegen?

 

U gaat alles verliezen als u niet beslist, maar u zult uzelf ook verliezen als u blijft vasthouden aan de angst om iets te verliezen, terwijl de adem van de Apocalyps de wereld in een woestijn verandert.

 

En, ziet u de tekenen van de tijd niet? De kerken zijn gesloten, de Mis wordt in de besloten kring van huizen gevierd, de Sacramenten zijn verboden, het Sint-Pietersplein is leeg, kortom, de Katholieke Kerk is een woestijn geworden. Zoals Jezus in Lucas 21:22 zegt: “Want dat zijn dagen van wraak; en alles wat er geschreven staat, zal in vervulling gaan.”

 

Wilt u blind blijven in het licht van de tekenen van de tijd? Onthoud alstublieft het Woord van de Heer: “Ziet naar de vijgenboom en alle andere bomen; zodra gij ze ziet uitbotten, dan weet gij ook, dat de zomer nabij is. Zo ook, wanneer gij dit alles ziet, weet dan, dat het Koninkrijk Gods nabij is. (Lucas 21:29-31)

 

Geliefde Broeders,

 

Ik nodig u uit om officieel binnen te treden in de Vereniging van Mariale Priesters die in gemeenschap zijn met Paus Benedictus XVI.

 

U zult uzelf en de zielen die u zijn toevertrouwd, redden. Er is geen tijd meer. Deze crisis zal spoedig eindigen, maar het zal slechts een interval zijn.

 

Het is nodig om het kleine Katholieke Rest inniger te verenigen rond Paus Benedictus, die al langzaam op weg is naar God.

 

Dan, net op het moment dat het huidige pandemische virus in de vergetelheid dreigt te raken, zullen nog andere vreselijke kastijdingen komen.

 

U weet allemaal dat ik als gek werd beschouwd, en toch heeft alles wat ik in de afgelopen drie jaren heb geprofeteerd, tot nu toe, zich voor uw eigen ogen afgespeeld. Kom naar buiten!

Het moment is aangebroken, stel niet langer uit. Het is de laatste kans van boven. Vóór 12 april.

 

Na die datum wordt ook u gemarkeerd met het teken van het beest.

 

De Heilige Maagd wacht op u…

 

Hoe dan ook, zult u God niet kunnen vertellen, dat u niet was gewaarschuwd, zelfs niet als het instrument dat Hij heeft gebruikt, dat wil zeggen ikzelf, het minst gepaste is en het meest lastige. Maar dit is de logica van God.

 

Ik zal voor u bidden, vergeef me alstublieft en zegen me, maar geloof me vooral. Kom ten slotte naar buiten!

 

Uw broeder in Christus,

 

Don Minutella

Bron: Facebookpagina Radio Domina Nostra  – 2 april –– vertaling: KAV

Noot van de redactie: het heeft ons veel moeite gekost om dit artikel te brengen: de browser werkte opeens heel traag en liep een aantal keer compleet vast – na gebed was alles terug normaal.