Belgische bisschoppen willen de gelovigen vergiftigen met tv-Mis op de VRT

Via de VRT liet de woordvoerder van de Belgische bisschoppenconferentie, Geert de Kerpel, verstaan dat de priesters niet zomaar hun Mis mogen livestreamen, maar dat ze daarvoor een uitzondering (dispensatie) moeten vragen aan hun bisschop. De bisschoppen verwijzen de mensen liefst zo veel mogelijk naar de tv-Mis die op zondag wordt uitgezonden via de VRT (de Belgische staatsradio en -tv).

“We verwijzen mensen liefst zoveel mogelijk door naar de radio- en televisiemis die zondag om 10 uur zal uitgezonden worden op de VRT,” aldus de woordvoerder van de Belgische bisschoppen, Geert De Kerpel.

De bisschoppen willen de gelovigen vergiftigen met ketterse tv-Missen en ketterse preken.

Twee zondagen geleden werd de Mis, door de deken van Brugge Lieven Soetaert, uitgezonden vanuit de Sint-Salvatorkathedraal. Tijdens de Mis géén schuldbelijdenis, géén Missaal – enkel een zwarte map, het Sanctus was er één van Huub Oosterhuis, in de preek loochende de deken de waarheid van het Evangelie, en tijdens de Communie namen de aanwezige leken zelf de Hostie uit de pateen.

Na het evangelie volgde deze homilie, gegeven door deken Soetaert:

Willem Vermandere, zanger, beeldhouwer, all-round kunstenaar en verleden maand 80 geworden schreef over dit evangelie het volgende: “Jezus heeft Lazarus uit de dood opgewekt: DAT KAN NIET (en de deken schudde instemmend  z’n hoofd). Lazarus kwijnde weg in z’n verloren dorp op de buiten. Hij (Lazarus) zei: “Rabbi , hier ga ik dood van ellende en verveling maar als ik U zie , dan herleef ik”. Dat is , zegt Willem , de kern van de zaak . Jezus aanwezigheid is levenwekkend en het verhaal wordt zeer interessant en mooi als je het kan losmaken van de TIRANNIEKE LETTERLIJKHEID.”

Vrienden, de kans is klein, vermoed ik, dat wij blijven vastzitten aan de letterlijkheid van dit verhaal. En zanger Willem zal ook wel niet deze dagen van ellende voor ogen hebben gehad. Zo sterk zien we uit naar bevrijding en verlossing, zo nodig verlangen we naar Jezus aanwezigheid als levenwekkend. Graag willen we vandaag met velen zeggen:  “Als ik U zie, dan herleef ik.”  Niet alleen tot de Heer, maar tot ieder die met ons door het leven gaat. In deze dagen voelen we ons net als kleine Lazarussen, beperkt door noodzakelijke maatregelen van veiligheid. Ieder op zijn of haar eigen stekje of waar dan ook. Kleine lazarussen. Het zijn ook allen die geen huis of thuis hebben, nergens bij niemand. Moge onze aan dacht voor al dezen, onze eigen broers en zussen scherper zijn dan ooit tevoren. En toch horen we vandaag geen onderscheid tussen gelovig of ongelovig, tussen christen of moslim. Onthoud dat. De oproep tot solidariteit is niet gedoofd. Jezus vraagt dat we deelnemen aan zijn werk van bevrijding en verlossing. In deze vasten richt broederlijk delen zich daarom tot ons!” […]