Petitie om de Belgische bisschoppen te vragen opnieuw publieke H. Missen toe te laten

Restkerk is niet zo snel om petities te gaan promoten, maar voor deze gelegenheid willen wij een uitzondering maken. Omdat zowel Mgr. Schneider, Mgr. Viganò en Kardinaal Burke hebben gezegd dat de bisschoppen eigenlijk het recht niet hebben om de gelovigen de HH. Sacramenten te ontzeggen, en dat men perfect een H. Mis kan celebreren met een beperkt aantal personen, waarbij de veiligheidsregels in acht worden genomen (want mensen worden ook in supermarkten enz. toegelaten), heeft iemand een petitie opgestart om van de Belgische bisschoppen te eisen dat de publieke H. Mis opnieuw wordt toegelaten.

Wie dat wenst, kan de petitie HIER ondertekenen.

Het is uiteraard maar de vraag of de overheid dit zomaar zou toelaten. Normaal is er scheiding van Kerk en Staat:

Scheiding van Kerk en Staat betekent in de praktijk dat de Staat en de Kerk (of andere religieuze instituten) ieder hun eigen zaken regelen en zich niet met elkaar bemoeien of elkaar de regels voorschrijven.

Maar het probleem is in feite dat België geen strikte scheiding van Kerk en Staat kent, doordat de Staat instaat voor het onderhoud van de Kerkgebouwen en het betalen van de lonen van de geestelijkheid.

De Belgische Grondwet kent evenals de Nederlandse Grondwet geen artikel dat expliciet tot scheiding van kerk en staat dwingt. Maar de scheiding kan wel worden geconcludeerd door de artikelen 20, 21, 22 en 181 van de Belgische grondwet in samenhang te beschouwen. Men noemt dit stelsel ook wel een stelsel van “relatieve scheiding” of “onderlinge onafhankelijkheid”, omwille van het feit dat de Belgische overheid ondanks de principiële scheiding van kerk en staat toch instaat voor het onderhoud en de oprichting van bidhuizen en het betalen van een wedde voor bedienaren van de (erkende) erediensten (art. 181 §1).

Vandaar dat Mgr. Viganó dan ook zei dat vele bisschoppen “vazallen” van de staat zijn geworden.

Hoe dan ook kan de petitie ook een statement worden richting de bisschoppen. Laten we ook bidden voor hun bekering!