Bergoglio noemt zichzelf in het Pauselijk Jaarboek gewoon ‘Jorge Mario Bergoglio’, zonder titel

Links: het jaarboek van 2019, rechts het jaarboek van 2020. Foto: Marco Tosatti.

Bergoglio heeft in het Pauselijk Jaarboek van 2020 kleur bekend en de pauselijke titels weggelaten bij de vermelding van zijn naam. De titels staan nu als een soort voetnoot onderaan, met vermelding: “Historische titels”, alsof die nu ouderwets zijn geworden, en hebben afgedaan. Maar met deze zet, geeft Bergoglio (die eindverantwoordelijke is voor de publicatie van het Jaarboek) eigenlijk gewoon zelf toe dat hij minachting toont voor deze titels, en dat hij eigenlijk de Vicaris van Christus niet is.

In voorgaande jaarboeken stond steeds de titel “Vicaris van Christus”, en vervolgens een reeks andere titels en daaronder “Jorge Mario Bergoglio” (in plaats van: Paus Franciscus).

Nu werden die titels naar een voetnoot verplaatst (duidelijk te zien door het lijntje dat getrokken is onder de biografie van Bergoglio) en staat er enkel “Jorge Mario Bergoglio” – de gewone lekennaam van Bergoglio.

Dit is weer een zogezegde “daad van nederigheid” van de kant van Bergoglio, maar het is in werkelijkheid een minachting voor het Pauselijk Ambt.

Kardinaal Gerhard Müller, die met stomheid was geslagen, noemde deze wijziging “theologisch barbarisme”.

De Duitse Romecorrespondent voor Die Tagepost, Guido Horst, zei dat deze wijziging vele Vaticaan-experts heeft verbijsterd. Horst voegde daar nog aan toe dat deze wijziging enkel door Bergoglio zelf kon gevraagd zijn, daar niemand anders de autoriteit heeft om dat zomaar te veranderen.

Links: Jorge Mario Bergoglio, rechts: Benedictus XVI Papa Pontifex, die nog steeds in het Klooster “Mater Ecclesiae” woont.

De mensen verstaan zich niet aan deze nieuwe zet van Bergoglio, maar voor ons is dit gewoon een zoveelste teken dat Bergoglio niet de geldige paus is.

Reeds in 2013 liet Bergoglio, in plaats van een Vaticaans Diplomatisch paspoort, met zijn pauselijke naam erop, een gewoon Argentijns paspoort maken, met daarop zijn gewone naam: “Jorge Mario Bergoglio.” Hij wilde zelfs niet de nieuwe Vaticaanse nationaliteit aannemen (want het Vaticaan is een officiële stadstaat), en bleef gewoon “Argentijns”. Vandaar dat hij ook niet in de Pauselijke Appartementen woont, maar in het gastenverblijf Casa Santa Marta.

Paspoort van Bergoglio

De H. Franciscus van Assisi profeteerde in 1226 op zijn sterfbed:

“Iemand die niet op canonieke wijze tot Paus is gekozen, maar op het hoogtepunt van die verdrukking tot het pausschap verheven wordt, zijnde de Antipaus, zal zich met scherpzinnigheid inzetten om het dodelijke gif van zijn dwalingen te verspreiden. Dan zullen de ergernissen zich vermenigvuldigen, onze orde zal gespleten worden, vele andere orden zullen volledig uit elkaar vallen, omdat zij de dwalingen niet bestrijden, maar er mee instemmen. Er zullen allerlei meningen zijn en er zal tweespalt zijn bij het volk, in de orden en bij de clerus, zo erg dat wanneer die dagen niet werden bekort zelfs de uitverkorenen (indien zoiets mogelijk ware) in dwaling zouden worden gebracht.”

Bron: Gloria, LifeSite