Priester beveelt aan om prent van de barmhartige Jezus op te hangen

Een Amerikaanse priester, vader Chris Alar van de Mariale Priesters van de Onbevlekte Ontvangenis, beveelt de Christenen aan om een prent van de Barmhartige Jezus op te hangen aan de deur van hun huis, om hen en hun families te beschermen tijdens deze pandemie (en uiteraard ook andere rampen).

In een video van 26 maart, met als titel “Verzegel de Deuren” vraagt vader Alar om een prent van de Barmhartige Jezus aan hun voordeur te hangen, bij voorkeur aan de buitenkant (of binnen aan een raampje). Hij noemt dit antwoord aan het coronavirus “een eenvoudig maar ongelofelijke krachtige geloofsdaad.”

De naam en het initiatief komt van een uitnodiging in het Magnificat-missaal: “Laat ons de deurposten van onze innerlijke gedachten verzegelen met het beschermende Woord van God.” Dit is een verwijzing naar Exodus 12:7, waar de Israëlieten worden opgedragen om bloed van een lam of geit, van hun paasmaal, aan hun deurposten te smeren, zodat de Engel des Doods hen voorbij zal gaan.

Vader Alar, sprekend vanuit het Nationaal Heiligdom van de Goddelijke Barmhartigheid, legt uit waarom de afbeelding van de Goddelijke Barmhartigheid zo belangrijk is.

“De afbeelding stelt de Heer voor, het Lam van God, voor ons opgeofferd, vanuit wiens Hart stromen van Bloed en Water komen, het teken van Gods barmhartigheid voor de hele wereld.”

“De Heer belooft ons doorheen de H. Faustina, dat de ziel die deze afbeelding zal vereren en eren, nooit zal verloren gaan. Hij belooft ook de overwinning over onze vijanden (de duivels) hier op aarde, in het bijzonder in het uur van de dood, en om ons als Zijn eigen glorie te verdedigen.”

Vader Alar benadrukte: “De Heer zei: ‘Door middel van deze afbeelding zal ik vele genaden verlenen aan de zielen, dus laat iedere ziel er toegang tot hebben.'”

Bron: LifeSiteNews