Ketterse synode

Afgelopen maandag vond er een geheime vergadering plaats in Rome n.a.v. de Amazonesynode

Afgelopen dinsdag hebben een groep bisschoppen en Kardinalen in het geheim vergaderd in een klooster in Rome. Het was de Italiaanse Vaticaanspecialist Marco Tosatti die er het eerst verslag over bracht, waarna ook anderen het nieuws bevestigden. De deelnemers aan de (nu niet meer zo) geheime vergadering waren allemaal anti-celibaat. Ondertussen maken sommigen zich meer en meer zorgen over die komende synode. Zo zei Julio Loredo, president van de Italiaanse tak van ‘Traditie, Familie en Eigendom’ (TFP) aan LifeSiteNews dat het echte doel van deze synode “het veranderen van de hele kerk” is, “volgens de meest radicale versies van de bevrijdingstheologie.” Loredo denk dat de stammen van de Amazone zullen uitgeroepen worden tot “dragers van een nieuwe openbaring voor onze tijden” en dat zij zullen voorgesteld worden als “nieuwe geloofsverkondigers” voor de wereld. 

Dat er grote veranderingen op til zijn in oktober staat buiten kijf. De belangrijkste deelnemers aan de vergadering waren o.a. Kardinalen Baldiserri, Hummes, Kasper, Schönborn, en Bisschoppen Overbeck en Kräutler. Daarnaast waren er ook enkele professoren en een ex-non (Doris Wagner-Reisinger) aanwezig.

Alle deelnemers hebben zeer progressieve (modernistische) standpunten en willen niets liever dan nog meer verandering in de Kerk. Sommige van de deelnemers zijn ook officiële deelnemers aan de Amazonesynode.

 • Kardinaal Baldisseri. Die zei in 2014 dat de Kerk “niet tijdloos” is en haar Leer “moet updaten”.
 • Kardinaal Claudio Hummes. Is groot voorstander van inheemse gehuwde priesters in de Amazoneregio. Hij verklaarde in 2016: “Er zouden enkel inheemse geestelijken mogen zijn, priesters en bisschoppen, ook zonder academische vorming.” Was fel tegenstander van de dubia: “Wij zijn met 200, zij met vier.”
 • Kardinaal Walter Kasper. Sinds vele jaren promoter van het geven van Communie aan hertrouwde gescheidenen en protestanten. Zei in 2017: “De dubia bestaan niet. Amoris Laetitia is duidelijk”. Is ervoor dat ieder voor zichzelf uitmaakt wat kan en niet kan bij geboorteregeling: “Het hun persoonlijk geweten en hun persoonlijke verantwoordelijkheid.” 
 • Kardinaal Schönborn. Zei ooit dat hij zich vrouwelijke priesters en bisschoppen kon inbeelden, en beweerde enkele dagen geleden dat de oorzaak van de misbruikcrisis niet de culturele revolutie van de jaren 1960 was, maar de “overdreven fixatie van de Kerk op het zesde gebod”, alsook “gesloten systemen.” Zei in 2017 dat de dubia een “aanval” op Bergoglio waren en dat de Kardinalen Bergoglio moeten “gehoorzamen”.
 • Bisschop Franz-Jozef Overbeck. Die zei onlangs dat na de Amazonesynode “niets nog hetzelfde zal zijn” in de Kerk.
 • Bisschop Erwin Kräutler. Is voorstander van gehuwde priesters en de vrouwelijke priesterwijding. Hij beweert zelfs dat Bergoglio open zou staan voor de mogelijkheid van het wijden van vrouwen.
 • Professor Schüller. Hij voorspelde in een recent interview dat bisschoppenconferenties in andere regio’s van de wereld kort na de Amazonesynode ook zouden vragen om gehuwde priesters, waarbij het vrijwillig gekozen celibaat wel zou blijven gerespecteerd worden. “Rome zou zo’n verzoek zeker met een welwillende houding onderzoeken,” zo zei hij.

Kardinaal Kasper ontkende achteraf dat er een geheime ontmoeting was, en zei dat die bewering compleet absurd was. Hij zei dat er een “serieus theologisch symposium” was geweest, en hij gaf wel toe dat ze het daar over het afschaffen van het celibaat hebben gehad.

Deze geheime vergadering voorafgaand aan de synode, doet ons denken aan de geheime vergadering die in mei 2015 plaatsvond naar aanleiding van de Familiesynode in oktober dat jaar. Het waren toen ook voornamelijk de Duitsers (Duitse theologen en de Duitse Kardinalen Kasper en Marx) die de toon aangaven op deze vergadering.

Bron: Gloria.tv; LifeSiteNews

Categorieën:Ketterse synode

Getagd als:

3 antwoorden »

 1. Is de kerk dan niet tijdloos? Is Jezus dan niet tijdloos? Is zijn woord dan niet tijdloos? Waar zijn die onnozelaars in het Vaticaan eigenlijk mee bezig. Het beste kan de paus en zijn kardinalen ontslag nemen en op pensioen gaan dan zijn we van die zever vanaf.

 2. Ik heb te doen met zovele goede priesters, monniken en nonnen, die opeens geconfronteerd zullen worden met een kerk die tegen hun diepste geloofsovertuigingen ingaat en tegen alles wat ze geleerd hebben waaronder dat de Kerk niet door de poorten der Hel overweldigd kan worden, waarbij Kerk in de gelimiteerde betekenis van het wereldlijk instituut moet worden gezien, en dat trouwens een paus onfeilbaar is. Van een eindtijd en het glorieuze Vrederijk weten ze niets af, van een Valse Profeet nog minder – immers het Boek Openbaring zou slechts symbolisch zijn. En profetieën zoals het Boek der Waarheid moet je van af blijven zolang de Kerk daar geen definitief oordeel over geveld heeft. Het zijn vaak beste brave mensen die zo denken en die denken dat het in nederigheid zich onderwerpen aan hun leermeesters een voor God welgevallige dienst is. Voorzeker, hierop zal God hen niet veroordelen, maar ze plaatsen zich wel in een gevaarlijke situatie. Er komt een punt, maar dat is nog niet bereikt, dat ze een keus zullen moeten maken, die definitief zal blijken te zijn voor hun zieleheil, en de goede keus vóór God en tegen het instituut dat bemand wordt door verraders zal een enorme moed vergen. Dat de Heilige Geest hen die moed mag geven!

  • Ben eens met Lunsius dat iedereen een keuze zal moeten maken. Iedereen zal een persoonlijke keuze moeten maken. De gemakkelijke voor deze paus en zijn ketterijen of de moeilijke keuze voor De Waarheid. Niemand zal aan deze keuze ontkomen. Hier komt het op moed aan.