Apostasie

Bergoglio afgelopen zondag: Tijdens de Mis ‘wordt Jezus brood’

Afgelopen zondag vertelde Bergoglio tijdens de Mis ter gelegenheid van Sacramentsdag dat “Jezus verandert in brood” en dat de broodvermenigvuldiging “geen magische truc” was.

Bergoglio bezondigde zich afgelopen zondag aan het verkondigen van ketterij door te beweren dat in de Mis Jezus in brood verandert: “De Eucharistie is Jezus die brood wordt” en “het bevat de hele realiteit van de Kerk.” Deze bewering komt neer op het geloof in de ‘impanatie’: “God wordt brood”. Dit geloof was in de middeleeuwen erg populair onder bepaalde ‘gereformeerden’, maar het werd altijd door de Katholieke Kerk bestempeld als ketterij.

Maar de aloude Leer van de Kerk zegt dat er transsubstantiatie plaatsgrijpt: het brood verandert in het Lichaam van Christus, maar behoudt de uiterlijke kenmerken van brood. Na de consecratie is de nu Heilige Hostie het Lichaam van Christus. Het brood verandert in Christus, maar het is niet Christus die verandert in brood: een wezenlijk verschil.

Deze uitspraak geeft ons een verklaring voor het feit dat Bergoglio nooit knielt voor het Heilig Sacrament, terwijl hij wél kan knielen en dat meerdere malen heeft bewezen bij o.a. de voetwassing van moslims.

Bron: Gloria.tv

 

Categorieën:Apostasie

8 antwoorden »

 1. Het belangrijkste op school is het taalonderwijs. Waarom? Omdat taal het instrument is voor het logisch denken. Onderzoek heeft uitgewezen dat de eerste jaars studenten zienderogen achteruit gaan in taalvaardigheid, wat het ergste doet vrezen voor de gewone man. De schuldige is het lamentabele onderwijs, maar ja dat wist u al. Dit is fantastisch nieuws voor onze demagogische politici en ons aller Bergoglio, die daar in zijn laatste ontboezeming over de Heilige Eucharistie weer driftig gebruik van maakt wel wetend dat de meesten geen verschil zien in brood dat Jezus wordt en Jezus die brood wordt.

 2. Iunsius:Daar moet je niet voor gestudeerd hebben om het verschil te kennen .Het is zoveelste misleiding van Bergoglio .Hij zegt iets en dan weer niet .Hij suggereert iets en dan weer niet ….Als je het mij vraagt :zo gedraagt zich een Duivel in het Wijwatervat.Hij doet dit bewust!

  • ‘RKCn’ vinden alles best. Zijn ahw applausmachine geworden. Verdedigen niets meer. Brrr.
   (RKC = rk-christen)!

 3. Bergoglio schuift daarmee alle Eucharistische wonderen ook aan de kant, een slag in het gezicht van de Heer

  • ‘RKCn’ vinden alles best. Zijn ahw applausmachine geworden. Verdedigen niets meer. Brrr.
   (RKC = rk-christen)!

 4. Bergoglio heeft helaas te weinig opvoeding, vorming en scholing ontvangen om te begrijpen wat de transsubstantiatie betekent voor het universele katholieke geloof. Dat is ook de reden dat hij de Tridentijnse Heilige Mis verboden heeft. Maar op de echte Tridentijnen heeft dit geen enkele invloed. Laten we daarom maar voor hem bidden.

 5. Beste Jozef,
  Wat u schrijft, “Bergoglio heeft helaas te weinig opvoeding, vorming en scholing ontvangen.”
  Ik denk dat niet helemaal juist is, hij heeft inderdaad vorming en scholing genoten en over zijn opvoeding wil ik het niet hebben.

  Maar wel dat Bergoglio de valse profeet of de anti paus een zeer gevaarlijk manipulator is, die potverdorie heel goed weet waar hij mee bezig is.
  Onderschat deze schijnheilige zogezegde liefdevolle heerschap niet.

  Waarom wil hij niet buigen of knielen voor Jezus-Christus of het nooit knielt voor het Heilig Sacrament. Bergoglio erkent Heer Jezus niet al zijnde zijn Meester.
  Jozef wie draagt er haat en afgunst enz…, Lucifer/ de duivel en wie hebben de moslims als hun god Allah. Wie hadden de Romeinen als god Baël en deze beiden goden zijn eigenlijk de zelfde, het zijn oorlogsgoden.

  Verdeel en heers en wie niet wil volgen moet de kop afgehakt worden.
  Deze hebben niets te maken met onze drie ene Heilige God Vader – de Zoon en de Heilige Geest en onze schepper van alles wat bestaat , maar vooral een liefdevolle God.

  Zowel Baël en Allah en andere zijn afgoden en worden door de drie ene God niet aanvaard.
  Jozef u weet toch dat wij geen afgoden mogen vereren of aanbidden, dit is een belediging aan onze schepper.
  Dus wat paus/antipaus Franciscus doet nooit knielen voor Heer Jezus en voor het aller Heiligste Sacrament, is zo een verraad tegen over zijn schepper.
  Dat Judas Iskariot – die het deed met een kus,
  Wegzinkt in het niets tegenover Jorg Bergoglio, die de voeten van moslim hoogwaardigheidsbekleders op zijn knieën en op de buik gaat kussen.
  Heer Jezus heeft aan zijn geliefde Moeder Gods Maria laten weten,
  dat Jorg Bergoglio/Franciscus een 10 maal ergere verrader is dan Judas.
  Dus Jorg Bergoglio-Judas aanbid de duivel als hij weigert te knielen voor zijn schepper.
  Daarmee wil ik ook wel zeggen dat er heel veel lieve mensen zijn bij de moslims en onze broeders en zusters blijven.
  Op het einde zullen vellen voor hun ware Heer kiezen, laat ons ook voor hen bidden dat hun ogen mogen open gaan.

 6. Deze paus heeft al zoveel onzin gezegd en geschreven dat ik er niet meer van opkijk, als hij een gelovige is dan is mijn kat dat ook.