Bergoglio afgelopen zondag: Tijdens de Mis ‘wordt Jezus brood’

Afgelopen zondag vertelde Bergoglio tijdens de Mis ter gelegenheid van Sacramentsdag dat “Jezus verandert in brood” en dat de broodvermenigvuldiging “geen magische truc” was.

Bergoglio bezondigde zich afgelopen zondag aan het verkondigen van ketterij door te beweren dat in de Mis Jezus in brood verandert: “De Eucharistie is Jezus die brood wordt” en “het bevat de hele realiteit van de Kerk.” Deze bewering komt neer op het geloof in de ‘impanatie’: “God wordt brood”. Dit geloof was in de middeleeuwen erg populair onder bepaalde ‘gereformeerden’, maar het werd altijd door de Katholieke Kerk bestempeld als ketterij.

Maar de aloude Leer van de Kerk zegt dat er transsubstantiatie plaatsgrijpt: het brood verandert in het Lichaam van Christus, maar behoudt de uiterlijke kenmerken van brood. Na de consecratie is de nu Heilige Hostie het Lichaam van Christus. Het brood verandert in Christus, maar het is niet Christus die verandert in brood: een wezenlijk verschil.

Deze uitspraak geeft ons een verklaring voor het feit dat Bergoglio nooit knielt voor het Heilig Sacrament, terwijl hij wél kan knielen en dat meerdere malen heeft bewezen bij o.a. de voetwassing van moslims.

Bron: Gloria.tv