Bergoglio doekt “Johannes Paulus II-instituut” op en richt “Amoris Laetitia-instituut” op in de plaats

De Pauselijke Lateraanse Universiteit, waar de hoofdzetel van het instituut gevestigd was.

Bergoglio liet er geen gras over groeien. Kardinaal Caffarra, stichtend president van het Johannes Paulus II-instituut, was amper koud of Bergoglio besloot reeds om het instituut op te doeken. Dit instituut, volop het Johannes Paulus II Instituut voor de studie over het Huwelijk en de Familie, werd in 1980 door Kardinaal Caffarra opgericht in opdracht van Paus Johannes Paulus II om o.a. te reflecteren op de Encycliek Humanae Vitae.

Dit behoort vanaf vandaag tot de verleden tijd…

Reeds in november 2016 kwam het naar buiten dat Bergoglio een soort ‘geheime politie’, namelijk het “Osservatorio per l’Attuazione della Riforma della Chiesa di Papa Francesco” (OARCPF ofwel: het Observatorium voor de Toepassing van de Kerkhervorming van Paus Franciscus) had laten oprichten om ervoor te zorgen dat Amoris Laetitia correct wordt onderwezen in de Romeinse Instituten. Het Johannes Paulus II-instituut kreeg hierover toen een brief.

Het Vaticaan kondigde gisteren aan dat Bergoglio het gerenommeerde Johannes Paulus II-instituut voor Studie over Huwelijk en de Familie vervangt door een instituut die gefocust is op het toepassen van Amoris Laetitia. In een apostolische brief die hij op 19 september uitvaardigde, stelt Bergoglio officieel een nieuwe academisch instituut in, genaamd het “Johannes Paulus II Pauselijk Theologisch Instituut voor Huwelijk- en Familiewetenschappen” om “het werk van de recente Synoden over de Familie verder te zetten“. Met de oprichting van het nieuwe instituut houden de statuten van het originele instituut op te bestaan. Het motu proprio, getiteld Summa familiae cura, werd ondertekend door Bergoglio op 8 september, twee dagen na het overlijden van Kardinaal Caffarra.

Opvallend is dat Bergoglio de naam van het instituut slechts ‘licht’ heeft gewijzigd, om zo niet teveel argwaan te wekken bij de gelovigen. Maar het nieuwe instituut heeft slechts één doel: Amoris Laetitia door de strot van priesters en gelovigen duwen.

In een interview met Radio Vaticaan, zei Aartsbisschop Paglia, iemand uit de nauwe kringen van Bergoglio en grootkanselier van het instituut dat het woord “wetenschap” gebruikt wordt om een “bredere dialoog met de grote uitdagingen van de gelijktijdige wereld, en een verdieping van het antropologisch perspectief” aan te duiden. Hij zei dat een “nieuwe reflectie” noodzakelijk is. Bepaalde bronnen zeiden dat de verandering van “studie” naar “wetenschap” inderdaad het voorteken is van een nieuw interdisciplinair perspectief, om een meer liberale agenda door te drukken. Ze geven een nieuwe richting aan het instituut door de naam en de statuten te wijzigen, terwijl ze zogezegd de erfenis van Johannes Paulus II ‘koesteren’.

Een jaar voor zijn dood gaf Kardinaal Caffarra een toespraak aan het Johannes Paulus II-instituut in Washington D.C. waar hij uiteenzette waarom het instituut was opgericht, wat het ‘DNA’ ervan is en het grote gevaar van het scheiden van pastorale praktijk van de doctrine van het geloof, waartegen het instituut moet vechten.

Wijlen Kardinaal Caffarra.

Caffarra vertelde dat de specifieke taak die het instituut kreeg, de reflectie was over de Encycliek Humanae Vitae van Paus Paulus VI, alsook om die encycliek te beschermen. De encycliek leerde dat “ieder en elk huwelijk moet open blijven voor het voortbrengen van menselijk leven” en noemde het gebruik van contraceptie (inclusief de pil, condoom, terugtrekken en andere methoden) “intrinsiek verkeerd.” “Dit is het grote thema van de waarheid over de menselijke voortplanting”, aldus Caffarra in zijn toespraak.

Maar het is uiteraard ook geweten dat Bergoglio een speciale commissie heeft aangesteld om Humanae Vitae te “herinterpreteren,” want Bergoglio’s werkelijke standpunt over contraceptie kan op gelijk niveau worden gesteld met dat van pakweg bisschop Bonny van Antwerpen.

In november vorig jaar ontsloeg Bergoglio ook al alle leden van de Pauselijke Academie voor het leven, om ze te vervangen door gelijkgezinden.

Bergoglio geeft een ‘kus’ aan Paus Johannes Paulus II, nadat hij van hem de kardinaalshoed ontving (2001).

Bron: LifeSiteNews