Bergoglio's haat voor de traditie

Bergoglio doekt “Johannes Paulus II-instituut” op en richt “Amoris Laetitia-instituut” op in de plaats

De Pauselijke Lateraanse Universiteit, waar de hoofdzetel van het instituut gevestigd was.

Bergoglio liet er geen gras over groeien. Kardinaal Caffarra, stichtend president van het Johannes Paulus II-instituut, was amper koud of Bergoglio besloot reeds om het instituut op te doeken. Dit instituut, volop het Johannes Paulus II Instituut voor de studie over het Huwelijk en de Familie, werd in 1980 door Kardinaal Caffarra opgericht in opdracht van Paus Johannes Paulus II om o.a. te reflecteren op de Encycliek Humanae Vitae.

Dit behoort vanaf vandaag tot de verleden tijd…

Reeds in november 2016 kwam het naar buiten dat Bergoglio een soort ‘geheime politie’, namelijk het “Osservatorio per l’Attuazione della Riforma della Chiesa di Papa Francesco” (OARCPF ofwel: het Observatorium voor de Toepassing van de Kerkhervorming van Paus Franciscus) had laten oprichten om ervoor te zorgen dat Amoris Laetitia correct wordt onderwezen in de Romeinse Instituten. Het Johannes Paulus II-instituut kreeg hierover toen een brief.

Het Vaticaan kondigde gisteren aan dat Bergoglio het gerenommeerde Johannes Paulus II-instituut voor Studie over Huwelijk en de Familie vervangt door een instituut die gefocust is op het toepassen van Amoris Laetitia. In een apostolische brief die hij op 19 september uitvaardigde, stelt Bergoglio officieel een nieuwe academisch instituut in, genaamd het “Johannes Paulus II Pauselijk Theologisch Instituut voor Huwelijk- en Familiewetenschappen” om “het werk van de recente Synoden over de Familie verder te zetten“. Met de oprichting van het nieuwe instituut houden de statuten van het originele instituut op te bestaan. Het motu proprio, getiteld Summa familiae cura, werd ondertekend door Bergoglio op 8 september, twee dagen na het overlijden van Kardinaal Caffarra.

Opvallend is dat Bergoglio de naam van het instituut slechts ‘licht’ heeft gewijzigd, om zo niet teveel argwaan te wekken bij de gelovigen. Maar het nieuwe instituut heeft slechts één doel: Amoris Laetitia door de strot van priesters en gelovigen duwen.

In een interview met Radio Vaticaan, zei Aartsbisschop Paglia, iemand uit de nauwe kringen van Bergoglio en grootkanselier van het instituut dat het woord “wetenschap” gebruikt wordt om een “bredere dialoog met de grote uitdagingen van de gelijktijdige wereld, en een verdieping van het antropologisch perspectief” aan te duiden. Hij zei dat een “nieuwe reflectie” noodzakelijk is. Bepaalde bronnen zeiden dat de verandering van “studie” naar “wetenschap” inderdaad het voorteken is van een nieuw interdisciplinair perspectief, om een meer liberale agenda door te drukken. Ze geven een nieuwe richting aan het instituut door de naam en de statuten te wijzigen, terwijl ze zogezegd de erfenis van Johannes Paulus II ‘koesteren’.

Een jaar voor zijn dood gaf Kardinaal Caffarra een toespraak aan het Johannes Paulus II-instituut in Washington D.C. waar hij uiteenzette waarom het instituut was opgericht, wat het ‘DNA’ ervan is en het grote gevaar van het scheiden van pastorale praktijk van de doctrine van het geloof, waartegen het instituut moet vechten.

Wijlen Kardinaal Caffarra.

Caffarra vertelde dat de specifieke taak die het instituut kreeg, de reflectie was over de Encycliek Humanae Vitae van Paus Paulus VI, alsook om die encycliek te beschermen. De encycliek leerde dat “ieder en elk huwelijk moet open blijven voor het voortbrengen van menselijk leven” en noemde het gebruik van contraceptie (inclusief de pil, condoom, terugtrekken en andere methoden) “intrinsiek verkeerd.” “Dit is het grote thema van de waarheid over de menselijke voortplanting”, aldus Caffarra in zijn toespraak.

Maar het is uiteraard ook geweten dat Bergoglio een speciale commissie heeft aangesteld om Humanae Vitae te “herinterpreteren,” want Bergoglio’s werkelijke standpunt over contraceptie kan op gelijk niveau worden gesteld met dat van pakweg bisschop Bonny van Antwerpen.

In november vorig jaar ontsloeg Bergoglio ook al alle leden van de Pauselijke Academie voor het leven, om ze te vervangen door gelijkgezinden.

Bergoglio geeft een ‘kus’ aan Paus Johannes Paulus II, nadat hij van hem de kardinaalshoed ontving (2001).

Bron: LifeSiteNews

9 antwoorden »

 1. Walgelijk zulke zaken! In huwelijk en gezin en familie daar heeft deze paus geen interesse in die wil hij juist kapot maken met zijn beruchte AL waar ik niet teveel woorden wil aan vuil maken. Hij zal het niet door mijn strot moeten jagen want dat erken ik niet . Dit is iets wat niet uit God komt . Het is duidelijk dat het DNA van deze paus afbraak kerk en moraal is dat alleen maar tot een schisma kan leiden!

 2. Ik ga in tegenreactie …Wie doet mee…Ik ga ervoor ,en diep ,héél diep ….wie volgt ,wie ,wie durft eerlijk uit te komen voor Christus ?
  .

 3. Bergogilio is niet canoniek gekozen. Hij noemt zichzelf bisschop en hij noemt Ratzinger ‘ex-bisschop’. Alles wat Bergoglio zegt, besluit of schrijft is dus van nul en generlei waarde. Bergoglio is een ketter en dus automatisch geëxcommuniceerd. Hem volgen brengt je ziel in gevaar. Dien OL Moeder door het dragen van het Bruin Schapulier en het dagelijks bidden van de machtige Rozenkrans.

  Nog dit. Saint Malachy profeteerde in de 12e eeuw alle pausen. Bergoglio is de 112e en laatste! Tijdens dit valse pontificaat ‘verwoesting’, waarschijnlijk van de wereld, en ‘the end’. Extreem accurate profetie. Kijk op: https://youtu.be/sLaSMLSgEmQ

 4. A. Nonymous -> 21/09/2017 om 00:13,

  Als de vorige paus alleenmaar ex-bisschop was dan is hij zelf dus ook geen paus, alleen al hiervan uit zijn wij niet verplicht hem te volgen in zijn ketterse afbraak.

  Daarbij maak je wel de fout die velen maken dat hij de 112e paus zou zijn, de voorlaatste paus zal de paus zijn na de Waarschuwing (als de engelachtige Paus) en ook de daaropvolgende paus zal een goede paus zijn volgens een andere profetie of meerdere.

  En wat ik al eerder hier betoogde is dat wat nu staat te gebeuren met het oordeel van het 6e zegel heeft te maken en dat eerst dé werkelijke Bijbelse valse profeet maitreya (Jesaja 46:11 komende uit het oosten met hun valse leringen) ..moet komen ook al wordt deze “paus” de valse profeet genoemd.. hij is één van de vele valse profeten

 5. “Vrees niet!”, waren de sleutelwoorden van Johannes Paulus II in 1994 in zijn boek “Over de drempel van de hoop”, een boek dat, wie goed tussen de regels doorleest, geheel in het teken van het derde geheim van Fatima staat. Hij schreef hierin dat wij onszelf niet moeten vrezen, en dan met name niet de onvolmaakte systemen die wij creëren. Dat dit ook waar is voor het eigen Rooms Katholieke geloofssysteem (met name sinds Vaticanum II) heeft de toenmalige paus daarbij echter niet kunnen of willen beseffen. De val van de paus op 29 april 1994 waarbij hij een been brak, kan echter gezien worden als symbool voor die val van Rome, die hij zo als het ware persoonlijk aan den lijve heeft ondervonden.

  Denk dan ook nog eens aan het grote (voor)teken aan de hemel in juli 1994, toen de komeet Shoemaker-Levy 9 in de atmosfeer van Jupiter crashte, en kijk dan met dit alles in gedachten eens naar onderstaande “opening credits” van de recente tv-serie “The Young Pope”. Wie het vatten kan vatte het.

 6. NB. In het laatste hoofdstuk van “Over de drempel van de hoop” heeft Johannes Paulus II het over “het verduisteren van de stralen van vaderschap”. De woordbetekenis van Jupiter (= Jovis Pater) is “Stralende Vader”.

 7. Jac.1,16-17:
  Geliefde broeders, laat u niet misleiden: elke goede gave, elk volmaakt geschenk daalt neer van boven, van de Vader der hemellichten, bij wie geen verandering is of verduistering door omwenteling.