Bergoglio doet of zijn neus bloedt

Foto: Catholic News Agency

De vier kardinalen die de dubia indienden m.b.t. Amoris Laetitia, hadden een brief geschreven waarin ze Bergoglio om een audiëntie vragen. Reeds in april zei Kardinaal Burke dat hij een audiëntie had gevraagd bij Bergoglio, maar dat hij die tot op heden nog niet had gekregen. Omdat Bergoglio hen maar blijft negeren, hebben ze afgelopen maandag nu ook die brief publiek gemaakt.

Heilige Vader,

Er is nu één jaar verlopen sinds de publicatie van Amoris Laetitia. In deze periode zijn er publiekelijk objectief dubbelzinnig interpretaties van bepaalde passages van de postsynodale exhortatie gegeven, niet voortkomend uit, maar in tegenstelling tot het permanente leergezag van de Kerk. Hoewel de prefect van de Geloofsleer herhaaldelijk heeft verklaard dat leer van de Kerk niet veranderd is, is er een groot aantal verklaringen van individuele bisschoppen, Kardinalen, en zelfs bisschoppenconferenties verschenen die goedkeuren wat het leergezag van de Kerk nooit heeft goedgekeurd . Niet alleen de toegang tot de Heilige Eucharistie van degenen die objectief en openlijk in een situatie van zware zonde leven en van plan zijn om daar te blijven, maar ook een opvatting van het morele geweten die in strijd is met de traditie van de Kerk. En zo gebeurt het – het is triest om te zeggen! – dat wat zonde is in Polen goed is in Duitsland, wat verboden is in het Aartsbisdom van Philadelphia toegestaan is ​​in Malta. En ga zo maar door. Het doet denken aan de bittere vaststelling van Blaise Pascal: “Gerechtigheid aan deze kant van de Pyreneeën, onrecht aan de andere kant, gerechtigheid op de linkeroever van de rivier, op de rechteroever onrecht.”

Tal van competente leken, die diep houden van de Kerk en stevig trouw zijn aan de Heilige Stoel, hebben zich toegewend tot hun herders en tot Uwe Heiligheid om te worden bevestigd in de Heilige Doctrine over de drie Sacramenten van het Huwelijk, de Biecht en de Eucharistie. En in de afgelopen dagen, in Rome, hebben zes leken uit alle continenten hebben een studieseminarie georganiseerd, dat druk bezocht is, onder de veelzeggende titel: “Duidelijkheid scheppen”.

Geconfronteerd met deze ernstige situatie, waarin vele christelijke gemeenschappen zijn te splitsen, voelen we het gewicht van onze verantwoordelijkheid, en ons geweten dwingt ons nederig en respectvol om een audiëntie te vragen bij U.

Wil Uwe Heiligheid ons herinneren in Uw gebeden, zoals wij U verzekeren dat wij zullen doen in de onze. En we vragen om de gave van de apostolische zegen.

Carlo Card. Caffarra

Rome, 25 april 2017

Feest van St. Marcus de Evangelist

Intussen blijft Bergoglio maar doen alsof zijn neus bloedt. Daags nadat de brief werd gepubliceerd maakte Bergoglio een blitzbezoek aan het graf van twee sociaal geëngageerde Italiaanse priesters, welke hij prees om hun inzet voor de armen en de gemarginaliseerden. Bergoglio, die vrij “bekommerd” is om het milieu en daarover nog een encycliek met de naam ‘Laudato Si’ schreef en nog had opgeroepen om onze “ecologische zonden” te biechten, vloog met een zeer vervuilende en dure helikopter van het Italiaanse leger om de reis van 400 km te maken.

Zijn eerste bestemming was Bozzolo, waar Pr. Primo Mazzolari begraven is. Daar gaf Bergoglio een toespraak over de “deugden” van vader Mazzolari. “God helpe ons om profeten zoals vader Mazzolari niet te vergeten.” Bergoglio verklaarde: “Hij had geen nostalgie naar de Kerk van het verleden, maar streefde ernaar om de Kerk en de wereld te veranderen door passionele liefde en onvoorwaardelijke toewijding.” Bergoglio focuste op de moderniteit van zijn boodschap en gebruikte drie beelden. “Het woord van Vader Primo, zowel gepredikt als geschreven, zorgt voor helderheid van gedachte en overtuigende kracht van het Woord van de Levende God in het gemediteerde en gebeden Evangelie, dat gevonden wordt in de gekruisigde Heer en in mensen, gevierd in sacramentele gebaren, die nooit gereduceerd werden tot pure ritus,” zo zei Bergoglio.

Bergoglio bekritseerde het “separatistische activisme” bij het creëren van Katholieke instellingen (scholen, banken,…). Bergoglio zei dat Mazzolari daartegen waarschuwde, en dat deze tendens eerder steunt wat verdeelt dan wat één maakt, en deze benadering faciliteert geen evangelisatie, het sluit deuren en veroorzaakt wantrouwen. Dan kapte Bergoglio, die graag moeilijke woorden gebruikt om bepaalde groepen katholieken te viseren, ook nog op het “ontmenselijkende supernaturalisme”. Bergoglio zei: “We zoeken onze toevlucht in religie om de moeilijkheden en de teleurstellingen te vermijden die we tegenkomen. We groeien los van de wereld, de ware grond van het apostolaat, ten gunste van devoties. Dit is de verleiding van het spiritualisme. Dit resulteert in een zwak apostolaat, zonder liefde.”

Tijdens zijn bezoek in Barbiana aan het graf van de andere priester, don Milani, zei Bergoglio: “Geef het woord terug aan de armen, omdat zonder het woord geen vrijheid en rechtvaardigheid is: dit is de leer van Don Milani. Het is het woord dat de weg naar het volle burgerschap in de samenleving zal openen.”

Vandaag, op 23 juni, had Bergoglio ook nog een ontmoeting met de nieuwe leider van de (niet meer soevereine) Orde van Malta, Fra’ Giacomo Dalla Torre. Deze laatste onderwierp zich aan Bergoglio: hij knielde voor hem en kuste zijn ring…

Bergoglio zwijgt in alle talen over Amoris Laetitia en de dubia. Het is nu een kwestie van tijd vooraleer de vier kardinalen hun formele correctie van Amoris Laetitia ook publiek maken. Dan zal er wellicht een vulkaan uitbarsten in het Vaticaan.

Bron: Vaticaninsider