‘Een echte bom’: Paus Benedictus wijst Bergoglio terecht: “Liturgie is bij Kardinaal Sarah in goede handen’

Pope Benedict XVI attends a celebration for his 85th birthday in the Clementine Hall at the Vatican April 16, 2012. In an unusual move, the German pontiff announced that he will resign his papacy Feb. 28. (CNS photo) (Feb. 11, 2013) See BENEDICT-RESIGN (UPDATED) Feb. 11, 2013.
Foto CNS

Wat op het eerste zicht een uiting van appreciatie leek te zijn, is volgens Riccardo Cascioli, hoofdredacteur van het maandelijkse blad Il Timone en de dagelijkse online krant Nuova Bussola Quotidiana “eigenlijk een echte bom”. Paus Benedictus XVI wijst Bergoglio terecht en zegt dat de liturgie van de Kerk bij Kardinaal Sarah “in goede handen is.”

De Paus, die nu reeds 4 jaar teruggetrokken leeft in het klooster ‘Mater Ecclesiae’ (Moeder de Kerk), heeft een rechtstreekse verdediging van Kardinaal Robert Sarah, Prefect van de Congregatie van de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten ondertekend. De kardinaal werd in november 2014 aangeduid door Bergoglio tot hoofd van die congregatie, en diende als vervanging van de Ratzingeriaan Kardinaal Antonion Cañizares, die naar Valencia werd gestuurd; maar Sarah wordt beschouwd als een “operationele fout” in Bergoglio’s kring.

Kardinaal Sarah, verdediger van de Heilige Liturgie

De Kardinaal van Guinea vertegenwoordigt zelfs een meer traditionele Kerkelijke en liturgische benadering dan zijn voorganger, en hij is bovenal meer consistent en actief. Kardinaal Sarah, die Ad Orientem terug wil invoeren en zei dat het bij de consecratiewoorden “voor velen” “en niet “voor allen” is, waagde het tevens meerdere malen om Bergoglio te bekritiseren in zijn boek ‘God of niets‘. Toen Bergoglio dit alles te weten kwam (na zijn pijnlijke “verkeerde” aanduiding), begon hij Kardinaal Sarah tegen te werken door hem te isoleren in zijn eigen congregatie. Eind november 2016 ontsloeg Bergoglio zonder pardon alle leden van die congregatie en verving ze door veel liberale leden. O.a. de hoog geachte leden Kardinaal Burke, Kardinaal Marc Ouellet en Kardinaal Pell, bekend om hun orthodoxe standpunten, en die al een tijdje in deze Congregatie zaten, werden door Bergoglio aan de deur gezet. Nieuwkomers waren o.a. Kardinaal Pietro Parolin,  Kardinaal Ravasi (die dialoog wil met de vrijmetselarij), Kardinaal Woelki (die recent verklaarde dat een moskee en een kerk hetzelfde is) en Aartsbisschop Piero Marini, die ceremoniemeester was ten tijde van het pausschap van Johannes Paulus II. Deze laatste lag vaak overhoop met prelaten die belang hechtten aan de traditie. In 2013, vlak na het aantreden van Bergoglio zei hij dat “men nu frisse lucht inademt, na de muffe moeraslucht” ten tijde van Benedictus.

Kardinaal Sarah viert de H. Mis. Foto: CNS /Paul Jeffrey

“Kardinaal Sarah heeft tot ieder van ons iets te zeggen”

Het opvallende gebaar van Benedictus XVI wordt gevonden in een schrijven bij het meest recente boek van Kardinaal Sarah “La Force du Silence” (De Kracht van de Stilte), dat nog niet in het Nederlands is verschenen. Deze brief, dat in toekomstige edities als nawoord zal worden bijgevoegd, werd op 17 mei gepubliceerd door de Amerikaanse site ‘First Things‘. Paus Benedictus prijst het boek van Kardinaal Sarah op hoog niveau. Hij beschrijft de Kardinaal als een “spirituele meester, die tot de Heer spreekt vanuit de diepten van de stilte: de uiting van zijn innerlijke verbondenheid met Hem, wat de reden is waarom hij tot ieder van ons iets te zeggen heeft.”

Aan het einde van zijn brief bedankte Paus Benedictus Bergoglio voor diens blunder: de aanduiding van “zo’n spirituele meester als hoofd van de Congregatie van de Viering van de Liturgie in de Kerk.” Dit commentaar is echter meer dan ‘dankbaarheid’; hij wil Kardinaal Sarah beschermen en verdedigen.

“Het is geen geheim dat Kardinaal Sarah effectief stap voor stap ontdaan werd van zijn macht in het afgelopen jaar, eerst door de benoeming van de Congregatieleden, met de bedoeling om Sarah te omringen met ruimdenkende progressieve figuren, die de “Hervorming van de Hervorming” verwerpen, zoals beschreven door Benedictus XVI, welke de Kardinaal van Guinea trachtte ten uitvoer te brengen; dan de publieke tegenspraak van paus Franciscus tegen Sarahs voorstel over de richting van de viering (met de rug naar het volk); en finaal, de herinterpretatie van de liturgische teksten in de volkstalen, welke waren toevertrouwd aan een commissie dat werd opgericht zonder medeweten van Kardinaal Sarah; en als laatste, maar niet het minste, de stappen voor een oecumenische Mis die zullen ondernomen worden door het ontwijken van de relevante Congregatie,” aldus Cascioli.

Benedictus’ vermaning en waarschuwing

In de nu gepubliceerde brief over het boek van Kardinaal Sarah, biedt Benedictus XVI ons een herinnering: “Wat betreft de interpretatie van de Schrift, is het ook waar dat de liturgie een specifieke kennis vereist. In de liturgie echter, is het ook waar dat specialisatie niet essentieel kan zijn indien het niet geworteld is in een diepgaande innerlijke verbondenheid met de biddende Kerk, die voortdurend opnieuw leert van de Heer; dit is aanbidding.” Het besluit klinkt voor Cascioli als een “waarschuwing”: “De liturgie is in goede handen bij Kardinaal Sarah, de meester in stilte en innerlijk gebed.

Benedictus XVI springt naar de zijde van Kardinaal Sarah, en maakt hem opnieuw het effectieve hoofd van de Congregatie van de eredienst. Er is tot nu toe nog geen zo’n duidelijke interventie geweest in het bestuur van Bergoglio door Paus Benedictus. De laatste gaat voort zoals hij heeft geregeerd: stil, gereserveerd, en bijna schuw. Georg Gänswein had onlangs in een interview gezegd dat Benedictus al wat in de Kerk gebeurt van nabij volgt. In zijn epiloog voor het boek van Sarah uit hij ook zijn vrees voor “wat er gebeurt in het hart van de Kerk.” Cascioli besloot: “Nu zien we dat hij discreet enkele stappen begint te ondernemen.”

Bron: Eponymousflower