Paus Benedictus

Aartsbisschop Gänswein over Paus Benedictus: ‘Hij is zeer bezorgd over de Kerk, en brengt zijn bezorgdheden naar zijn gebeden’

Ter gelegenheid van de 90ste verjaardag van Paus Benedictus gaf Aartsbisschop Georg Gänswein bij EWTN een interview over hem. Hij eert hem en beschrijft hoe Benedictus geheel opgaat in de H. Mis, wat de hoogtepunten en uitdagingen van zijn pontificaat waren, en hoe hij nu zijn dagen slijt.

Gänswein vertelt over de gezondheidstoestand van Benedictus. “Gezien zijn leeftijd is hij opmerkelijk in goede gezondheid. Hij is ook in goede moed, zeer helder in zijn hoofd en hij heeft nog steeds een goed gevoel voor humor. Wat hem tegenzit zijn zijn benen, zodus gebruikt hij een looprekje als hulp, en dat lukt zeer goed.” Voor een 90-jarige doet hij het heel goed, hoewel hij van tijd tot tijd klaagt over die of die kwaal, zo zegt Gänswein.

De beginjaren

Gänswein vertelt over hoe hij Ratzinger leerde kennen en vervolgens door hem werd uitgekozen als lid van de Congregatie van de Geloofsleer. Ratzinger vroeg hem om een andere priester te vervangen. In 1996 werd Gänswein lid van de Congregatie, een post die hij behield tot 2003. Achteraf maakte Ratzinger hem zijn Persoonlijke Secretaris – wat hij tot op de dag van vandaag nog steeds is. Over de persoonlijke karaktertrekken van Paus Benedictus vertelt Mgr. Gänswein: “Ik had het al ontdekt in zijn geschriften: een scherp intellect, een heldere manier van zeggen. En dan, in zijn persoonlijke relaties, een grote goedertierenheid, nogal tegengesteld aan hetgeen waarmee hij geassocieerd werd, en nog steeds geassocieerd wordt, wat anderen altijd over hem zeiden, toen ze hem beschreven als een “Panzerkardinal” (Legertank-kardinaal), iemand ruw – wat hij niet is! Aan de andere kant is hij heel vertrouwelijk wanneer hij omgaat met anderen, maar ook wanneer hij problemen moest afhandelen, en bovenal, in de presentatie en de verdediging van het geloof. Maar wat mij het meest ontroerde, was om te zien hoe deze man in staat was om het geloof te verkondigen met eenvoudige, diepgaande woorden, tegen alle waarschijnlijkheden in en ondanks alle vijandigheden.”

Derde Geheim van Fatima

Over het Derde Geheim van Fatima vertelt Gänswein: “Het was de expliciete wens van Johannes Paulus II dat de Prefect van de Congregatie van de Geloofsleer het Derde Geheim van Fatima zou openbaren en becommentariëren. We spreken over het jaar 2000. Ik herinner het mij nog goed: er was een persconferentie in het Persbureau, waar Kardinaal Ratzinger het Derde Geheim presenteerde, en er ook een theologische commentaar op gaf. Hij antwoordde toen vele vragen van de journalisten, en zijn antwoorden waren to the point, duidelijk en helder.” Echter, ook Mgr. Gänswein ontkent dat het Derde Geheim niet in zijn geheel werd geopenbaard. “Naderhand was er de kwestie van kritiek waarmee we te maken hadden: kritiek die impliceerde dat het Derde Geheim niet geheel werd geopenbaard; dat er nog steeds iets was dat de H. Stoel, de Congregatie, voor onbekende reden- verborgen hield. Dat was niet het geval: het geheim werd gepresenteerd en geopenbaard in zijn geheel.” Op dit vlak zit Gänswein er natuurlijk naast. We weten allemaal dat Kardinaal Raztinger aan Vader Dollinger vertelde dat er nog een deel was dat ze niet geopenbaard hadden. Gottfried Kiniger bevestigde deze feiten afgelopen maart.

Benedictus en de H. Mis

Mgr. Gänswein vertelt over Paus Benedictus die de H. Mis doet: “Vanaf het moment van zijn verkiezing was het niet langer werkgemeenschap, maar een gemeenschap voor het leven. En de dagelijkse Mis werd deel van dit leven, toen en vandaag. Het is ontroerend om Paus Benedictus te zien tijdens de Mis, hoe hij geheel opgaat in wat er gebeurd, zelfs nu in zijn oude dagen, met al de fysieke handicaps die erbij komen; om te zien hoe intens hij de diepten van gebed binnengaat, maar ook achteraf, tijdens de dankzegging vóór het tabernakel, vóór het Allerheiligste Sacrament. Voor mij, doet het mij de diepten van het gebed binnengaan. Dat is zeer motiverend, en ik ben zeer dankbaar dat ik de kans gekregen heb om een ervaring zoals deze te krijgen!” Het vieren van de H. Mis waren en zijn bij Benedictus steeds momenten vervuld met vreugde.

Het aftreden van Benedictus

Gänswein herinnert zich nog goed de dag dat Benedictus na zijn aftreden per helikopter naar Castel Gandolfo vloog. Maar na twee maanden keerde hij terug naar het Klooster van Mater Ecclesiae (Moeder de Kerk!), waar hij tot op heden nog steeds verblijft. De naam van dit klooster waar hij verblijft, de plaats (in het Vaticaan), de pauselijke titel en gewaden die hij blijft dragen, doen duidelijk uitschijnen dat hij nog steeds als paus wil gezien worden. Gänswein, die het aftreden langs geen kanten had zien aankomen, wil echter opnieuw laten uitschijnen dat het aftreden geldig was en niet gedwongen. Maar hij vertelt wel ook over de agressieve en hevige media-kritiek die Benedictus vaak kreeg. Gänswein vertelt: “Er was een mengeling van onbegrip, en ook agressie, agressiviteit, dat zoals een geclusterde bal werd, die voortdurend de persoon van de Paus trof. Het onbegrip van velen, en vooral de media, is nog steeds een mysterie voor mij, iets waar ik notie van moet nemen, maar waar ik niets kan van uitmaken. Ik heb er gewoon geen antwoord voor.”

Bezorgdheden

“Uiteraard is Paus Benedictus geïnteresseerd in wat er gebeurd in deze wereld, in de Kerk. Elke dag, als afsluiting van de dag, kijken we naar het nieuws op de Italiaanse TV. En hij leest de kranten, het Vaticaanse persoverzicht. Dat is een breed scala aan informatie. Vaak praten we ook over actuele onderwerpen die onze wereld aangaan, zoals de laatste ontwikkelingen hier in het Vaticaan, en buiten het Vaticaan, of gewoon onze gewone herinneringen betreffende dingen die in het verleden gebeurd zijn.” Mgr. Gänswein voegde daaraan toe dat hij heel bezorgd is over de Kerk: “Natuurlijk, hij heeft geconstateerd dat het geloof, de substantie van het geloof, aan het instorten is, bovenal in zijn thuisland, en overmijdelijk bezorgt en bedroeft hem dat. Maar hij is niet het soort mens – hij was dat nooit en hij zal het nooit zijn – die zijn vreugde van hem laat wegnemen! Echter, hij brengt zijn bezorgdheden naar zijn gebeden, hopende dat zijn gebeden zullen helpen om de dingen recht te zetten.”

“Zijn grootste bezorgdheid was dat het geloof zou kunnen verdampen. En het is zeker zijn grootste wens dat iedere mens in een directe relatie zou staan met God, de Heer, met Christus, en dat we aan deze relatie onze tijd, sterkte en affectie zouden toewijden. Wie dat doet, zal het zelfde gevoel ondervinden dat Benedictus in gedachten heeft wanneer hij spreekt over “vreugde”. Ik denk dat de grootste gave zou zijn, als de mensen zijn voorstel zouden toepassen, of wat hem bewoog, om deel van hun leven te worden.”

“Iets anders wat voor hem belangrijk is is uiteraard de liturige, dat is te zeggen: de directe ontmoeting met God. Liturgie vertegenwoordigt niet iets theatraal – het betekent om geroepen te zijn in een relatie met de levende God. En dan, in theologie hebben we de persoon van Jezus Christus: niet “iets” historisch, een historische persoon van een verleden. Nee, doorheen de Schrift en de Liturgie, komt Jezus Christus in deze wereld, hier en nu, en bovenal: Hij komt in mijn eigen leven! Dit zijn de parels die Paus Benedictus ons heeft gegeven. En we zouden deze parels zeer zorgvuldig moeten koesteren, net zoals we doen met kostbare juwelen,” aldus nog Mgr. Gänswein.

Bron: NCRegister

Categorieën:Paus Benedictus

Getagd als:

16 antwoorden »

 1. Goed artikel dat alle pijnpunten aan geeft . De kerk zit op het punt van een schisma en ik ben blij dat de gezondheid van paus Benedictus VI nog zeer goed is hopelijk doet hij er met Gods zegen nog enkele jaren bij. We weten dat de tijd kort is en dat onze Heer en Heiland spoedig zal komen laat ons daar naar uitzien !

 2. Paus Benedictus XVI nieuwe dhimmi?

  Paus Benedictus XVI heeft op de tweede dag van zijn bezoek aan Duitsland warme woorden gesproken over de islam. Hij riep op tot ‘dialoog en wederzijdse waardering’ tussen de islam en het christendom, en noemde moslims een kenmerkend deel van de Duitse samenleving.

  Tijdens zijn bezoek aan Turkije noemde de paus “de islam een warme en vreedzame godsdienst”.

  het zijn allemaal satanisten

  • Zeg eens Edwin Vissers, je kunt toch moeilijk van de ware paus verwachten dat hij nu olie op het vuur zou gieten zoals Bergoglio, onware paus, dat wel degelijk doet ?

   Benedictus XVI is geen militaire generaal.
   De door God gezonden generaal, de monarch, zal weldra aantreden, en zal het vuur doen oplaaien waar God het wil en dat zal voornamelijk ten dienste staan van het Geestelijk Vuur.

 3. Niet alleen zorgwekkend is wat in het bestuur van de Kerk plaatsvindt, maar ook wat in de basis gebeurt: enquêtes in de verschillende landen geven aan dat er een brede afkalving van het geloof is. Onder Christenen is nog maar een minderheid die in het eeuwig leven gelooft en de opstanding uit de doden. Waar is Christus dan voor gestorven? Ja, een vaag begrip van het eeuwig leven hebben de meesten wel – in een of andere vorm. Reïncarnatie gooit hoge ogen. In feite weerspiegelt dat het ‘geloof’ van onze priesters. Het zijn de blinden die de blinden leiden.

 4. Dat het geloof aan het verdampen of aan het oplossen is wiens fout is dit? Als ik op de Nederlandse katholieke televisie zie hoe de priester Antoine Bodar de islam gelijk maakt met het Katholicisme en het Jodendom hoe ver zijn we dan van de rechte weg afgeweken het zijn inderdaad blinden die blinden leider treurige boel!!

  • Ja maar Onze Lieve Heer is noch blind noch hardhorig, maak je geen zorgen over Joden Christenen en Moslims enz…

   Uiteindelijk zullen allen die in Heer Jezus Geloven en erkennen, door ja God/de Messias – de Koning der Koningen gered worden, in het terug heroplevende en overblijvende Christendom.
   Hij Heer Jezus heeft altijd gezegd, dat hij de Alfa en de Omega is. Dus vergeet al de ander afgoden, dit is een uitdovende realiteit.
   Hij God is onze wet, in zoverre de aardse wetten de zijne niet overtreden.
   Als onze regeringen abortus, euthanasie, homo huwelijk in haar wetten inschrijft.
   Kunnen deze voor God en Christelijk-Joodse geloof nooit gelden, vanwege de aardse wetten de Goddelijke en uiteraard de gezonde natuurwetten niet overtreden.

   Als de politieke correctheid dit niet wil inzien, zal dit als een boemerang terug komen op hun, als je niet wil gehoorzaam aan Gods wetten.

   Zijn Gods wetten niet de Moeder van alle Juiste gezonde logische wetten. Wie deze met voeten treed moet zelf maar weten en is daar zelf voor verantwoordelijk voor.
   Dit is alleen een waarschuwing voor hen die denken boven de Almachtige God te staan.

   voorbeeld: slaag en dood hem en hij God staat terug op uit de dood, dan zijn wij toch zo nietig.

   Laten we onze broeder en zuster toch tot geloof komen.

 5. Moet ik aartbischop Gänsweinaart geloven. ik denk van niet. Hij zegt dat het derde geheim in het geheel is geopenbaard en dat het geen gedwongen aftreden is, wat is waar en wat is niet waar, vraag ik mij nu af.

  • Op dat gebied moet men mgr. Gänswein niet geloven, want hij is Benedictus niet, dus kan hij niet voor hem spreken in die aangelegenheden. Zeker over het Derde Geheim zit hij er totaal naast. Indien ook maar iemand openlijk zou toegeven dat B. gedwongen is afgetreden, dan is er meteen grote crisis/oproer in het Vaticaan, want dat zou dan betekenen dat ‘Franciscus’ onmogelijk de paus kan zijn. Vandaar dat ze de lippen stijf houden en volhouden dat het vrijwillig was. Terwijl het uiteraard niet zo was. Idem voor dat Derde Geheim. Ze willen alle geruchten de mond snoeren, uit angst voor het uitbreken van oproer. Maar Gänswein heeft dat Derde Geheim nooit gelezen, dus kan hij zelf niet weten dat er nog een extra deel is. Dus je hoeft het hem niet kwalijk te nemen dat hij hier afwijkt van de waarheid. Het is uit onwetendheid.

 6. Als Christen geloof ik dat we vorige levens hebben gehad omdat ik als klein kind herinneringen had aan een vorig leven. Echter , Christus zegt dat wie in Hem gelooft eeuwig leven heeft en ook zegt Hij dat niemand tot de Vader komt dan door Mij. Daarom geloof ik,dat wanneer je een goed Christen bent, je in de hemel kan komen dus dan zou je niet meer terug hoeven keren tenzij misschien met een speciale opdracht . Maar dat laatste is maar gissen. Voor mij zijn vorige levens iets waar ik 100% in geloof en ik denk dat dat ook de mildheid van Onze Lieve Heer is want stel dat je geboren wordt in een gebied waar natuurgodsdiensten zijn dan heb je nog nooit van Christus gehoord en dan kan je er toch niets aan doen. Hetzelfde als je als Hindoe, Boedhist of wat dan ook geboren bent en je hebt een vreedzaam leven geleid dan kan ik niet geloven dat je daarom in de hel zou komen. In de hemel kan ook niet want : wie in Mij gelooft zal niet verloren gaan.

  • Wel Marrie, hoe kun je nu geloven dat je een vorig leven had? Is het niet omdat je boeddhisme heb aangesproken? Neen, iedereen hier op aarde is geboren en sterft op het einde hiervan. De Katholieke leer is duidelijk hierover. Een christen is een Katholiek en geen ander kan zich christen noemen indien hij geen Katholiek is, daar het dogma van de Kerk is “geen heil buiten de Katholieke Kerk”. Iedereen op aarde heeft de Heilige Naam van Jezus Christus gehoord of gelezen. Het is dan ook aan iedereen gegeven om naar Hem te zoeken. De leer van de Katholieke Kerk is bereikbaar voor alle mensen op aarde, ook in de meest afgelegen gebieden. Niemand wordt geboren als dit of dat. Het is door het aanleren van afgods-diensten door ouders en/of school dat kinderen niet op de weg van het enige ware geloof zijn.
   Jezus heeft toch gezegd: “Niemand komt tot de Vader, tenzij door Mij.” Er is nog het doopsel. en er zijn drie manieren om een doopsel te ontvangen. 1 – Het Sacramenteel Doopsel in de K.Kerk. 2 – Het Doopsel door het bloed (martelaarschap). 3- Het Doopsel van verlangen. Dit laatste is voor iemand die niet de gelegenheid gehad heeft (alhoewel) om zich te laten dopen en het verlangen heeft om zich met de Heer Jezus te verenigen op het einde van zijn leven.
   Om hierover meer te vernemen raad ik je ten stelligste aan om je te verdiepen in de leer van de Katholieke Kerk indien je heil je lief is.
   Moge onze Moeder Gods Maria voor u deze genade bekomen. Amen.

 7. Wat voor ons als mensen niet mogelijk lijkt, voor God is niets onmogelijk. Wij hier zouden veel kunnen leren juist van de gastvrijheid van mensen uit Oosterse landen, ook al zijn ze hindoe of moslim. God kijkt op de allereerste plaats naar je hart, niet of je wel of niet katholiek bent. Denk aan de Barmhartige Samaritaan! Was hij een Joodse gelovige? Ik weet het niet. Hij was barmhartig, keek ook niet of de persoon in kwestie gelovig was of niet, de Samaritaan hielp hem, om niet. In zo’n persoon, gelovige of niet, leeft God in. Een mens van goede wil! Moeder Teresa zal dat vast beamen. Die raapte de armen van de straat, waarschijnlijk waren de meesten van hen een hindoe-gelovige. Ze leefde als dieren op de straat en moeder Teresa gaf hen een menswaardige stervenseinde door er voor hen te zijn en voor hen te bidden. Protestanten verwijten haar dat zij te weinig deed om hen tot bekering te brengen. Maar of deze mensen daar de tijd nog voor hadden het hele geloof te bestuderen, waren daar ook vaak te zwak voor, denk ik zo. Ze waren haar er dankbaar voor. En Moeder Teresa zal vast gezegd hebben: “Bedank niet mij, maar God.” Overigens is deze laatste zin een citaat uit een stripverhaal over de Franse Revolutie. Waarin een gewonde werd geholpen door een verpleegkundige. De verpleegkundige zei dit tegen de dankbare gewonde. Dit stukje van dit stripverhaal ben ik nooit vergeten. Of de gewonde tot het vijandige kamp behoorde weet ik niet meer. Wel dat dit gezegd werd.
  God kijkt verder dan of we katholiek dan wel een christen zijn of niet. Vandaar dat er ook toenadering kan bestaan tussen religies zonder dat we het standpunt van de andere religies hoeven over te nemen. Voorop staat het respect voor elkaar als mens en elkaars geloof, ook al kunnen we dat niet in zijn geheel delen. Het staat vaak wel op gespannen voet. Dat is menseigen, mensen zoeken vaak tegenstellingen en vergroten die uit, helaas, dat leidt vaak tot onnodige botsingen en wellicht in de toekomst tot geweldsuitbarstingen, ook in Nederland.

 8. De RKK is niet slechts een banier.

  De RKK is Onderwijzer, Genezer, Leider voor alle zielen.

  De RKK is de Geestelijke Bruid van Christus.

  De RKK gaat vooraf aan alle andere godsdiensten, ideologieën, filosofieën.

  Reïncarnatie en onderlinge dialoog zijn ondergeschikt aan de RKK omdat tijd en materie betrekkelijk zijn.

  Wanneer men dit uit het oog verliest geeft men voeding aan de NWO en aan de antichrist.

 9. Marian pas op met ” toenadering tussen religies ” ,daar zit een addertje onder het gras. We zien dat Bergoglio dat doet met de geheime agenda namelijk : een wereldreligie. Dat is gewoon onmogelijk. Christus zou ik niet eens willen vergelijken met die Allah. Liefde versus het zwaard. Christus zegt :” Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven,wie in mij gelooft zal niet verloren gaan maar eeuwig leven hebben.” En verder denk ik of een nieuw leven hier dus weer geboren worden of de hel voor wie God niet willen kennen. Ik ben blij dat ik in een katholiek gezin ben opgegroeid en zo nog een kans kan maken.

  • Marrie, er staat ergens in de Bijbel dat er aangeraden wordt je bij je geloof van je jeugd blijft. Dat staat al in het Oude Testament, ik weet niet meer precies waar, wel dat het er in staat. Ik neem aan dat God dit had gezegd tegen het volk Israël, zijn Eigen Volk, dus het Joodse geloof. De Katholieke Kerk was er nog lang niet. Hoe het dan zit als je opgegroeid ben in een ander geloof, zoals bijv. de Islam en het Boeddhisme? Het Boeddhisme kent (afgods)beelden en de Islam kent geen beelden. Bovendien zijn de Tien Geboden van God in de Katechismus zelf van de R.K. Kerk veranderd. Dit vind ik zelf ook al heel lang zeer vreemd. Ik heb het zelf nagezocht. Gods Geboden zijn onveranderlijk, God verandert niet. Bovendien klopt de volgorde van de Tien Geboden door zo te doen ook niet meer. Verder kent de R.K. Kerk wel het gebruik van beelden, waar ik zelf geen voorstander meer van ben.

 10. Peter, ik had als driejarig kind nog nooit gehoord van het boeddhisme. Hoe kan een kind van drie jaar dat nou verzinnen ? Er was bij ons ook nog geen tv in huis dat ik het daar gezien zou kunnen hebben. Het was op zondagochtend ,mijnmoeder was naar de kerk en mijn vader was naar de vroegmis geweest. Dus hij paste op mij en las me voor en zong liedjes met mij. Mijn reïncarnatieverhaal werd met kracht ontkend natuurlijk. En wat doe je als kind ? Je gelooft je papa natuurlijk. Totdat ik op 28 jarige leeftijd las dat in het vroege Christendom de mensen ook geloofden in vorige levens en dat dat was afgeschaft bij het concilie van Constantinopel in 300 zoveel. Het doet geen afbreuk aan mijn geloof in Christus, integendeel.

%d bloggers liken dit: